Kopalnia "Bogdanka" wyposażona w nową konsolę operatorską

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Kopalnia Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. wyposaży swoją nową dyspozytornię elektromaszynową w rozszerzoną konsolę operatorską ABB EOW-i3. Połączy ona wszystkie systemy monitoringu oraz predykcji dostarczone w poprzednich latach do kopalni przez ABB. Konsola zostanie uruchomiona jesienią tego roku.

Kopalnia "Bogdanka" wyposażona w nową konsolę operatorską

"Bogdanka" wdrożyła w 2019 roku zintegrowany system predykcji i monitoringu firmy ABB dla pierwszego kompleksu ścianowego. Rozwiązanie pozwala przewidywać awarie i skracać przestoje w produkcji, co przekłada się na mniejsze koszty operacyjne. W kolejnych latach do systemu dołączyły następne dwa kompleksy. Teraz wszystkie wdrożone systemy cyfrowe są integrowane z konsolą, która zapewnia jedno miejsce prezentacji i analizy danych. "Bogdanka" planuje zintegrować ze wspomnianymi systemami monitoringu i predykcji kolejne kompleksy górnicze.