Finansowanie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0

| Gospodarka Przemysł 4.0

Jak finansować inwestycje technologiczne i rozwojowe przedsiębiorstw produkcyjnych? Jak monitorować ekonomiczne efekty wdrożeń oraz jak zmieniają się koszty inwestycji zależnie od modelu współpracy inwestor-dostawca technologii? Skąd wziąć fundusze na wykonanie kroku w kierunku Industry 4.0? Powyższe zagadnienia omówiono w nowym whitepaperze firmy ASTOR pt. "Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej".

Finansowanie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0

Nowa publikacja oraz inicjatywy, takie jak Akademia Przemysłu 4.0 zostały omówione 23 października podczas spotkania prasowego zorganizowanego w trakcie odbywającej się w Warszawie konferencji "Biznes i Produkcja". W zwartej formie przedstawimy poruszone tematy, rozpoczynając od omówienia badania przeprowadzonego przez firmę ASTOR wśród integratorów automatyki i producentów maszyn.

Rekomendacja dla strategii win-win w projektach inwestycyjnych branży produkcyjnej

Przygotowanie do wdrażania Przemysłu 4.0 wymagają rozwoju kompetencji biznesowo-finansowych w organizacjach. Zdaniem przedstawicieli firmy ASTOR potrzebna jest zmiana modelu budowania relacji pomiędzy inwestorem a dostawcą technologii - dotychczasowe podejście traci na skuteczności i nie jest motywujące dla zespołów inżynierskich. Badania przeprowadzone przez firmę w 2019 roku pokazują, że skuteczne wdrożenia wymagają zaangażowania i partnerstwa we współpracy pomiędzy inwestorem a dostawcą technologii. Niezbędne jest także przemyślane dzielenie się zyskiem, zamiast nacisku na obniżanie ceny produktu lub usługi. Z badania jednoznacznie wynika, że model "win-win" zapewnia największe prawdopodobieństwo sukcesu podczas wdrażania projektów z zakresu automatyzacji w przemyśle. Tezy te stanowiły podstawę tworzenie nowe whitepapera "Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej".

- Podejście "wygrana-wygrana" wymaga odpowiedzialności po obydwu stronach. Nie w każdej relacji da się je zrealizować i warto mieć narzędzia pozwalające to na chłodno rozpoznać. Gdy win-win nie wchodzi w grę, ludzie, którzy preferują partnerskie podejście do biznesu, mogą wybrać opcję "no deal" - "w ten biznes nie wchodzę". Istnieją też momenty niejednoznacznego wyboru. Na przykład, gdy jestem dostawcą, a mój klient znalazł się w sytuacji "pod ścianą", mogę wykorzystać okazję i zmaksymalizować mój dochód. W ciągu wielu lat pracy dyrektora finansowego zaobserwowałem, że w długiej perspektywie osiągnięcie win-win w takich sytuacjach bardziej się opłaca - komentuje Michał Wojtulewicz, dyrektor finansowy i członek zarządu firmy ASTOR.

Wizja finansowania rozwoju Fabryk 4.0

 
Whitepaper "Finanse Przemysłu 4.0. Jak inwestować i wygrywać w rewolucji technologicznej"

W wymienionej publikacji przedstawiciele ASTOR-a pokazują skuteczne kierunki działania dla przedsiębiorstw produkcyjnych aspirujących do miana Fabryk 4.0, czyli przede wszystkim:

 • pomnażanie kapitału technologicznego, intelektualnego i społecznego przedsiębiorstwa;
 • umiejętność skutecznej współpracy z wykonawcami wdrożeń, której bazą jest podejście "wygrana-wygrana";
 • efektywny balans pomiędzy pracą zaangażowanych ludzi a skutecznością technologii, czy też zdrowa relacja nakładów na kapitał technologiczny do wydatków na podnoszenie kompetencji pracowników w kapitale produkcyjnym przedsiębiorstwa;
 • umiejętność budowania relacji z pracownikami, rozwój systemów wspierających dzielenie się efektami ekonomicznymi inwestycji z pracownikami.

- Relacje pomiędzy przedsiębiorcami a pracownikami często są trudne. Naszą odpowiedzią jako ASTOR jest propagowanie filozofii "wygrana-wygrana" w biznesie. Na dłuższą metę zatrzymywanie całego wypracowanego zysku dla siebie jest mniej opłacalne, niż dzielenie się nim z pracownikami, kontrahentami, klientami, czy szerzej rozumianym społeczeństwem. Najpierw trzeba jednak ten zysk wypracować. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych podnoszenie kapitału technologicznego jest jednym z niezbędnych kroków - komentuje Stefan Życzkowski, prezes ASTOR-a.

Whitepaper firmy ASTOR zawiera omówienie dostępnych na rynku i już wykorzystywanych metod finansowania rozwoju i inwestycji technologicznych przedsiębiorstw produkcyjnych, takich jak finansowanie za pomocą kredytu, pozyskanie inwestora, tradycyjne narzędzia kapitałowe - akcje i obligacje, nowoczesne narzędzia kapitałowe - sekurytyzacja i mezzanine finance, a także dotacje i ulgi podatkowe. Ponadto w opracowaniu znaleźć można opisy zagadnnień:

 • Jak mierzyć i monitorować ekonomiczne efekty inwestycji?
 • 10 zasad efektywnego inwestowania wg ASTOR.
 • Jak zmieniają się koszty inwestycji w różnych modelach współpracy z wykonawcą technologii?
 • Jak konstruować partnerską umowę z realizatorem inwestycji i fundusz premiowy?

