POLACY STAWIAJĄ NA PRODUKTY MARKOWE

Rys. 5. Najpopularniejsze w Polsce marki przemienników częstotliwości - zestawienie nie odzwierciedla udziału wymienionych firm w rynku; w przypadku firmy Danfoss do wyniku wliczono również wskazania należącej do niej marki Vacon

Sektor produkcji i dystrybucji napędów elektrycznych jest rynkiem rozwiniętym, dojrzałym i jednocześnie obszarem działania wielu firm branżowych. W raportach publikowanych w APA regularnie przedstawiamy oferty 40-50 takich podmiotów i podobnie jest też teraz - w tegorocznym badaniu udział wzięły 44 firmy. Kluczowymi przedsiębiorstwami są tu producenci globalni.

Firmy te działają na rynku poprzez lokalne oddziały i oferują zazwyczaj znacznie więcej, niż same napędy - przykładowo też kompletacje systemów, usługi wdrożeniowe i posprzedażowe. Wielu z nich współpracuje z partnerami lokalnymi, którzy zajmują się częścią związaną z tworzeniem aplikacji.

Oferta dostawców przemienników częstotliwości, softstartów i silników

Przedsiębiorstwa zagraniczne stanowią czołówkę zestawienia najpopularniejszych na rynku marek (rys. 5) i zauważyć tu można kilka prawidłowości. Przede wszystkim liderami rynku krajowego są niezmiennie dostawcy zachodnioeuropejscy, z firmami Siemens, Danfoss, ABB, Lenze, SEW-Eurodrive i Schneider Electric na czele.

Szczególnie dwie pierwsze marki otrzymały ogromną liczbę wskazań, co potwierdza ich prymat w branży. Druga grupa popularnych firm obejmuje producentów dalekowschodnich - liderem jest tu LSIS, inne marki to m.in. Omron oraz Mitsubishi. W przypadku producentów amerykańskich kluczową marką jest od lat Rockwell Automation.

Silną grupą przedsiębiorstw działających w branży są też dystrybutorzy. Takich firm przedstawionych zostało w tabelach kilkanaście - przykładami są ANIRO, Eldar, HF Inverter Polska, InduProgress oraz Multiprojekt. W części pozostałych przypadków dystrybucja napędów sprowadza się do zaoferowania kilku marek, które po prostu uzupełniają szerszą ofertę urządzeń elektrycznych lub automatyki.

Rys. 6. Najpopularniejsze w Polsce marki silników prądu przemiennego - zestawienie nie odzwierciedla udziału wymienionych firm w rynku; w przypadku Cantoni Group do wyniku wliczono również wskazania należących do grupy firm takich jak: Besel, Celma, Emit oraz Indukta

Drugi z kluczowych sektorów rynku omawianych w raporcie związany jest z silnikami elektrycznymi. W tym obszarze istnieje dwóch zdecydowanych liderów - Cantoni Group oraz Siemens. Należy tu zaznaczyć, że Cantoni to grupa kapitałowa do której należą m.in. firmy Besel, Emit, Indukta oraz Celma - i właśnie te marki wskazało wielu respondentów.

W zestawieniu na rysunku 6 znaleźć też można innych popularnych dostawców, którymi są m.in. Lenze, ABB, SEW-Eurodrive, ATB Tamel oraz Nord. Wyniki te, podobnie jak w przypadku napędów, są dosyć zbieżne z rezultatami uzyskanymi w poprzednich badaniach branży.

Mariusz Snowacki

HF Inverter Polska

  • Jak wygląda krajowy rynek napędów elektrycznych z punktu widzenia działającego na nim dostawcy?

Duża liczba producentów i dystrybutorów napędów prądu przemiennego działających w krajowej branży może wskazywać na wysoki stopień jej nasycenia. Taki stan rzeczy przekłada się na silną konkurencję pomiędzy firmami wprowadzającymi na rynek krajowy wiele nowych produktów i rozwiązań.

Naszą ofertę każdego roku poszerzamy o kolejne rozwiązania techniczne. Są one często wprowadzane równocześnie na nasz krajowy rynek, jak i ten globalny, co jeszcze dekadę temu było nie do pomyślenia. Powoduje to, że nasi klienci stosują te same, nowoczesne technologie, które stosowane są przez zagraniczne konkurencyjne firmy.

