CO I DLA KOGO JEST NAJWAŻNIEJSZE?

Rys. 3. Główni krajowi odbiorcy przemienników częstotliwości i silników

Silniki i napędy elektryczne kupują przede wszystkim producenci maszyn i urządzeń (sektor OEM), w dalszej kolejności odbiorcami są integratorzy systemów oraz klienci końcowi (patrz rys. 3). Czwartą z grup stanowią, podobnie jak w poprzednich tego typu statystykach, dystrybutorzy.

O ile dla jednych kluczowe będą przede wszystkim parametry techniczne i cena, o tyle dla innych podstawowym wymogiem może być zapewnienie kompletacji systemu lub, co szczególnie ma miejsce w przypadku utrzymania ruchu, szybkie dostarczenie zamiennika. Poniżej zestawiamy wyniki dotyczące preferencji zakupowych lokalnych odbiorców z podziałem na silniki i napędy elektryczne.

Napędy elektryczne dostępne są na rynku w dużej różnorodności, jeżeli chodzi o moce, wykonania napięciowe i inne parametry techniczne oraz funkcjonalność. Lista cech z nimi związanych jest również długa (patrz rys. 4), przy czym lokalni odbiorcy przede wszystkim poszukują urządzeń atrakcyjnych cenowo, spełniających wymogi techniczne aplikacji, jak też markowych i niezawodnych. W dalszej kolejności dla klientów ważne są następujące cechy produktów: interfejsy komunikacyjne, algorytmy sterowania, trwałość, sprawność oraz zakres regulacji.

Rys. 4. Najważniejsze dla lokalnych odbiorców cechy urządzeń napędowych

Zaprezentowane statystyki stanowią pewnego rodzaju uśrednienia dotyczące wymogów klientów - w wielu przypadkach wymagania odbiorców będą miały bowiem charakter specyficzny, zależny od zastosowania. Przykładowo dotyczyć to może kwestii pracy w strefach zagrożonych wybuchem, w warunkach higienicznych (np. w przemyśle spożywczym) czy też aplikacjach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Innym z wymogów może być integracja napędów ze sterownikami logicznymi oraz możliwość wykorzystywania funkcji typu motion control. Do tych zagadnień wracamy jeszcze pod koniec raportu.

Jeżeli chodzi o silniki elektryczne, to lista wymogów jest zbliżona do powyższych, aczkolwiek występują tu też istotne różnice. W ich przypadku, oprócz kosztów zakupu i parametrów technicznych, kluczowa jest przede wszystkim efektywność energetyczna. Wokół zużycia energii już od lat "kręci się" postęp technologiczny w branży, co stymulowane jest zmieniającymi się przepisami w zakresie energooszczędności oraz rosnącymi kosztami energii elektrycznej.

Te ostatnie stanowią kluczowy element całościowych kosztów posiadania (TCO) silników elektrycznych. Dla odbiorców liczy się też marka produktów, kwestie gwarancyjne oraz stopień ochrony. Są to wskazania podobne do tych, jakie uzyskaliśmy w badaniu rynku sprzed dwóch lat.

Oferta dostawców silników elektrycznych

O ile powyższe zestawienia dotyczą parametrów technicznych i cech samych produktów, o tyle do wymienionych list konieczne jest dopisanie jeszcze jednego - wsparcia udzielanego przez dostawcę.

Klienci właściwie zawsze wymagają jakiegoś rodzaju supportu - czy to na etapie zakupu komponentów napędowych, uruchamiania systemów czy też wsparcia posprzedażowego.

Może ono być związane z doborem podzespołów i urządzeń, stworzeniem systemu obejmującego napęd, silnik, motoreduktor i inne elementy, jak też procesem uruchomienia aplikacji.

Kolejną kwestią jest pomoc udzielana w okresie użytkowania systemów napędowych. Tego typu wsparcie w postaci gwarantowanego czasu reakcji dostawcy i wymiany wadliwego komponentu na nowy ma często charakter sformalizowany, tj. bazuje na umowie z klientem końcowym.

Część dostawców oferuje też rozbudowane programy serwisowe, w tym polegające na "odświeżaniu" starych systemów napędowych - np. poprzez wymianę zużytych komponentów. Do tego dochodzą wreszcie szkolenia, które są elementem długookresowych relacji z klientami i niewątpliwie elementem potwierdzającym zaangażowanie dostawcy w działania na rynku lokalnym.

Piotr Chościński

Lenze

  • Jakie są główne branże i najliczniejsi odbiorcy oferowanych przez Was urządzeń napędowych, w szczególności tych bazujących na falownikach?

Przemienniki częstotliwości służą głównie do płynnej regulacji obrotów silników w urządzeniach i maszynach. Pracujemy w wielu branżach przemysłu, przy czym najczęściej można nas spotkać w: intralogistyce, sektorach automotive oraz produkcji maszyn pakujących i drukujących. Zdecydowana większość naszych klientów to wytwórcy maszyn oraz integratorzy systemów.

  • Co decyduje o wyborze konkretnego rozwiązania? Jakie występują tu zmiany technologiczne?

Czynników wyboru konkretnego rozwiązania jest wiele, tak jak naszych klientów - wszystko zależy od potrzeb danego odbiorcy i to właśnie decyduje o funkcjonalności wybranego urządzenia. Lenze w swoim portfolio ma kilka typoszeregów przemienników i jesteśmy w stanie sprostać praktycznie dowolnym wymaganiom.

Jeżeli chodzi o zmiany, to są nimi: postępująca miniaturyzacja oraz zwiększanie ergonomii, które sprawiają, że przemienniki są coraz mniejsze i bardziej funkcjonalne. Jednocześnie modułowa budowa urządzeń pozwala klientom wybierać rozwiązania szyte na miarę.

  • Jak wygląda rynek i Wasza oferta silników elektrycznych prądu przemiennego?

Adekwatnie do przemienników częstotliwości głównymi odbiorcami silników są producenci maszyn oraz integratorzy systemów z branży intralogistycznej, motoryzacyjnej i produkcji dóbr konsumenckich. Silniki AC sprzedajemy głównie wraz z reduktorami i jako jedyni na rynku mamy w ofercie wersje 120 Hz, które charakteryzują się wysoką dynamiką pracy, a przy tym zredukowanymi wymiarami w stosunku do klasycznych silników 50 Hz.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również