Rynek usług napraw i konserwacji elektrowni wiatrowych

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Według Market Research Future wartość globalnego rynku usług w zakresie napraw i konserwacji turbin wiatrowych będzie zwiększała się w tempie umiarkowanym - średnio co roku o ponad 7% - aż do roku 2026, gdy przekroczy 17 mld dolarów. Głównym czynnikiem napędzającym ten rynek będzie rosnąca popularność odnawialnych źródeł energii.

Rynek usług napraw i konserwacji elektrowni wiatrowych

Największy udział w wymienionym rynku usług będą miały elektrownie lądowe, jednak udział farm morskich będzie stale wzrastał. Pod względem geograficznym dominować będzie Ameryka Północna, dzięki rosnącym inwestycjom i inicjatywom rządowym wspierającym branżę energetyki odnawialnej w tym regionie.