Robotyzacja procesów intralogistycznych w branży mleczarskiej

| Prezentacje firmowe Roboty

Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka (OSM Kalisz) wdrożyła kompleksowy system transportu, paletyzacji, pakowania i składowania produktów. Jest to jedno z najnowocześniejszych tego typu rozwiązań w branży mleczarskiej w Polsce. W aplikacji wykorzystano rozwiązania magazynowe i intralogistyczne firmy Promag oraz nowoczesne roboty marki Comau.

Robotyzacja procesów intralogistycznych w branży mleczarskiej

Celem wykonania wdrożenia była rozbudowa oraz zwiększenie mocy przerobowych przedsiębiorstwa. Kaliska spółdzielnia przeznaczyła na inwestycje w usprawnienie procesów produkcyjno-magazynowych kilkadziesiąt milionów złotych, z czego ponad połowa pochodziła z dotacji unijnych. Wdrożenie objęło obszary: przechowywania surowców, produkcji, pakowania i magazynu wyrobów gotowych, zaś cały projekt został w pełni wdrożony zaledwie po sześciu miesiącach od podjęcia przez Promag i OSM Kalisz rozmów dotyczących rozwiązań technicznych.

SIEDEM LINII PRODUKCYJNYCH I TRANSPORTOWYCH

W OSM Kalisz na co dzień wykorzystywanych jest siedem linii produkcyjnych. Dzięki inwestycji wszystkie z nich współpracują z całkowicie nowymi liniami transportu produktów finalnych. Każda nitka przesyłowa przenośników została dostosowana do wymagań danego urządzenia produkcyjnego oraz w pełni zintegrowana z systemem automatyki i bezpieczeństwa. Ze względu na niewielką przestrzeń produkcyjną produkty są transportowane na wysokości kilku metrów przy wykorzystaniu specjalnych przenośników pionowych, a także robotów przemysłowych.

Instalacja systemów transportu pionowego i poziomowego zintegrowanych z robotami zrealizowana w naszej firmie przez PROMAG S. A. zapewniła nam zdecydowane zwiększenie wydajności pracy w obszarze paletyzacji i transportu. Natomiast systemy składowania pozwoliły nam na maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni w magazynie

Kazimierz Gęsicki
Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka

PALETYZACJA Z UŻYCIEM ROBOTÓW

Strefa paletyzacji w OSM Kalisz znajduje się w odrębnej hali, w której wydzielone zostały trzy niezależne cele robotów. To właśnie do nich linie transportowe przekazują paletki i wiadra. Dla uzyskania sprawnej komunikacji i obsługi linii stworzone zostało przejście schodowe wraz z antresolą umieszczoną nad nitkami przesyłowymi. Miejsce to jest doskonałym punktem obserwacyjnym dla osób nadzorujących pracę całej strefy.

Systemy produkcyjne w OSM Kalisz

W każdej z cel robotów zainstalowano:

  • przenośniki kontynuacyjne,
  • urządzenia układające w piętrach paletki,
  • przenośniki rolkowe trzysekcyjne,
  • magazynki przekładek,
  • roboty typu PAL
  • robota typu NJ.

Dwa roboty firmy Comau typu PAL 180 odpowiadają za paletyzowanie tacek z jogurtami. Są to roboty czteroosiowe z usztywnioną piątą osią, która zapewnia utrzymywanie przez chwytak poziomu równoległego do podłogi. Do tego wykorzystywany jest robot sześcioosiowy NJ 165, który służy do przenoszenia wiaderek z surowcem. Za dostarczenie robotów odpowiadała firma Comau, natomiast za ich wdrożenie, w tym dobranie osprzętu do robotów i wykonanie oprogramowania - firma Promag.

Należy dodać, że strefa paletyzacji została wyposażona również w zintegrowany system podmiany palet. Pozwala on na załadunek do 45 szt. palet euro przekazywanych pod właściwe miejsce załadunkowe systemem transferów i przenośników. Podmiana palet na każdym ze stanowisk następuje w sposób automatyczny.

Czas realizacji przedsięwzięcia musiał być bardzo krótki z uwagi na konieczność rozliczenia przez inwestora środków unijnych, z których było ono współfinansowane. Wyzwaniem, z którym musieliśmy się zmierzyć, była też kwestia dostępności miejsca - hala produkcyjna działała 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, a dodatkowo mieliśmy do czynienia z agresywnym środowiskiem pracy

Karolina Tokarz
Dyrektor ds. Handlu i Marketingu, Promag S.A.

