NCBiR przeznaczy prawie 13 mln zł na sektor magazynów energii

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Jednym z największych obecnych wyzwań w energetyce jest rozwój technologii magazynowania energii pochodzącej z OZE. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ogłaszając przedsięwzięcie "Magazynowanie energii elektrycznej", daje impuls do rozwoju technologii, którą w ciągu trzech lat opracują polscy przedsiębiorcy. Budżet projektu, finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, wynosi 12,9 mln zł.

NCBiR przeznaczy prawie 13 mln zł na sektor magazynów energii

Przedsięwzięcie to umożliwi rozwiązanie problemu znacznego zapotrzebowania na magazynowanie energii dla zastosowań domowych i przemysłowych, co pozwoli na zniwelowanie efektów jej nierównomiernej produkcji z odnawialnych źródeł (OZE). Opracowana technologia ma służyć do zastosowań domowych, gdzie oprócz zasilania domu w energię, będzie mogła być wykorzystana także do ładowania samochodu. Nieocenione korzyści będą mogły z niej czerpać także instytucje i przedsiębiorcy, np. szpitale czy hotele, ze względu na zapewnienie stabilności ich pracy i wzrost poziomu samowystarczalności energetycznej. Technologia ta może być znaczącym wsparciem również dla dużej energetyki, farm fotowoltaicznych i wiatrowych, które dzięki magazynom ustabilizują swój system.

Przed polskimi przedsiębiorcami, którzy zgłoszą się do projektu, stoi duże wyzwanie. NCBiR postawiło w projekcie jasny cel: opracowanie taniego w utrzymaniu i wydajnego magazynu energii, którego sprawność wyniesie około 7 lub więcej lat, a do jego budowy wykorzystane zostaną materiały w 95% przeznaczone do recyklingu.

W pierwszym etapie, ogłoszonym 30 kwietnia tego roku, do realizacji przedsięwzięcia zostaną wybrane cztery firmy. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie w ciągu 20 miesięcy prac badawczo-rozwojowych. Podmioty mają w ich trakcie przetestować prototypy ogniw galwanicznych oraz systemu sterowania infrastrukturą magazynów energii. Wyniki testów i przedstawiona dokumentacja pozwolą na wybranie najlepszego pomysłu.

W drugim etapie projektu wezmą udział już tylko dwa podmioty. Będą one kolejno odpowiadać za wykonanie baterii i systemu. Firmy będą miały pół roku na stworzenie dwóch demonstracyjnych systemów magazynowania. Mają one się składać m.in. z baterii, inwertera, obudowy oraz oprogramowania umożliwiającego komunikację z siecią.

Europejski rynek magazynów energii

W Europie systematycznie rośnie rynek magazynów energii elektrycznej. Według raportu przygotowanego przez SolarPower Europe, w 2019 roku zainstalowano bateryjne, domowe magazyny energii o łącznej pojemności 745 MWh, co przekłada się na wzrost o 57% w porównaniu do roku 2018. W samych Niemczech zainstalowano domowe urządzenia o łącznej pojemności 496 MWh. W tym zestawieniu na kolejnych pozycjach uplasowały się Włochy (89 MWh), Wielka Brytania (38 MWh), Austria (37 MWh) i Szwajcaria (20 MWh). Według SolarPower Europe, mimo epidemii w 2020 roku został odnotowany ponowny wzrost inwestycji i przybyło instalacji o łącznej pojemności 810 MWh. W 2022 roku przekroczony ma zostać próg 1 GWh zainstalowanych domowych magazynów w skali rocznej, a w 2024 roku ich łączna pojemność ma osiągnąć 7,2 GWh.

Wdrażanie rozproszonych jednostek OZE, wraz z wykorzystaniem magazynów energii, wpisuje się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu, która ma doprowadzić Unię Europejską do całkowitej neutralności klimatycznej w 2050 roku.

źródło: NCBR