GEODIS zamawia 1000 robotów magazynowych Locus

| Gospodarka Roboty

Globalny dostawca transportu i logistyki - GEODIS oraz producent autonomicznych robotów mobilnych do magazynów realizujących zamówienia - Locus Robotics zawarli umowę, na mocy której w ciągu najbliższych 24 miesięcy w globalnych lokalizacjach magazynowych GEODIS zainstalowane będzie łącznie 1000 maszyn LocusBot. To dotychczas jedna z największych w branży transakcji dotyczących AMR - Autonomous Mobile Robots.

GEODIS zamawia 1000 robotów magazynowych Locus

Wraz z eksplozją e-commerce i ciągłym niedoborem siły roboczej wdrażanie rozwiązań zrobotyzowanych stało się krytyczną i strategiczną potrzebą, by możliwe było spełnianie wymagań klientów. Urządzenia LocusBots pomagają magazynom GEODIS efektywnie zarządzać kompletacją zamówień i uzupełnianiem zapasów, znacznie zwiększając przepustowość i przyspieszając procesy dostaw. Roboty LocusBots skracają nieproduktywny czas chodzenia pracowników, eliminują manewrowanie ciężkimi ręcznymi wózkami, zmniejszają wysiłek fizyczny pracowników oraz poprawiają ergonomię i jakość miejsc pracy.

GEODIS i Locus Robotics po raz pierwszy rozpoczęli współpracę w 2018 r. w stanie Indiana, umożliwiając innej globalnej firmie logistycznej wdrożenie innowacyjnej technologii Locus w jej działaniach dotyczących złożonego procesu kompletacji. Od tego czasu rozwiązanie Locus zapewniło poprawę produktywności i elastyczności, jednocześnie ulepszając środowisko pracy poprzez redukcję żmudnych, powtarzalnych zadań, ostatecznie pozwalając firmie GEODIS na najlepsze zaspokajanie zmieniających się potrzeb klientów.

Gigant logistyczny GEODIS wdrożył dotąd roboty autonomiczne Locus w 14 lokalizacjach na całym świecie. Umowa znacznie rozszerzy ten zasięg w miarę powstawania nowych magazynów.

fot. GEODIS Newsroom

źródło: GEODIS