Dobre prognozy dla producentów sprzętu do produkcji nabiału

| Gospodarka Aktualności

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku maszyn do produkcji nabiału zwiększy się z 9 mld dolarów w 2020 roku do ponad 12 mld dolarów w roku 2025, co oznaczać będzie stabilny wzrost o przeszło 5% rocznie. Napędzać go będzie rosnące spożycie mleka i innych produktów zaliczanych do nabiału oraz automatyzacja jego produkcji.

Dobre prognozy dla producentów sprzętu do produkcji nabiału

Popyt na nabiał rośnie głównie w gospodarkach wschodzących, takich jak Indie, Chiny i kraje Ameryki Południowej. Przyczynia się do niego wzrost liczby ludności, szybka urbanizacja, zwiększanie dochodów i rozwój transportu oraz magazynowania chłodniczego. Z kolei głównym czynnikiem hamującym są wysokie koszty eksploatacji sprzętu do produkcji nabiału, przede wszystkim wydatki na energię elektryczną. Największy udział w tytułowym rynku w zakresie zastosowania będzie miało mleko przetworzone, zaś pod względem kategorii sprzętu - ten do pasteryzacji.