Przyszłość rynku technologii RFID

| Gospodarka Aktualności

Według Allied Market Research, wartość globalnego rynku RFID zwiększy się z 10 mld dolarów w 2020 roku do 25 mld dolarów w roku 2030. Będzie to oznaczać umiarkowany średni wzrost co roku o prawie 10%. Rynek ten napędzany będzie przede wszystkim przez rosnący popyt na RFID w produkcji, opiece zdrowotnej oraz w logistyce.

Przyszłość rynku technologii RFID

Ważnym czynnikiem wzmagającym zainteresowanie omawianą technologią pozostanie rozwój Internetu Rzeczy oraz Przemysłu 4.0, co sprzyjać będzie wzrostowi konkurencyjności, a w efekcie spadkowi cen rozwiązań w tym zakresie. Rynkowi RFID sprzyjać będą też przepisy i regulacje dotyczące wymogów identyfikacji dla różnych branż.

Największy rynkowy udział w 2020 roku miały głównie tagi HF oraz UHF (77%). W okresie objętym analizą popyt na znaczniki będzie rósł w umiarkowanym tempie - o prawie 10% rocznie. Szybciej - o ponad 15% rocznie - będzie rozwijał się natomiast segment oprogramowania i usług. Najszybciej rynek RFID będzie rósł w Ameryce Północnej.

Zobacz również