Sprzedaż napędów ULV osiągnie 3,1 mld dolarów w 2027 roku

| Gospodarka Silniki i napędy

Według Interact Analysis, globalna sprzedaż napędów ultraniskiego napięcia (poniżej 60 V) ma wzrosnąć z 753 mln dolarów w 2021 r. do 3,1 mld dolarów w roku 2027 – CAGR wyniesie 25,9%. Wzrost będzie napędzany przez szybkie upowszechnianie się zasilanych bateryjnie autonomicznych robotów mobilnych (AMR - autonomous mobile robots) oraz automatycznych wózków transportowych (AGV - automated guided vehicles). Wielu dostawców, którzy wcześniej nie byli zaangażowani w ten sektor, teraz chce do niego wkroczyć z uwagi na ogromny potencjał wzrostu.

Sprzedaż napędów ULV osiągnie 3,1 mld dolarów w 2027 roku

W 2022 r. rynek AMR/AGV odpowiadał za 11% przychodów z napędów Ultra-LV. Przewiduje się, że do roku 2027 udział ten osiągnie 56%, ze względu na powszechne przyjęcie robotów mobilnych, zwłaszcza tych ze zintegrowanymi napędami. Te napędy, które obniżają koszty i oszczędzają miejsce, zapewniając jednocześnie wyższą wydajność, są droższe niż stanowiące oddzielne komponenty – co wyjaśnia wysoki wzrost przychodów.

Trzy firmy – Interroll, Insight Automation i Itoh Denki – dominują obecnie na rynku napędów ultraniskiego napięcia, z łącznym rynkowym udziałem wynoszącym około 30% w 2021 r. Wszystkie one produkują silniki do przenośników rolkowych, a także napędy do silników. Jednak Interact nie spodziewa się, że utrzymają swoje czołowe pozycje, ponieważ w nadchodzących latach inni dostawcy będą kontynuować rynkową ekspansję.

- Rynek napędów ultraniskonapięciowych przeżywa okres wykładniczego wzrostu, który prawdopodobnie utrzyma się przez kilka następnych lat. Wpływ, jaki sektor AGV/AMR wywiera na rynek, jest kolosalny i radykalnie zmieni krajobraz dostawców w nadchodzących latach. W 2022 r. większość dostawców na rynku napędów ultraniskonapięciowych odnotowała dwucyfrowy wzrost, a niektórzy odnotowali wzrost nawet o 35%. Szacujemy, że wzrost przychodów wyniósł 24,2% w 2022 r., a liczba dostaw jednostkowych wzrosła o 19,7% – nieco mniej niż wzrost przychodów, ze względu na podwyżki cen w 2022 r. - mówi Blake Griffin, kierownik ds. badań w firmie Interact.

źródło: Drives & Controls