W Polsce uruchomiono pierwszą na świecie fabrykę perowskitowych ogniw słonecznych

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Uruchomiono produkcję w pierwszej na świecie fabryce ogniw słonecznych na bazie perowskitu. Technologia wynaleziona przez polską fizyczkę Olgę Malinkiewicz umożliwia generowanie energii zarówno ze słońca, jak i ze sztucznego światła, dzięki czemu mogą znaleźć zastosowanie dosłownie wszędzie - od etykiet cenowych, przez fasady budynków, po satelity w przestrzeni kosmicznej.

W Polsce uruchomiono pierwszą na świecie fabrykę perowskitowych ogniw słonecznych

Zlokalizowana we Wrocławiu fabryka perowskitów Saule Technologies zajmuje powierzchnię około 5 tys. m². Obecnie znajduje się tu pierwsza linia produkcyjna, która jest przeniesieniem całości procesów laboratoryjnych z ich jednoczesnym zautomatyzowaniem. Są tu wytwarzane fotowoltaiczne moduły perowskitowe do zastosowań w urządzeniach IoT. Równolegle trwają już prace nad projektem wysoko wydajnej linii przemysłowej, o wydajności do 100 MW.

Ogniwami perowskitowymi Saule Technologies poważnie interesują się firmy z różnych sektorów gospodarki. W dniu otwarcia Fabryki Perowskitów firma, wraz z Columbus Energy SA, podpisała trójstronne umowy o współpracy z Grupą MVGM, będącą liderem zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, działającą na 10 europejskich rynkach.

MVGM jest partnerem klientów ze swojego portfela w procesie ich transformacji energetycznej. Oznacza to, iż na bazie umów wykonawczych, firmy będą miały możliwość wydzierżawienia od Columbus Energy instalacji fotowoltaicznych. Z kolei Columbus pozyska finansowanie na proces transformacji energetycznej klientów MVGM do kwoty 250 mln euro, na produkty Saule SA i Columbus SA.

źródło: Columbus Energy