Współpraca Siemensa i Intela

| Gospodarka Przemysł 4.0

Siemens oraz Intel Corporation podpisały porozumienie, które dotyczy współpracy na rzecz wspierania cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju w produkcji mikroelektroniki. W ramach kooperacji firmy zbadają m.in. zastosowanie technologii cyfrowych bliźniaków w standaryzowaniu rozwiązań dla złożonych, wysoce kapitałochłonnych zakładów produkcyjnych w celu poprawy wydajności tych fabryk.

Współpraca Siemensa i Intela

Analizowane będą także sposoby minimalizowania zużycia energii przez zaawansowane modelowanie zasobów naturalnych i śladu środowiskowego w całym łańcuchu wartości, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.