Czwartek, 20 grudnia 2018

Silniki i napędy elektryczne

Branże związane z tytułowymi produktami tworzą w Polsce rynki o wartości 300-400 mln zł i są obszarami działalności wielu firm produkcyjnych oraz dystrybucyjnych. Podmioty te obsługują zarówno przemysł, jak też inne sektory - w szczególności wodociągowo-kanalizacyjny, infrastrukturalny oraz maszynowy. W efekcie asortyment dostępnych na rynku silników i napędów jest bardzo szeroki, a i same wyroby podlegają ciągłemu rozwojowi. Stymulatorem tego ostatniego jest poszukiwanie przez klientów energooszczędnych, funkcjonalnych, a przy tym atrakcyjnych cenowo urządzeń. Zapraszamy do lektury nowej edycji raportu z tego atrakcyjnego, ale też wysoce konkurencyjnego rynku.

Silniki i napędy elektryczne

Technika napędowa stanowi jeden z kluczowych obszarów związanych automatyzacją w przemyśle, maszynami i wieloma innymi zastosowaniami profesjonalnymi. Również pod względem przedmiotowym mamy tu do czynienia z obszerną grupą produktów.

W przypadku silników obejmuje ona: od miniaturowych wersji DC, poprzez maszyny asynchroniczne i synchroniczne prądu przemiennego, do serwosilników, a jednocześnie - od wyrobów o niewielkich mocach, tj. rzędu pojedynczych watów, do silników megawatowych, które zasilane są z sieci średnich napięć.

W bieżącym raporcie omawiamy jedynie "środek" tego zestawu - tj. cechy i zastosowania typowych silników AC stosowanych w maszynach, systemach transportowych, wentylacyjnych i generalnie w przemyśle.

Podobna różnorodność dotyczy asortymentu przemienników częstotliwości, którego rdzeń stanowią wersje od kilkuset watów do kilkuset kW. Takie wyroby są najpopularniejszymi elementami ofert ankietowanych przez nas podmiotów i występują na rynku w największej różnorodności.

W ofertach dostawców znajdziemy też softstarty (choć ich rolę przejmują coraz częściej przemienniki), motoreduktory oraz różne podzespoły mechaniczne. One również pojawiają się w tabelach z ofertami firm. Jeżeli zaś chodzi o wspomniane systemy serwonapędowe, to wydzieliliśmy je do osobnego raportu rynkowego, którego kolejna edycja opublikowana zostanie w magazynie APA w 2020 roku.

ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW NAPĘDOWYCH

Rys. 1.

Krajowy rynek urządzeń i systemów napędowych nie różni się od branży europejskiej czy globalnej, jeżeli chodzi o odbiorców omawianych produktów. Od ponad dekady pytamy działających tu dostawców o najczęstsze zastosowania napędów i niezmiennie w odpowiedziach dominuje kilka popularnych grup aplikacji (rys. 1).

Większość zastosowań przemienników częstotliwości związana jest z systemami automatyki oraz prostymi maszynami. Te ostatnie, w odróżnieniu od maszyn wieloosiowych czy wykonujących złożone ruchy, to przede wszystkim różnego rodzaju pompy, mieszadła, młyny, dmuchawy, kruszarki, przenośniki, itd., czyli takie, gdzie regulowana jest co najwyżej prędkość ruchu czy moment obrotowy.

Dla napędów ważnym obszarem jest ten związany z omawianymi wcześniej systemami HVAC (choć w bieżącym badaniu uzyskał on mniej wskazań niż poprzednio), a także segment maszyn o większej złożoności, którego udział w statystyce rośnie. Niezmiennie istotnym obszarem użycia napędów pozostaje też transport wewnątrzzakładowy (intralogistyka), którą w przypadku mniej złożonych systemów można de facto zaliczyć do wcześniej wymienionej kategorii prostych maszyn.

Rys. 2.

Wyniki dotyczące najczęstszych zastosowań silników elektrycznych przedstawiono na rysunku 2 i owa statystyka jest zbieżna z poprzednio omawianą.

W raporcie skupiamy się na silnikach niskiego napięcia i takie wersje stosowane są w przemyśle najczęściej. Mogą one występować samodzielnie, choć coraz częściej stosowane są w systemach z regulacją obrotów, za czym stoją powody zarówno funkcjonalne, jak też związane z możliwością redukowania zużycia energii elektrycznej.

Dotyczyć to może pozornie najprostszych zastosowań - np. pompowych, wentylatorowych i podobnych. Tego typu aplikacje są zresztą dla silników najczęstsze, zaś kolejne miejsca w statystyce zajęły praktycznie ex aequo trzy pozostałe kategorie. W tym przypadku sytuacja jest dosyć podobna jak poprzednich badaniach rynku - z dokładnością do niewielkiego wzrostu dla grupy maszyn wieloosiowych.

Tomasz Kochanowski

ASTOR

  • Kim są odbiorcy rozwiązań napędowych? W jakich aplikacjach najczęściej stosowane są tego typu urządzenia?

Głównymi odbiorcami przemienników częstotliwości Astraada były w ostatnich dwóch latach służby utrzymania ruchu, integratorzy systemów oraz producenci maszyn. Urządzenia te najczęściej wykorzystywane były w branży wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, meblarskiej oraz spożywczej. Pod względem typów zastosowań dominowały tu systemy wentylacyjne, pompowe, taśmociągowe, a także układy napędowe maszyn i całych linii technologicznych.

  • Na jakie cechy napędów zwracają uwagę ich odbiorcy?

Z naszych obserwacji wynika, że przy wyborze rozwiązań klienci coraz częściej zwracają uwagę na szybkość dostaw, intuicyjność konfiguracji i montażu oraz oferowaną gwarancję na produkty, co pozwala obniżać ryzyko realizowanych inwestycji. W mniejszym stopniu przywiązani są do marki czy stopnia zaawansowania i mnogości parametrów technicznych urządzeń.

  • Jaki wpływ na branżę mają ogólnie przepisy dotyczące efektywności energetycznej?

W tym zakresie zaobserwowaliśmy ciekawe zjawisko w kończącym się roku. O tym, że zastosowanie przemienników częstotliwości znacząco ogranicza zużycie energii elektrycznej, edukowaliśmy rynek już od wielu lat. Wchodzące nowe dyrektywy w zakresie wymaganych klas sprawności silników dodatkowo podnosiły świadomość klientów. Niemniej jednak w wielu przypadkach dopiero teraz, w obliczu bardzo drastycznej zmiany cen kontraktowanych dostaw energii elektrycznej dla klientów przemysłowych, widać zmianę podejścia.

W zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach wod-kan przeprowadzane są audyty efektywności energetycznej oraz instalowane systemy monitoringu energii. Wysłużone i energochłonne pompy czy wentylatory, często niemające możliwości regulacji, zastępowane są nowoczesnymi, wyposażonymi w falowniki układami napędowymi.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również