Rynek napędów prądu przemiennego niskiego napięcia zwalnia

| Gospodarka Silniki i napędy

Nowe dane z Interact Analysis pokazują, że w 2023 r. na rynku niskonapięciowych napędów prądu przemiennego (LV AC) dostawy przekroczyły 20 mln jednostek. Wynika to z ciągłego rozwoju rynku, jednak w 2023 roku tempo wzrostu spadło i oczekuje się, że tak będzie nadal w roku 2024. Typowy, stały wzrost powróci na światowy rynek napędów w 2025 r. Do 2028 r. przewidywany jest CAGR na poziomie 4%.

Rynek napędów prądu przemiennego niskiego napięcia zwalnia

Przychody na rynku napędów LV AC przekroczyły w 2023 r. 14 mld dolarów, przy czym duże zaległości w zakresie dostaw napędzały wzrost w pierwszej połowie 2023 r., który w drugiej połowie roku znacznie zmalał. Po kilku latach wyższych średnich cen sprzedaży i bezprecedensowym popycie, widoczna była zmiana w postaci spowolnienia na rynku, który w roku 2023 odnotował wzrost na poziomie zaledwie 2,7%.

Prognozuje się, że tendencja ta utrzyma się w 2024 r., przy słabszym popycie i presji na spadek cen, wtłaczając rynki w okres recesji z globalną stopą wzrostu przychodów na poziomie 0,3%. Dotyczy to każdego regionu z wyjątkiem Azji i Pacyfiku (APAC), gdzie oczekuje się, że wzrost chińskiej gospodarki produkcyjnej przewyższy wyniki innych głównych regionów. Oczekuje się, że w 2024 r. Chiny będą odpowiadać za 28% łącznych przychodów rynku napędów.

 
Globalny rynek napędów LV AC w ​​latach 2022-2028 pokazujący przychody (lewa oś, pełne słupki) i wzrost rok do roku (linia przerywana, prawa oś)

Zmienność na rynku w latach 2021 i 2022 w znacznym stopniu osłabła, co wpływa na ceny. Średnia światowa cena sprzedaży spadła o 0,3% w 2023 r. ze względu na spadki cen w regionie APAC.

- Zawyżony poziom cen wielu towarów, który doprowadził do wzrostu cen sprzedaży napędów w latach 2021 i 2022, znacznie zmalał z najwyższych wartości w roku 2022. W wyniku presji ze strony klientów spodziewany jest dalszy spadek cen w 2024 r. o około 1,5% - mówi Brianna Jackson z Interact Analysis.

źródło: Interact Analysis