ASTOR przedstawił nową strategię biznesową

| Gospodarka Aktualności

Krakowska spółka ASTOR ogłosiła nową strategię biznesową pod nazwą 2022+. Składać się będzie z czterech filarów rozwoju: ludzie i zespoły, strategia sprzedaży, zwinne procesy i systemy oraz odpowiedzialne finanse. Strategia stanowi też odpowiedź na dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze oraz wyzwania, jakie niesie ze sobą zmiana w kierunku przemysłu przyszłości.

ASTOR przedstawił nową strategię biznesową

Firma będzie wspierać interesariuszy poprzez rozwój dotychczasowych linii biznesowych, czyli oprogramowania przemysłowego, robotyzacji i zaawansowanej automatyzacji, a także w nowo powołanej linii intralogistyki.

Nowa strategia ASTOR 2022+ stawia na zwinny rozwój rozumiany jako elastyczność i szybkość dopasowania do zmieniających się warunków biznesowych w skali makro- oraz mikroekonomicznej. Oprócz tych celów oraz zdefiniowania projektów na najbliższe trzy lata, spółka opracowała cel w perspektywie 2030 roku, którym jest bycie najbardziej zaufanym dostawcą technologii dla przemysłu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dywersyfikacja biznesu to jedno z założeń strategii. Kolejnym jest dalsze wzmacnianie relacji z kluczowymi partnerami technologicznymi, dzięki którym możliwe jest realizowanie celów w poszczególnych liniach biznesowych. I tak w obszarze oprogramowania jest to AVEVA, dawniej Wonderware; Emerson oraz Astraada, marka własna w zakresie automatyzacji, w robotyzacji– Kawasaki Robotics i Epson, a w przypadku intralogistyki – firmy takie jak Mobile Industrial Robots (MIR) oraz Agilox.

ASTOR stawia także na inwestowanie w rozwój partnerskich firm wdrożeniowych oraz producentów maszyn. W tym celu zrewitalizowany został Program Partnerski, w którym najlepsze firmy wdrażające systemy oraz budujące rozwiązania oparte na produktach z oferty ASTOR są w pierwszej kolejności rekomendowane w projektach, a ich najwyższe kompetencje w konkretnej specjalizacji są potwierdzone ważnym przez rok certyfikatem.

Finalnie w strategii 2022+ ważnym aspektem w tym obszarze jest międzypokoleniowość. Strategiczny rozwój obejmować ma także ludzi i zespoły, a cyfrowa transformacja – wewnętrzne procesy oraz budowanie cyfrowych kompetencji wśród pracowników firmy.