Rynek robotów rolniczych - ponad 27 mld dolarów w 2026 roku

| Gospodarka Roboty

Według Market Research Future światowy rynek robotów rolniczych czekają rekordowe wzrosty - średnio o prawie 30% rocznie, aż do 2026 roku - kiedy to jego wartość przekroczy 27 mld dolarów. Popyt na urządzenia, takie jak roboty udojowe, ciągniki autonomiczne, drony monitorujące uprawy, czy zautomatyzowane systemy zbioru plonów, napędzać będą przede wszystkim braki siły roboczej w gospodarstwach rolnych, popularyzacja Internetu Rzeczy i technologii nawigacyjnych oraz generalnie rozwój w dziedzinie robotyki. W zeszłym roku największy udział w tytułowym rynku miały drony, w przyszłości zaś wzmocnić ma się segment robotów udojowych. Najszybciej będzie się rozwijać segment robotów pracujących na zewnątrz. Jeżeli chodzi o typ produktu, to chociaż w 2019 roku największy udział miały uprawy rolne, w okresie objętym analizą najszybciej będą się rozwijać segmenty mleczarski i hodowlany. Pod względem zastosowania z kolei dominować będą prace polowe - najszybciej ma się rozwijać segment zarządzania zbiorami.

Rynek robotów rolniczych - ponad 27 mld dolarów w 2026 roku