Dzięki powyższemu każdego roku Polska zmniejsza różnicę w rozwoju przemysłu w stosunku do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Można śmiało stwierdzić, iż najnowocześniejsze osiągnięcia techniki napędowej są dostępne również na rynku krajowym.

CO DZIEJE SIĘ NA RYNKU?

Rys. 7.

Tegoroczne oceny koniunktury wypadły bardzo dobrze. Pytania o sytuację na rynku silników oraz napędów elektrycznych zadajemy regularnie blisko od dekady i ostatnie kilka lat to ewidentnie ciągła poprawa koniunktury. Dotyczy to w szczególności silników elektrycznych, których rynek w okolicach 2012 roku doświadczył gorszego okresu.

Zestawienie statystyk dla ostatnich lat przedstawiono na rysunku 7. Jeżeli zaś chodzi o trendy w branży (kierunki zmian), to są one również pozytywne. Zestawienia udzielonych odpowiedzi znajdują się na rysunku 8, przy czym warto zaznaczyć, że ani jeden z respondentów nie stwierdził, jakoby sytuacja w branży zmieniała się na niekorzyść.

Rys. 8.

Omawiając rodzimy rynek, warto również ocenić, jak swoje otoczenie biznesowe postrzegają działający na nim dostawcy. Już dawniej, gdy pytaliśmy ich o konkurencję, to najczęściej określali ją mianem silnej, przekraczającej poziom występujący typowo w innych sektorach dystrybucji automatyki przemysłowej. Tym razem nie było inaczej - aż 85% osób oceniło obydwie branże jako wysoce konkurencyjne (rys. 9).

W tym miejscu dochodzimy do oszacowania wartości rynku. Respondentów tradycyjnie zapytaliśmy o roczną, krajową wartość sprzedaży przemienników częstotliwości oraz silników elektrycznych i w obydwu przypadkach otrzymaliśmy szereg wskazań z zakresu od 90 do 900 mln złotych.

Rys. 9.

Dla pierwszej grupy średnia dla odpowiedzi wyniosła od 300 do 330 mln zł (zależnie od ujęcia w danych wartości skrajnych), natomiast dla silników było to od 330 do 380 mln zł. W każdym z przypadków uśrednienia bazowały na kilkunastu oszacowaniach.

Jak wygląda to w porównaniu z dawniej publikowanymi w APA raportami? W 2016 roku średnia dla pierwszej grupy wynosiła 350 mln zł rocznie, zaś mediana - 285 mln zł. W przypadku silników elektrycznych obydwie miary statystyczne wyniosły odpowiednio 250 i 300 mln zł rocznie. Cofając się jeszcze o dwa i cztery lata, odpowiedzi znajdowały się w okolicy 300 mln zł dla napędów i 370 mln zł dla silników.

Podsumowując - wielkości obydwu branż pod względem rocznej sprzedaży są oceniane bardzo podobnie i w ujęciu średnioterminowym obserwować można niewielkie zmiany. Są to jednocześnie wartości znacząco wyższe, niż dla sektorów związanych z różnymi komponentami automatyki i sterowania, i jednocześnie podobne jak w przypadku rynku aparatury niskiego napięcia.

Na koniec rozdziału jeszcze spojrzenie w przyszłość i próba określenia kierunków rozwoju lokalnego rynku. Respondenci, poproszeni o wytypowanie najbardziej perspektywicznych ich zdaniem branż będących odbiorcami przemienników częstotliwości i silników prądu przemiennego, wskazywali przede wszystkim motoryzację oraz HVAC (wentylacja i klimatyzacja w przemyśle, budynkach i zastosowaniach infrastrukturalnych).

Rys. 10. Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami przemienników częstotliwości i silników prądu przemiennego

W dalszej kolejności pojawiały się m.in.: sektor wod-kan, przemysł i przetwórstwo, rynek maszynowy oraz spożywczy (rys. 10). Warto zauważyć, że o ile wiele wskazań jest zbieżnych z poprzednią tego typu statystyką, o tyle obserwować można ewidentny ich wzrost w przypadku motoryzacji i spadek dla poprzednio wiodącej grupy HVAC.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również