Czy sztuczna inteligencja spopularyzuje się w przemyśle produkcyjnym?

| Gospodarka Aktualności

Sztuczna inteligencja pozwala na automatyzację procesów produkcyjnych, zwiększanie ich wydajności, a także jakości samych produktów. Wiele firm już wdraża tego typu rozwiązania w swoich fabrykach, zaś rynek związany z technologiami artificial intelligence (AI) rozwija się dynamicznie. Jego wartość w 2025 roku może przekroczyć 190 miliardów dolarów, zaś 5 lat później – 300 mld dolarów. W Polsce, według niektórych prognoz, wielkość tego sektora za dwa lata wyniesie ponad dwa miliardy dolarów, przy czym istotną jego częścią będzie ta związana z przemysłem.

Czy sztuczna inteligencja spopularyzuje się w przemyśle produkcyjnym?

Jakie są obszary zastosowań sztucznej inteligencji w naszej branży? Należą do nich: automatyzacja procesów produkcyjnych, w tym sortowania i kontroli jakości, oraz monitorowanie i analiza danych produkcyjnych. To ostatnie pozwala m.in. na wczesne wykrywanie problemów i stosowanie strategii predykcyjnego utrzymania ruchu. Kolejnymi ważnymi obszarami są sterowanie procesami produkcyjnymi za pomocą algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe, a także optymalizacja logistyki magazynowej – w efekcie zaś zwiększanie efektywności wytwarzania i redukcja kosztów.

Co konkretnie, jakie urządzenia oraz oprogramowanie powiązane są ze sztuczną inteligencją? Przykładem są systemy wykorzystujące uczenie maszynowe do automatyzacji procesów produkcyjnych – np. kontrolery robotów przemysłowych. AI używana jest też w systemach wizyjnych do kontroli jakości, pozwalając na automatyczne wykrywanie i raportowanie wad produktów. Oczywiście dużym obszarem jest różnorodne oprogramowanie do analizy danych – IBM Watson, Microsoft Azure ML czy przykładowo Google Cloud ML. Rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji dostarcza też wiele firm z branży automatyki. Przykładowo ABB oferuje roboty przemysłowe korzystające z omawianych algorytmów, zaś Siemens, GE Digital, Mitsubishi Electric oraz Rockwell Automation – systemy automatyzacji procesów produkcyjnych, które wykorzystują AI do monitorowania produkcji i analizy danych. Na tej podstawie możliwa jest optymalizacja procesów, a także implementacja strategii predykcyjnego utrzymania ruchu.

Omawiane technologie rozwijane i wdrażane są również w Polsce. W sektorze przemysłowym jako przykłady można podać zarówno obszary automatyzacji procesów produkcyjnych (Siemens, GE), inteligentnej robotyki (FANUC, ABB), jak też monitorowania oraz analizy danych. W ostatnim z przypadków aktywne są m.in. firmy Asseco Poland oraz Comarch. Wiele przedsiębiorstw, w szczególności start-upy, specjalizuje się w niszowych, mniej typowych zastosowaniach AI.

Przyszłość sztucznej inteligencji w przemyśle jest obiecująca, głównie dzięki postępującemu rozwojowi algorytmów uczenia maszynowego i sieci neuronowych. Będzie ona coraz częściej wykorzystywana do automatyzacji procesów produkcyjnych, zapewniając dalsze zwiększanie opłacalności wytwarzania i jakości wyrobów. Powstawać też będą inteligentne fabryki, tj. takie, które mogą samodzielnie planować i koordynować procesy. Również po stronie dostawców będą pojawiały się (właściwie już są) nowe podmioty specjalizujące się w dostarczaniu rozwiązań AI. Podsumowując – wiele technologii i innowacji, które były kiedyś tylko przedmiotem fantastyki naukowej, staje się dzisiaj rzeczywistością. Sztuczna inteligencja jest niewątpliwie jedną z nich.

ChatGPT, Zbigniew Piątek

PS. Powyższy felieton napisany został przez ChatGPT, chatbota opracowanego przez OpenAI. Przeprowadziłem z nim rozmowę, zadając pytania dotyczące perspektyw sztucznej inteligencji w przemyśle, następnie skróciłem i zredagowałem otrzymane wypowiedzi. Wszystkie informacje pochodzą jednak od maszyny. Polecam zapoznanie się z nią (o ile już Państwo tego nie robili) i samodzielną rozmowę: https://openai.com/blog/chatgpt/. Chatbot potrafi również pisać kod programów, w tym w językach sterowników programowalnych!