Rynek robotów dezynfekujących będzie rósł o 30% rocznie

| Gospodarka Roboty

Tytułowe roboty upowszechniły się podczas pandemii koronawirusa - zaczęto je wykorzystywać na większą skalę, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się infekcji, zwłaszcza w miejscach publicznych i placówkach ochrony zdrowia. W 2021 roku, według Meticulous Research, największy udział w ich rynku miały roboty do dezynfekcji światłem ultrafioletowym i te w pełni autonomiczne. Głównym odbiorcą były szpitale, zaś rynkiem zbytu - Europa.

Rynek robotów dezynfekujących będzie rósł o 30% rocznie

Popularność robotów dezynfekujących będzie wciąż rosła - wartość ich globalnego rynku wyniesie prawie 3 mld dolarów w 2028 roku, co oznaczać będzie rekordowy średni coroczny wzrost o 30%. Głównymi czynnikami napędzającymi będą: częstość zakażeń szpitalnych i większa świadomość na ich temat, a także zalety odkażania zrobotyzowanego w porównaniu z ręcznym. Hamować go będą zwłaszcza wysokie koszty początkowe i eksploatacyjne, wynikające z wydatków na konserwację oraz naprawy.