Prognoza dla rynku AGV

| Gospodarka Aktualności

Według Fortune Business Insights wartość światowego rynku AGV (Automated Guided Vehicle) zwiększy się z 2 mld dolarów w 2021 roku do prawie 4 mld dolarów w roku 2028, co oznaczać będzie stabilny średni coroczny wzrost o ponad 9%. Napędzać go będzie przede wszystkim dążenie do obniżenia kosztów operacyjnych oraz efektywniejszego zarządzania zapasami przez automatyzację obsługi przepływu materiałów.

Prognoza dla rynku AGV

Głównym czynnikiem hamującym będzie natomiast wysoki koszt zakupu, instalacji i dostosowania przestrzeni roboczej do potrzeb AGV. W okresie objętym analizą najszybciej popyt będzie rósł na tego typu wózki widłowe. Ze względu na sposób nawigacji największy udział w tytułowym rynku utrzymają AGV wyposażone w skanery laserowe, które zapewniają elastyczność i dokładność. Głównym odbiorcą tego typu pojazdów będzie branża e-commerce.