Stabilny wzrost na rynku telematyki kolejowej

| Gospodarka Bezpieczeństwo

Jak przewiduje Grand View Research, wartość globalnego rynku telematyki kolejowej zwiększy się z 10 mld dolarów w 2020 roku do 19 mld dolarów w roku 2028, co oznaczać będzie umiarkowany średni wzrost o 7,5% co roku. Napędzać go będzie głównie dążenie do poprawienia bezpieczeństwa i przepustowości transportu szynowego, zwiększenie przewozów towarowych i popularyzacja nowych technologii, m.in. w zakresie śledzenia ładunków i sygnalizacji peronowej.

Stabilny wzrost na rynku telematyki kolejowej

Sprzyjać temu będą także rosnące nakłady z budżetów państw na modernizację kolei oraz rozwój inteligentnych miast. Największy udział w rynku telematyki kolejowej w okresie objętym analizą będzie miał segment zarządzania flotą, zaś najszybciej będzie się rozwijać segment lokalizacji oraz śledzenia taboru. Pod względem geograficznym największy udział w tytułowym rynku będzie miała Europa.