OGRANICZENIE STRAT CIEPŁA W TUNELU SZOKOWYM

Wszystkie palety po zatowarowaniu są transportowane bezpośrednio w miejsce odbioru lub do tzw. tunelu szokowego. Przejazd przez niego odbywa się w sposób ciągły z niewielką prędkością, którą można dostosować do potrzeb i wymagań stawianych technologii wychłodzenia danego ładunku. Aby do minimum ograniczyć niepożądaną wymianę ciepła pomiędzy pomieszczeniami, zainstalowane w tunelu chłodniczym bramy szybkobieżne zostały zintegrowane z pracą systemu transportu.

Roboty paletyzujące firmy Comau

Różna wielkość produkcji w różnych okresach oraz sezonowość niejednokrotnie dyktują tempo procesów wytwórczych, zatem wykorzystanie robotów przemysłowych w kaliskim zakładzie pozwoliło przede wszystkim zwiększyć elastyczność produkcji. Odpowiedni dobór robotów i ich integracja z pozostałymi elementami linii przełożyły się bezpośrednio na wzrost wydajności linii, a co również istotne, zwiększono bezpieczeństwo operatorów i komfort ich pracy w strefach, które wcześniej wymagały od nich dużej pracy fizycznej.

Daniel Niepsuj
Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży, Comau Polska

SPRAWNE PAKOWANIE I ETYKIETOWANIE

Ostatecznie system transportu kieruje palety do owijarki, z której ładunek przekazywany jest następnie do znakowania - nadania etykiet transportowych. Automatyczne urządzenie znakujące umieszczone zostało przy obrotnicy palet, dzięki czemu doskonale spełnia wymagania logistyczne i przy podwójnym cyklu może umieścić etykietę na obu bokach ładunku.

Strefa paletyzacji z systemem podmiany palet i owijarką (źródło: Promag)

Palety opuszczają strefę paletyzacji i przekazywane są do kolejnego pomieszczenia, czyli magazynu chłodniczego. To tutaj operator wózka widłowego pobiera ładunek i przekazuje go na odpowiedni system składowania.

Zobacz omawiane systemy w działaniu!

Zobacz film przedstawiający roboty Comau w działaniu w OSM Kalisz: https://youtu.be/3cuLwslhqms

AUTOMATYZACJA MAGAZYNU

Magazyn wyrobów gotowych w OSM Kalisz został wyposażony przez Promag S.A. w dwa systemy regałowe. Pierwszy tworzą regały paletowe przejezdne. Stanowią one doskonałe rozwiązanie dla tych firm, które chcą maksymalnie wykorzystać powierzchnię składowania (np. kiedy jest ona stosunkowo nieduża), a jednocześnie zależy im na tym, by mieć dostęp do każdej jednostki ładunkowej. Wszystkie regały zostały zamocowane na specjalnych wózkach poruszających się po szynach, co pozwala udostępniać dowolny korytarz międzyregałowy i umożliwia pobranie wymaganej palety.

Obszar magazynu wyrobów gotowych - regały ze sterowaną radiowo platformą AUTOMAG firmy Promag

Drugi system magazynowy stanowią regały paletowe gęstego składowania z półautomatycznym satelitą Automag. Są to urządzenia, które nie wymagają użycia złożonej automatyki i szaf sterowniczych. Załadunek, rozładunek oraz przemieszczanie jednostek ładunkowych odbywa się w specjalnie skonstruowanych kanałach za pomocą platformy sterowanej radiowo. Jest to doskonałe rozwiązanie m.in. w przypadku, gdy wymagane jest zachowanie efektywnej rotacji w systemie FIFO.

Magazyn wyrobów gotowych wyposażony został również w podest magazynowy - dodatkowe miejsce odkładcze, wspomagające inwestora w procesie dojrzewania serów. Podest zasilany jest w palety poprzez układ przenośnika pionowego wraz z urządzeniem załadunkowym i rozładunkowym. Te trzy zintegrowane ze sobą urządzenia są obsługiwane z poziomu pomostu za pomocą ręcznych wózków paletowych.

Comau Polska
comauonline.pl