TRENDY I TROCHĘ NOWOŚCI

Branża techniki napędowej żyje już od lat pewnymi stałymi trendami, które wynikają, z jednej strony, z konieczności odpowiedzi na potrzeby klientów, z drugiej zaś – z pojawiających się możliwości technicznych wynikających z innowacji w elektronice czy materiałoznawstwie. W przypadku napędów jednym z kluczowych obszarów zmian jest, zdaniem naszych respondentów, proces miniaturyzacji. Urządzenia napędowe stają się coraz mniejsze, przy czym oczywiście chodzi tu o zmniejszanie gabarytów przy zachowaniu stałej gęstości mocy. Jest to o tyle istotne, że przemienniki są często montowane obok siebie, stosowane w systemach rozproszonych, gdzie dodawane są do niewielkich szafek sterowniczych czy wręcz nadbudowywane bezpośrednio na silnikach. Stąd też mniejszy, ale cały czas wydajny i funkcjonalny napęd jest produktem preferowanym.

W przypadku rozwoju funkcjonalności należy wskazać dwa trendy. Pierwszym jest integracja w napędach dodatkowych komponentów (filtry aktywne, rezystory hamujące) oraz większych podzespołów (moduły odzysku energii i zwrotu energii do sieci), które rozszerzają cechy funkcjonalne urządzeń. Drugi dotyczy zwiększania możliwości w zakresie sterowania. Nowoczesne napędy pozwalają na używanie wielu trybów kontroli pracy silników, wykorzystanie zaawansowanych algorytmów sterowania oraz obsługę różnych typów silników (trendem jest zapewnianie możliwości pracy z silnikami z magnesami trwałymi już nawet podstawowych wersji napędów). Do tego dochodzi rozwój w zakresie możliwości komunikacji z użytkownikiem (np. różne wersje językowe) czy funkcji konfiguracji seryjnej urządzeń. Pojawia się tu również modułowość, która dotyczy możliwości stosowania różnych wersji np. interfejsów sieciowych czy innych podzespołów.

Często wskazywanym trendem dotyczącym technologii urządzeń napędowych był wzrost ich możliwości komunikacyjnych. Respondenci wymieniali m.in. możliwość komunikacji przez Ethernet i w innych standardach (np. IO-Link), a także wykorzystanie protokołów komunikacyjnych do obsługi IoT. Obecnie, w epoce Przemysłu 4.0, niewątpliwie transmisja danych z wykorzystaniem sieci wysokiego poziomu staje się czymś koniecznym, bowiem umożliwia łatwe włączanie napędów w większe systemy. Komunikacja taka pozwala też na zdalne sterowanie napędami, ich zdalny monitoring, a także zapewnianie informowania o ew. problemach (predykcja awarii). Dostawcy napędów coraz częściej rozbudowują je o możliwości komunikacji bezprzewodowej i sterowania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Stosowane tu mogą być różne standardy, przy czym preferowana jest komunikacja na bliskie odległości – np. z wykorzystaniem interfejsów Bluetooth czy NFC.

Z napędami integrowane są też moduły logiczne, a nawet kompletne sterowniki PLC. Pozwala to na niezależną pracę przemienników w systemach rozproszonych i niewielkich maszynach. Istotną cechą nowoczesnych napędów są wreszcie zintegrowane funkcje bezpieczeństwa (bezpieczne wyłączanie momentu, bezpieczne zatrzymanie, kontrolowanie prędkości bezpiecznej i inne). Stosowanie tego typu rozwiązań, oprócz zapewniania bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, pozwala uprościć konstrukcję całego systemu automatyzacji maszyny.

Podsumowując – można uznać, że o ile podstawowa funkcjonalność przemienników znacząco się nie zmienia, o tyle producenci kładą nacisk na zwiększanie funkcjonalności (uniwersalności), efektywności i ergonomii tych urządzeń. Zmiany te mają zaś charakter ewolucyjny.

W zakresie trendów dotyczących silników elektrycznych listę odpowiedzi zdominowały wskazania związane z energooszczędnością. Jest ona osią rozwoju branży już od wielu lat i ma to związek z potrzebami oszczędności energii elektrycznej oraz realizacją wymogów związanych z ekoprojektem silników elektrycznych. Na ten temat pisaliśmy w APA już wielokrotnie, szczególnie gdy wchodziły w życie kolejne przepisy dotyczące klas sprawności. Dzisiaj, zgodnie z komentarzami respondentów, silniki klasy IE2 oraz IE3 (a czasami nawet IE4) to już wyroby standardowe. Pojawiło się natomiast kilka komentarzy dotyczących dalszego zwiększania energooszczędności – w kierunku silników z magnesami trwałymi klasy IE5. Sumarycznie zaś wskazania związane z oszczędnością energii obejmowały ponad 80% odpowiedzi, kolejne pozycje listy zajęły zaś m.in.: miniaturyzacja, decentralizacja oraz możliwości integracji z falownikami.

Marek Bukieda


 Yaskawa

  • Jakie są najczęstsze zastosowania przemienników częstotliwości? Jak wygląda rynek z nimi związany?

Polski rynek przemienników częstotliwości jest dość stabilny. Wielu producentów maszyn sięga po rozwiązania markowych firm, aby móc eksportować urządzenia za granicę. Wysokie ceny energii dodatkowo napędzają stały i stabilny wzrost branży napędów AC.

Przemienniki małej mocy trafiają przede wszystkim do producentów maszyn i aplikacji HVAC. Z kolei moce ponad 30 kW to rynek klientów finalnych. O ile wielu odbiorców OEM zwraca uwagę na niską cenę oraz pewność działania, bezawaryjność, o tyle klienci końcowi preferują przede wszystkim sprawdzonych dostawców, którzy zapewniają dobry serwis.

  • Jakie są problemy eksploatacyjne omawianych urządzeń i jakie są nowości w branży?

Duża liczba zainstalowanych napędów AC prowadzi niechybnie do zakłóceń w sieci. Stąd też konieczność oferowania zintegrowanych filtrów EMC klasy C1 i C2. Od lat również konieczne jest oferowanie napędów zapewniających możliwość bezpiecznego zatrzymywania. Wejście safety STO to już coś standardowego. Nowością staje się natomiast wejście USB do programowania nie tylko z komputera, ale również z urządzeń mobilnych, takich jak tablet czy smartfon.

  • A co z silnikami? Jakie kupują polscy klienci i jak wyglądają tu kwestie energooszczędności?

Przeważają silniki indukcyjne od polskich dostawców. Z kolei silniki synchroniczne z magnesami trwałymi to głównie dostawcy zagraniczni. Przy doborze silników istotne są cena i dostępność, znaczenie ma również kompleksowość oferty.

Niestety krajowi odbiorcy rzadko kiedy wybierają droższe silniki w wyższej klasie energetycznej. Nasza firma oferuje silniki synchroniczne w klasie IE4+, ale nie są to popularne rozwiązanie z uwagi na cenę. W przyszłości z pewnością będzie rosło zainteresowanie silnikami synchronicznymi, ale muszą to wymusić sami odbiorcy.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również