Alstom sfinalizował proces przejęcia firmy Bombardier Transportation

| Gospodarka Aktualności

Alstom ogłosił zakończenie procesu przejęcia firmy Bombardier Transportation. Przejęcie pozwoli Alstomowi wzmocnić pozycję lidera na rynku zrównoważonej mobilności oraz na integrację kolejnych rozwiązań i zasobów. Powiększona grupa może generować łączny przychód pro forma w wysokości ok. 15,7 mld euro, mając łączny portfel zamówień o wartości 71,1 mld euro. Zatrudnia 75 tys. osób w 70 krajach na świecie.

Alstom sfinalizował proces przejęcia firmy Bombardier Transportation

Alstom zamierza wygenerować roczne synergie kosztowe o wartości 400 mln euro do czwartego lub piątego roku scalonej działalności oraz - w perspektywie średnioterminowej - przywrócić marże Bombardiera do standardowego poziomu. Oczekuje się, że transakcja przyniesie dwucyfrowy wzrost wskaźnika zysku na akcję (EPS) od drugiego roku po finalizacji przejęcia.

Nowy lider na rozwijającym się rynku zrównoważonej mobilności

Pomimo pandemii najnowsze prognozy potwierdzają, że rozwój zrównoważonej mobilności - a w szczególności kolei - jest priorytetem długoterminowym. Oczekuje się, że do 2025 roku rynek produkcji kolejowej będzie rósł w tempie 2,3% skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR).

Połączona grupa dysponować będzie unikalnym zasięgiem handlowym na całym świecie dzięki komplementarności obu organizacji. Grupa Alstom miała już ugruntowaną bazę klientów we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Indiach, Azji Południowo-Wschodniej, Afryce Północnej i Brazylii, natomiast Bombardier Transportation zapewni dostęp do klientów na innych strategicznych rynkach, takich jak Wielka Brytania, Niemcy, kraje nordyckie, Chiny i Ameryka Północna. Grupa będzie miała teraz szczególnie atrakcyjne możliwości w Europie i Ameryce Północnej, które odpowiadają za ok. 75% rynku dostępnego dla producentów OEM.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, siedziba główna Alstom na Amerykę Północną i Południową mieścić się będzie w Montréalu (w prowincji Québec). Kanadyjskie biuro kierować będzie wszystkimi operacjami w tym regionie, a także utworzy projektowo-inżynieryjne centrum kompetencyjne, które bazować będzie na ugruntowanych atutach prowincji Québec w zakresie innowacji i zrównoważonej mobilności.

Dzięki przejęciu spółki Bombardier Transportation Alstom dysponować będzie najpełniejszą ofertą na potrzeby kolejnictwa na całym świecie. W zakresie taboru kolejowego oferta obejmie produkty zarówno na potrzeby kolei lekkiej, jak i kolei dużych prędkości. W portfolio znajdą się też nowe produkty strategiczne, takie jak mała kolej automatyczna (people mover) i monorail.

Grupa Alstom będzie w stanie obsługiwać swoich klientów poprzez jeszcze szerszą sieć placówek serwisowych i większe możliwości w zakresie utrzymania predykcyjnego. Spółka Bombardier Transportation wnosi do Grupy centra wiedzy specjalistycznej dla lokomotyw i wózków w Niemczech, monorail i małej kolei automatycznej w Kanadzie, pociągów podmiejskich i regionalnych we Francji i Wielkiej Brytanii, trakcji w Szwecji, jak również centra inżynieryjne w krajach atrakcyjnych z perspektywy kosztowej (Tajlandia). Bombardier wnosi również do zasobów Grupy siedem stabilnie ugruntowanych spółek joint-venture w Chinach.

Wartość i finansowanie transakcji przejęcia Bombardier Transportation

Cenę referencyjną ustalono na poziomie 5,5 mld euro - tj. w dolnej części przedziału od 5,5 mld euro do 5,9 mld euro, o którym poinformowano 16 września ubiegłego roku. Wpływy z tytułu przejęcia uzgodniono na poziomie 4,4 mld euro, co obejmuje mechanizm korekty opartej na ujemnej pozycji gotówkowej netto Bombardier Transportation na dzień 31 grudnia 2020 oraz inne korekty umowne na kwotę 1,1 mld euro.

Przejęcie sfinansowano poprzez emisję praw poboru w wysokości ok. 2 mld euro, zakończoną 7 grudnia 2020 oraz część emisji obligacji uprzywilejowanych w wysokości 750 mln euro, zakończoną 11 stycznia 2021, jak również poprzez podwyższenie kapitału zastrzeżonego na rzecz podmiotów powiązanych CDPQ i Bombardier Inc. - w łącznych kwotach (odpowiednio) 2,6 mld euro i 500 mln euro, co zrealizowano wraz z zamknięciem transakcji.

źródło: ConTrust Communication

Zobacz również