Ochrona przed cyberatakami

| Gospodarka Bezpieczeństwo

Cyfryzacja przemysłu i upowszechnianie się w nim nowych technologii czyni go podatniejszym na zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa. Cyberataki na systemy informatyczne zakładów przemysłowych mogą zakłócać ich pracę, uszkadzać elementy ich infrastruktury i umożliwiać kradzież wrażliwych danych. Dlatego coraz więcej inwestuje się w rozwiązania poprawiające cyberbezpieczeństwo w przemyśle.

Ochrona przed cyberatakami

Z drugiej strony, wysoki koszt takich rozwiązań oraz brak standaryzacji hamują ich upowszechnianie. W efekcie co najmniej do 2033 roku popyt na zabezpieczenia będzie rósł w średnim tempie - o niecałe 8% rocznie - i według Spherical Insights, wówczas wartość ich globalnego rynku sięgnie 40 mld dolarów. W tej perspektywie czasowej najszybciej będzie się rozwijał segment bezpieczeństwa aplikacji w chmurze.