Zmodernizowano system sterowania ruchem kolejowym na linii Warszawa-Gdynia

| Gospodarka Aktualności

Firmy Alstom, Thales i Nokia zakończyły dostawę rozwiązania ERTMS/ETCS Poziomu 2 dla modernizowanej linii kolejowej E65 łączącej Warszawę z Gdynią. Projekt został zrealizowany w ramach umowy podpisanej z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA.

Zmodernizowano system sterowania ruchem kolejowym na linii Warszawa-Gdynia

Dzięki najnowocześniejszej technologii na 350 km linii obejmującej 35 stacji kolejowych pociągi będą mogły rozwinąć prędkość 200 km/h. Zrealizowany przez konsorcjum projekt był jednym z największych i najbardziej skomplikowanych w historii polskiego kolejnictwa. Na linii E65 znacząco podniesiony został poziom bezpieczeństwa oraz komfortu podróży, zwiększona została też jej przepustowość, co w rezultacie pozwoli na skrócenie czasu przejazdu.

Firmy Alstom i Thales Polska były odpowiedzialne za zaprojektowanie i wdrożenie systemu ERTMS/ETCS Poziomu 2, natomiast Nokia za dostarczenie systemu GSM-R. W ramach projektu konsorcjum zmodernizowało osiem Lokalnych Centrów Sterowania, dostarczyło systemy zdalnego sterowania i zarządzania ruchem kolejowym, kompleksowe rozwiązania dla centrów dyspozytorskich, zintegrowany system informacji pasażerskiej oraz rozwiązania w zakresie monitoringu.

źródło: ConTrust Communication