ASTOR otwiera centrum robotyki

| Gospodarka Roboty

Noc Robotyzacji to wydarzenie, które miało miejsce w styczniu, w nowym ASTOR Robotics Center. Otwarty oficjalnie obiekt będzie funkcjonował również jako inkubator technologii przemysłu przyszłości, wspierając przedsiębiorców w obszarze robotyzacji i transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

ASTOR otwiera centrum robotyki

Odbywająca się w nowym centrum robotyki Noc Robotyzacji była okazją do poznania możliwości urządzeń Kawasaki Robotics oraz innych dystrybuowanych przez firmę ASTOR, a także omówienia możliwości potencjalnej współpracy.

- Wzrost zainteresowania automatyzacją procesów produkcyjnych i robotyzacją ze strony polskich firm w ostatnich dwóch latach jest ogromny. W ASTOR Robotics Center będziemy propagować wiedzę o najnowszych technologiach z tego zakresu - mówił podczas otwarcia Stefan Życzkowski, prezes firmy ASTOR.

Uczestnikami wydarzenia było szereg gości z Polski i z zagranicy, wśród których znaleźli się szefowie Kawasaki Robotics w Europie, menadżerowie Epsona oraz Mobile Industrial Robots, a także przedstawiciele firm zainteresowanych inwestycją w stanowiska zrobotyzowane. W części merytoryczno-inspiracyjnej Stefan Życzkowski przybliżył historię robotyzacji w Polsce i na świecie. Z kolei Andrzej Garbacki, dyrektor ASTOR Robotics Center, opowiedział o nowym centrum, które od lutego stanie się częścią Digital Innovation Hub - ogólnoeuropejskiej sieci hubów innowacji cyfrowych wspierających przedsiębiorców w wykorzystaniu potencjału najnowocześniejszych technologii.

- W ramach hubu zapraszamy do współpracy małe i średnie firmy, które otrzymają dotacje ze środków publicznych na pierwsze kroki z Przemysłem 4.0: szkolenia, edukację oraz przygotowanie inwestycji tzw. proof-of-concept. Zapraszamy także duże firmy produkcyjne, by na zasadach komercyjnych, sięgały po naszą wiedzę i proponowane rozwiązania - mówił Andrzej Garbacki. Podczas spotkania o praktycznym wymiarze robotyzacji mówili również przedstawiciele firmy Autopart, która wdrożyła nowoczesne linie produkcyjne zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0.

Na uczestników nocnego spotkania z robotami czekało osiem stref demonstracyjnych, gdzie prezentowane były takie aplikacje zrobotyzowane, jak m.in. spawanie czy inteligentna paletyzacja. Prezentowane były również pozycjonery marki Kawasaki Robotics oraz stanowiska z wirtualną rzeczywistością i autonomicznymi robotami mobilnymi. Goście mieli również okazję zwiedzić część biurowo-szkoleniową, w której mieści się siedziba kilku działów firmy. Zaprezentowane zostały również możliwości Centrum Szkoleniowego Robotyki, gdzie prowadzone są m.in. szkolenia z zakresu tworzenia i utrzymania systemów opartych na robotach przemysłowych i mobilnych marek Kawasaki Robotics, Epson oraz MiR. Zwieńczeniem części oficjalnej był multimedialny pokaz, gdzie główną rolę grały roboty BX200L.

Zobacz również