Rynek usług serwisowych automatyki magazynowej - 9 mld dolarów w 2025 roku

| Gospodarka Aktualności

Wartość światowego rynku usług serwisowych w zakresie rozwiązań automatyki w magazynach zwiększy się z 4 mld dolarów w 2020 roku do 9 mld dolarów w roku 2025. Według Interact Analysis zapewnią one nawet wyższe marże zysku, niż sprzedaż sprzętu. Popyt na nie napędzi przede wszystkim rosnąca złożoność sprzętu i coraz większa presja na zapobieganie przestojom.

Rynek usług serwisowych automatyki magazynowej - 9 mld dolarów w 2025 roku

W 2020 roku największy udział w tytułowym rynku miały usługi serwisowe na miejscu - 40% stanowiło rozwiązywanie problemów, konserwacja w ramach prewencji oraz delegowanie techników do pracy na miejscu, w pełnym lub niepełnym czasie pracy. Usługi modernizacji lub przebudowy stanowiły 22%, a zdalne - w formie pomocy przez telefon - 19%. W przyszłości najszybciej rozwijać się będzie segment usług na miejscu.

W 2020 80% przychodów z kontraktów serwisowych automatyki magazynowej wygenerowanych zostało w obu Amerykach oraz w regionie EMEA, w przyszłości natomiast najszybciej rynek ten będzie rozwijał się w regionie Azji i Pacyfiku.

Zobacz również