Powstaje pierwsza biogazownia E.ON Polska

| Gospodarka Aktualności

Nieopodal Pułtuska trwa budowa pierwszej biogazowni Grupy E.ON w Polsce. W czerwcu zamontowany został agregat kogeneracyjny oraz trafostacja, która pozwoli na produkcję około 8 GWh zielonej energii rocznie. Zakończenie inwestycji i uruchomienie produkcji biogazu z pełną mocą planowane jest na koniec 2024 roku.

Powstaje pierwsza biogazownia E.ON Polska

Budowa pierwszej biogazowni rolniczej Grupy E.ON w Polsce jest realizowana we współpracy z firmą Biowatt. Prace prowadzone są od listopada 2023 roku. Na początku czerwca na plac budowy dotarł - obecnie już zamontowany - agregat kogeneracyjny, a także trafostacja, czyli serce produkujące energię elektryczną w biogazowni.

Możliwości energetyczne nowej biogazowni

Zgodnie z założeniami, obiekt o mocy zainstalowanej 1 MWe w wysokosprawnej kogeneracji będzie pracować w trybie ciągłym, czyli 8200 godzin w skali roku, przez 15 lat. Daje to produkcję rzędu 8 GWh rocznie. Wydajność na tym poziomie pozwoli na pokrycie zapotrzebowania energetycznego np. małego zakładu przemysłowego. Biogazownia zaoferuje również ciepło będące naturalnym produktem ubocznym procesu.

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem ustalonym z generalnym wykonawcą - firmą Biowatt S.A. Biogazownia ma być uruchomiona z pełną sprawnością w grudniu bieżącego roku. Przez 2 lata od czasu uruchomienia za obsługę odpowiedzialny będzie Biowatt mający ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu obiektów. Dysponując własną biogazownią w województwie dolnośląskim, firma ma solidne podstawy do efektywnego zarządzania inwestycją E.ON.

Zielona energia

Biogazownia E.ON Polska tworzona jest zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Będzie wykorzystywała substraty biomasy rolniczej i odpady. Materiał pofermentowy zakład będzie dystrybuował jako nawóz wykorzystywany na potrzeby miejscowych rolników, co jednocześnie zmniejszy ślad węglowy związany z jego transportem. Wszystkie procesy odbywać się będą w warunkach hermetycznych - w przykrytych zbiornikach - dzięki czemu zakład nie będzie źródłem intensywnych, nieprzyjemnych wyziewów.

W odróżnieniu od instalacji PV i farm wiatrowych biogazownie są niezależne od warunków atmosferycznych i mogą energię elektryczną generować nieprzerwanie. Dzięki temu zajmują jedną z najwyższych pozycji wśród odnawialnych źródeł energii w kategorii stabilności i przewidywalności pozyskiwania energii.

źródło: E.ON