Duży wzrost na rynku recyklingu paneli słonecznych

| Gospodarka Aktualności

Według Grand View Research wartość globalnego rynku recyklingu paneli słonecznych zwiększy się ze 127 mln dolarów w roku 2019 do 333 mln dolarów w 2027, co oznaczać będzie znaczący średni wzrost o prawie 13% rocznie. Wśród czynników napędzających wymienić należy rosnące zainteresowanie pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu rośnie liczba instalacji fotowoltaicznych, oraz duży postęp w zakresie metod odzyskiwania z nich surowców - szkła i krzemu.

Duży wzrost na rynku recyklingu paneli słonecznych

Wzrostowi sprzyjać też będzie wsparcie rządowe dla recyklingu paneli słonecznych. W 2019 roku najpowszechniejszy był odzysk mechaniczny, który będzie dominował w okresie prognozy. Jest on popularny ze względu na efektywność i nieznaczny wpływ na środowisko. Najczęściej recyklingowi poddawane były panele monokrystaliczne, na które popyt w kolejnych latach ma wciąż rosnąć. Pod względem geograficznym na rynku recyklingu dominowała Europa, gdzie w następnych latach prognozuje się jego dalszy szybki rozwój.