Wzrost cen napędów LV będzie nadal postępował

| Gospodarka Silniki i napędy

Według raportu Interact Analysis globalne niedobory półprzewodników powodowały w 2022 r. zawirowania na rynku napędów niskonapięciowych o zmiennej prędkości, wpływając na sprzedaż i podnosząc ceny modułów mocy do "oszałamiającego" poziomu - o ile w ogóle były dostępne. Problemy prawdopodobnie będą się utrzymywać, ponieważ pomimo pewnego złagodzenia zakłóceń dostaw mikrokontrolerów, nadal trudno jest pozyskać moduły zasilania.

Wzrost cen napędów LV będzie nadal postępował

Mówi się, że część dostawców napędów została zmuszona do zwrócenia się ku szarej strefie, ponieważ ceny niektórych komponentów półprzewodnikowych wzrosły z 2–3 do nawet 40–50 dolarów. Doprowadziło to do dużej zmienności cen. Raport "LV AC Motor Drives Market 2022" ujawnia, że ​​ceny napędów zaczęły rosnąć w drugiej połowie 2021 r., a trend ten miał kontynuację w roku 2022 r. Mimo to średnia cena sprzedaży (ASP) na całym świecie pozostała niezmieniona z powodu rozkładu podwyżek cen i przesunięć w asortymencie produktów w kierunku napędów o mniejszej mocy. Średnie ceny wzrosły o 6,4% w 2022 roku w obu Amerykach, o 3,3% w regionie EMEA, a nieznacznie spadły (o 0,5%) w regionie Azji i Pacyfiku.

Interact spodziewa się w 2023 r. dalszego wzrostu cen napędów VSD, ze wzrostem o 7,3% w regionie EMEA w wyniku wojny na Ukrainie oraz wzrostem o 0,4% w regionie Azji i Pacyfiku w wyniku rosnącego popytu na napędy z funkcjami premium.

Wysoka sprzedaż napędów LV AC w regionie APAC w 2022 r. spowodowała, że ​​światowy rynek rozwinął się do szacowanej łącznej wartości 14,2 mld dolarów. Wzrost ten był w dużej mierze napędzany przez modernizacje i przepisy dotyczące efektywności energetycznej w regionie APAC. Sektor napędzały również zaległości w zamówieniach wynikające z pandemii Covid. Jednak zwiększona liczba zamówień nie we wszystkich przypadkach doprowadziła do wzrostu sprzedaży jednostkowej, ponieważ problemy z łańcuchem dostaw wpłynęły na zdolność niektórych dostawców do realizacji zamówień.

Pomimo wywołanych przez Covid przedłużających się przestojów w Chinach, liczba napędów sprzedanych w regionie APAC – największym rynku na świecie – wzrosła o 10,1%, do czego przyczyniły się zaległości i stały wzrost produkcji o 4,4%. Silny wzrost sprzedaży jednostkowej w 2022 r. odnotowała również Japonia - o 4,2%. Wzrost w obu Amerykach był skromniejszy - o 1,8%, podczas gdy w regionie EMEA mimo dużego popytu odnotowano spadek, gdyż problemy z łańcuchem dostaw i skutki wojny na Ukrainie (zwłaszcza w zakresie kosztów energii) wpłynęły na wielkość produkcji i wskaźniki dostaw.

Zdaniem Interact Analysis w regionie EMEA wskaźnik CAGR dotyczący przychodów wyniesie w 2023 r. 2,2%, przy czym wzrost będzie wynikał głównie z podwyżek cen. Przewiduje się, że dostawy jednostkowe spadną w ciągu roku o 4,1% z powodu trwającego europejskiego kryzysu energetycznego i malejących zamówień.

Patrząc dalej w przyszłość, analitycy spodziewają się, że do 2027 r. przychody w obu Amerykach będą rosnąć średniorocznie o 2,8%, przy czym wzrost będzie zwalniał, gdy zwiększać się będzie zapotrzebowanie na napędy zdecentralizowane. Według prognoz region APAC odnotuje w 2023 r. znaczne spowolnienie wzrostu, ponieważ portfele zamówień zostaną wyczerpane. Jednak w nadchodzących dwóch latach średnie ceny sprzedaży wzrosną w wyniku coraz większego popytu na funkcje premium, co spowoduje, że w okresie do 2027 r. CAGR dla przychodów ukształtuje się na poziomie 4%.

źródło: Drives & Controls