Fraunhofer Institute for Wind Energy Systems współpracuje z ABB

| Gospodarka Pomiary

Tytułowa organizacja oraz ABB nawiązały współpracę, której celem jest opracowanie mobilnego symulatora sieci do testowania w terenie instalacji energetyki odnawialnej pod kątem wydajności, stabilności, bezpieczeństwa i spełnienia przepisów warunkujących podłączenie do sieci publicznej. Będzie on wykorzystywany do badań turbin wiatrowych i instalacji solarnych oraz hydroelektrowni. Termin uruchomienia symulatora wyznaczono na 2023 rok.

Fraunhofer Institute for Wind Energy Systems współpracuje z ABB