Kawasaki Robotics CEE HUB

| Gospodarka Roboty

Firmy ASTOR i Kawasaki Robotics zawarły w lipcu strategiczną umowę, w ramach której wzmocniły współpracę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to kolejny etap budowania trwających od 2007 roku relacji biznesowych. W efekcie podpisania umowy ASTOR odpowiada za rozwój sprzedaży i współpracę w kanale partnerskim w 13 krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

Kawasaki Robotics CEE HUB

Nowa struktura Kawasaki Robotics Central and Eastern Europe HUB (Kawasaki Robotics CEE HUB) jest zarządzana przez firmę ASTOR i ma siedzibę w ASTOR Robotics Center w Krakowie. Obejmuje ona następujące kraje: Polskę, Estonię, Litwę, Łotwę, Białoruś, Ukrainę Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię oraz Słowenię. Powstała ona przede wszystkim w wyniku potrzeby zwiększenia szybkości wsparcia i dostępności dla ww. krajów będących w sieci dystrybucyjnej Kawasaki Robotics Europe. Główne zadania i cele postawione przed Kawasaki Robotics CEE HUB to wzmacnianie marki Kawasaki Robotics w regionie, rozwój w zakresie dostarczanej wiedzy i zwiększanie sprzedaży robotów Kawasaki.

Zobacz również