System ABB usprawni produkcję w rafinerii Orlen Południe

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

System sterowania firmy ABB usprawni proces produkcyjny ekologicznego glikolu propylenowego w rafinerii Orlen Południe S.A. w Trzebini, który jest stosowany m.in. przy wytwarzaniu artykułów kosmetycznych i higienicznych. Pierwsza w Polsce tego typu instalacja zyska większe znaczenie w dobie zagrożenia epidemicznego.

System ABB usprawni produkcję w rafinerii Orlen Południe

Rafineria w Trzebini, która ma być przekształcona w nowoczesną biorafinerię, będzie produkować 30 tys. ton glikolu rocznie, co pokryje w trzech czwartych całkowite zapotrzebowanie na polskim rynku. Nowa instalacja będzie wykorzystywać zaawansowany system sterowania DCS opracowany przez ABB. Rozwiązanie to pozwoli utrzymać odpowiedni poziom jakości produktu końcowego.

ABB Ability System 800xA, to rozproszony system sterowania, który mierzy wartości fizyczne charakteryzujące proces produkcji, wizualizuje je i rejestruje, na bieżąco dostarczając operatorom informacje o stanie procesu i instalacji. System automatycznie reguluje parametry procesu, utrzymując go w określonym wcześniej, stabilnym stanie. To bardzo ważne w przypadku dużych instalacji wykorzystujących procesy chemiczne. Istotny z punktu widzenia operatora jest również zdalny dostęp, np. z urządzeń mobilnych do danych związanych z procesem.

ABB współpracuje przy tym projekcie z firmą EPC Technik Polska Sp. z o.o. (w konsorcjum z Biproraf Sp. z o.o.), która odpowiedzialna będzie za instalację części glicerynowej, kontrolę i oprzyrządowanie.

źródło: ABB

Zobacz również