Wzrost na rynku cyfrowych bliźniaków dla energetyki

| Gospodarka Aktualności

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku cyfrowych bliźniaków w energetyce zwiększy się do 1,3 miliarda dolarów w 2026 roku z 0,8 mld dolarów w roku 2021, co oznaczać będzie znaczący średni coroczny wzrost o ponad 12%. Napędzać go będzie przede wszystkim integracja instalacji energetyki odnawialnej z siecią energetyczną oraz decentralizacja rozproszonych źródeł energii.

Wzrost na rynku cyfrowych bliźniaków dla energetyki

Głównymi czynnikami ograniczającymi będą natomiast złożoność obiektów odwzorowywanych cyfrowo i brak ich dokładnych modeli matematycznych. Najszybciej w okresie objętym analizą będzie się rozwijał segment cyfrowych bliźniaków dla systemów, takich jak podstacje, elektrownie, farmy wiatrowe, rozproszone źródła energii.

Zobacz również