W najbliższym czasie na stronie www.astor.com.pl/industry4 udostępnione będzie więcej informacji oraz możliwość pobrania whitepapera.

ITA, czyli "Indeks Technologiczny ASTOR"

Podczas konferencji zaprezentowano autorską metodę pomiaru rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych w dobie Przemysłu 4.0. Omówił ją prezes ASTOR-a, Stefan Życzkowski.

W wyłaniającej się ekonomii 4.0 podstawą sukcesu jest nie tylko kapitał finansowy, ale także kapitał technologiczny, intelektualny i społeczny. Punktem wyjścia do stworzenia skutecznej strategii budowania kapitału w każdym obszarze jest jego pomiar. Jaka jest relacja nakładów na kapitał technologiczny do wydatków na siłę roboczą w kapitale produkcyjnym przedsiębiorstwa? Tę wiedzę daje Indeks Technologiczny ASTOR.

* Amortyzacja godziwa
Do amortyzacji wlicza się linie pro­dukcyjne i maszyny (z wyłączeniem gruntów i hal). Jeżeli urządzenie jest wyłączone z produkcji, nie należy go wliczać. Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się w strefie ekonomicznej, amortyzację należy unormować.

ζ (dzeta) to współczynnik zmianowy, który wynosi:
- dla 3 zmian, 5 dni w tygodniu: 1;
- dla 2 zmian, 5 dni w tygodniu: 0,66;
- dla 1 zmiany, 5 dni w tygodniu: 0,33;
- dla pracy ciągłej 7 dni w tygodniu: 1,4.

ITA jest niemianowaną wartością liczbową, gdzie zero oznacza wytwarzanie w pełni manualne, zaś wartość 100 i więcej - już bardzo wysoce zautomatyzowane. Jest to autorski wskaźnik w fazie testowania. Półtoraroczne testy prowadzone wśród klientów firmy ASTOR pozwoliły na oszacowanie poziomu tego wskaźnika dla przeciętnych i wiodących firm w Polsce oraz wśród czołowych globalnych przedsiębiorstw. Według informacji przedstawionych na konferencji wynosi on typowo od kilku do 50 punktów, przy czym wartość 20 jest typowym, "dobrym" wynikiem.

- Zauważam, że firmy, które mają wskaźnik ITA na relatywnie dobrym poziomie - 20 i więcej - są bardziej otwarte na tę ideę. W firmach z ITA poniżej 10, myślenie o kapitale technologicznym może powodować frustrację. Przejście z niskiego poziomu na poziom wyżej jest ogromnym wysiłkiem finansowym, a mało efektywna produkcja nie może wypracować odpowiedniego zysku. Można jednak na to popatrzeć z drugiej strony - te firmy mają ogromny potencjał, który technologia może uwolnić. Każde przedsiębiorstwo powinno podjąć próbę określenia, czy produkcja ma się opierać na taniej sile roboczej, bez dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy, czy wykształconej kadrze wyposażonej w najnowsze, zaawansowane narzędzia. Pierwsza strategia jest krótkowzroczna, szczególnie na rynku dużej konkurencji o zaangażowanego i wykształconego pracownika - komentuje Stefan Życzkowski, współautor Indeksu Technologicznego ASTOR.

Rozwój inżynierów i menadżerów produkcji, czyli Akademia Przemysłu 4.0

Trzecim punktem spotkania było przedstawianie nowej inicjatywy, którą jest Akademia Przemysłu 4.0. Jest to wspólne przedsięwzięcie firmy ASTOR, Nowych Motywacji, Entra Group, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego.

Akademia Przemysłu 4.0 to wielopoziomowe podejście do kształcenia pracowników w Przemyśle 4.0. Warsztaty, szkolenia dla inżynierów i menadżerów, studia podyplomowe i MBA oraz wieloletnie programy rozwoju to droga proponowana firmom produkcyjnym, strategicznie zaangażowanym w rozwój ludzi i zespołów. Przykładowe zakresy szkoleń technologicznych i biznesowych to: Virtual Reality i Augmented Reality dla przemysłu, autonomiczne roboty mobilne, cyberbezpieczeństwo firm produkcyjnych, warsztaty z planowania i raportowania produkcji. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych planów rozwoju kompetencji, w zależności od wyzwań podejmowanych w danym przedsiębiorstwie.

Wielopoziomowe podnoszenie kompetencji z zakresu cyfrowej transformacji z Akademią Przemysłu 4.0 odbywa się dzięki:

 • łączeniu aspektów technologicznych z biznesowymi, teorii z praktyką;
 • konstruktywnej analizie rzeczywistych przykładów zastosowań;
 • budowaniu map transformacji do Przemysłu 4.0 we współpracy z ekspertami;
 • testowaniu najbardziej innowacyjnych technologii dla przemysłu.

Każdy z partnerów zgromadził ponad 20 lat doświadczeń w budowaniu kompetencji pracowników sektora produkcji oraz tworzeniu dedykowanych programów rozwoju. Kadra akademii to praktycy z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym oraz eksperci z obszaru zarządzania produkcją. Więcej informacji na temat Akademii Przemysłu 4.0: www.akademiaprzemyslu.pl.

Poniżej kilka zdjęć z odbywającej się w Warszawie konferencji "Biznes i Produkcja", której organizatorem była firma ASTOR.

Zobacz również