Siemens zaktualizuje system SCADA/EMS PSE

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Firma Siemens dokona aktualizacji oprogramowania Supervisory Control and Data Acquisition/Energy Management System stanowiącego kluczowy system informatyczny Operatora Systemu Przesyłowego zarządzającego pracą sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć (400/220/110 kV), czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wartość kontraktu, uwzględniająca usługi utrzymania i okresowych aktualizacji, to 82 mln zł. Umowa będzie obowiązywać do roku 2030.

Siemens zaktualizuje system SCADA/EMS PSE

PSE wykorzystywać będzie system SCADA/EMS do sterowania i monitoringu pracy sieci elektroenergetycznej Polski, a także planowania jej pracy z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa. Kontrakt przewiduje aktualizację systemu w okresie 2 lat, a także 5 lat wsparcia serwisowego. W ramach wsparcia Polskie Sieci Elektroenergetyczne uzyskały dostęp do cyklicznych aktualizacji oprogramowania Siemens.

Przeprowadzona zostanie kompleksowa aktualizacja wszystkich modułów i aplikacji realizujących funkcje z obszaru SCADA (obserwacja w czasie rzeczywistym aktualnych warunków pracy sieci przesyłowej na podstawie otrzymywanych na bieżąco danych, w tym ze stacji elektroenergetycznych, elektrowni, wymiany z innymi operatorami, również z partnerami zagranicznymi) oraz funkcje EMS (wykonywanie m.in. obliczeń rozpływowych oraz badanie kryterium bezpieczeństwa pracy sieci). Dokonana będzie też pełna migracja funkcji i danych z obecnie wykorzystywanych systemów SCADA/EMS w celu ich uruchomienia na platformie sprzętowej PSE opartej na nowej architekturze i konfiguracji odpowiadającej aktualnym wymaganiom, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego.

zdj. materiały prasowe Siemens

źródło: Siemens