Rynek robotyki przemysłowej osiągnął wartość 16,5 mld dolarów

| Gospodarka Roboty

Nowy raport World Robotics, przedstawiony przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR), pokazuje, że roczna globalna wartość sprzedaży w 2018 roku osiągnęła poziom 16,5 mld dolarów, ustanawiając nowy rekord. W 2018 r. dostarczono 422 tys. maszyn, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. IFR przewiduje, że dostawy w roku 2019 r. spadną z rekordowego poziomu, ale oczekuje średniego wzrostu o 12% rocznie w latach 2020-2022.

Rynek robotyki przemysłowej osiągnął wartość 16,5 mld dolarów

Na świecie po raz pierwszy przekroczono zatem granicę 400 tys. instalowanych robotów w ciągu jednego roku. IFR ocenia, że kontynuacja silnego trendu dotyczącego automatyzacji oraz ciągłe udoskonalenia techniczne wywołają szybki, dwucyfrowy wzrost liczby nowych robotów, w efekcie czego w 2022 r. zainstalowane zostanie około 584 tys. sztuk.

Pod względem geograficznym największym na świecie rynkiem robotów przemysłowych jest Azja. W 2018 r. sytuacja na trzech największych rynkach azjatyckich była zróżnicowana - liczba instalacji w Chinach i Korei spadła, a w Japonii znacznie wzrosła. W sumie region ten odnotował wzrost o jedynie 1%. Instalacje robotów na drugim co do wielkości rynku, czyli w Europie, wzrosły o 14% i osiągnęły nowy szczyt już szósty rok z rzędu. W obu Amerykach rynek wzrósł o 20% w porównaniu z rokiem 2017, co także oznacza nowy rekord szósty rok z rzędu.

W 2018 r. za 74% globalnych instalacji odpowiadało pięć głównych rynków robotów przemysłowych: Chiny, Japonia, Republika Korei, Stany Zjednoczone i Niemcy.

Wśród wszystkich krajów świata Chiny pozostają największym na świecie rynkiem robotów przemysłowych z udziałem 36% wszystkich instalacji. W 2018 r. zainstalowano tam około 154 tys. jednostek. To o 1% mniej w porównaniu do roku poprzedniego, ale więcej niż łączna liczba robotów zainstalowanych w Europie i obu Amerykach. Wartość instalacji osiągnęła 5,4 mld dolarów - o 21% więcej niż w roku 2017.

Największym odbiorcą robotów na świecie pozostała branża motoryzacyjna, z udziałem wynoszącym prawie 30% całkowitej podaży. W 2017 r. najważniejszym odbiorcą robotów przemysłowych miał stać się przemysł elektryczny i elektroniczny, jednak w roku 2018 globalne zapotrzebowanie na urządzenia elektroniczne i komponenty znacznie się zmniejszyło.

Trzecim co do wielkości klientem w 2018 r. był przemysł metalowy i maszynowy.

IFR po raz pierwszy uwzględniło w raporcie sektor związany z cobotami, czyli maszynami zdefiniowanymi w normie ISO 8372:2012. W 2018 roku jedynie 14 tys. spośród około 422 tys. zainstalowanych robotów stanowiły wersje współpracujące, rok wcześniej sprzedanych zostało około 11,1 tys. tego typu robotów. O ile wzrost rok do roku wynosi 23% (i w przyszłości spodziewana jest nawet większa dynamika), o tyle ilościowy udział cobotów w całym rynku robotyki to jedynie 3,24%.

źródło: Control Design

Zobacz również