Rynek recyklingu samolotów - ponad 7 mld dolarów do 2027 roku

| Gospodarka Aktualności

Według Global Market Insights wartość światowego rynku recyklingu samolotów zwiększy się z 4 mld dolarów w 2020 roku do ponad 7 mld dolarów w roku 2027, co oznaczać będzie umiarkowany średni coroczny wzrost o prawie 9%.

Rynek recyklingu samolotów - ponad 7 mld dolarów do 2027 roku

Napędzać go będą przede wszystkim następujące czynniki: dążenie linii lotniczych do ograniczania kosztów operacyjnych dzięki wykorzystaniu części zamiennych i materiałów z odzysku, rosnąca liczba starzejących się samolotów wycofywanych z użytku, szybko rozwijający się sektor lotniczy w Indiach, Chinach i Japonii, postęp w technologii recyklingu - obecnie stopień odzysku samolotów sięga typowo 80-85%, ale dąży się do osiągnięcia 100%. Z kolei negatywnie na rynek recyklingu samolotów wpłynie pandemia, z powodu braków siły roboczej i ograniczeń w wydajności zakładów zajmujących się odzyskiem. Problemem są też trudności z recyklingiem nowoczesnych materiałów, takich jak włókno węglowe.

Zobacz również