Sztuczna inteligencja zapewnia wysoki zwrot z inwestycji

| Gospodarka Aktualności

Według nowego, kwartalnego badania American Manufacturing Resilience, przeprowadzonego przez Forbesa, Xometry i John Zogby Strategies, prawie 70% ankietowanych dyrektorów generalnych z branży produkcyjnej w USA, którzy w ciągu ostatniego roku zainwestowali w technologie oparte na sztucznej inteligencji, odnotowało znaczny zwrot z inwestycji w kluczowych obszarach, takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw, kontrola jakości i zaopatrzenie.

Sztuczna inteligencja zapewnia wysoki zwrot z inwestycji

Ankieta, która śledzi nastroje zarządów w ponad 150 wiodących amerykańskich firmach, pokazuje, że CEO wdrażają sztuczną inteligencję w wielu obszarach swoich organizacji. Zdecydowana większość (76%) dyrektorów generalnych stwierdziła, że ​​implementuje sztuczną inteligencję w zarządzaniu łańcuchem dostaw, kolejni - w zamówieniach (71%), kontroli jakości (47%) i automatyzacji (37%). Prawie wszyscy ankietowani CEO stwierdzili, że sztuczna inteligencja odegra ważną rolę w ich firmach w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat. Ci, którzy jeszcze nie zauważyli zwrotu z inwestycji w AI, są przekonani, że w najbliższej przyszłości sztuczna inteligencja zapewni korzyści finansowe usprawniające workflow.

Z badania wynika, że ​​szybki wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji zbiega się z ciągłym przyspieszaniem wysiłków w zakresie reshoringu. Trzy czwarte (76%) firm pomyślnie przeniosło część lub wszystkie swoje zagraniczne placówki, lub jest w trakcie tego procesu. Liczba ta znacznie wzrosła w porównaniu z 48% w trzecim kwartale (wtedy wiele firm twierdziło, że są w trakcie reshoringu) oraz z 35% w drugim. 83% CEO firm twierdzi, że kondycja amerykańskiej produkcji zależy od reshoringu.

W miarę jak amerykańska produkcja staje się coraz bardziej zaawansowana technologicznie, zarządy nadal martwią się o przyciągnięcie wysoko wykwalifikowanych talentów. Ponad połowa (56%) ankietowanych CEO stwierdziła, że ​​na dzisiejszym rynku pracy mają trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Ponadto prawie połowa (47%) zadeklarowała, że ​​w najbliższej przyszłości planuje zwiększyć zatrudnienie, a druga połowa (51%) - że utrzyma obecny poziom zatrudnienia.

Pomimo zagrożeń geopolitycznych, inflacyjnych i innych CEO pozostają optymistami. Prawie trzy czwarte (70%) twierdzi, że jest na dobrej drodze do pobicia zeszłorocznej sprzedaży, a prawie dwie trzecie (65%) - że przyszłość widzi optymistycznie. Mimo to kadra kierownicza jest zaniepokojona wydarzeniami typu "czarny łabędź", w tym konfliktami międzynarodowymi, niestabilnością bankową i innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak kolejna pandemia. Inflacja również utrzymuje się na stałym poziomie - 90% firm twierdzi, że prawdopodobnie ponownie podniesie ceny przed końcem roku.

źródło: Robotics Tomorrow