Firma igus powiększa laboratorium testowe

| Prezentacje firmowe Artykuły

Ekspert w dziedzinie systemów zasilania, firma igus z Kolonii, znacznie powiększyła swoje laboratorium do testowania prowadników przewodów i przewodów, które zajmuje obecnie powierzchnię 1030m2. Na ponad siedemdziesięciu różnych stanowiskach próbnych przeprowadzane są ciągle testy nowych produktów standardowych, jak również prowadników dostosowanych do potrzeb konkretnych klientów.

Firma igus powiększa laboratorium testowe

Fot. 1. Firma igus znacznie powiększyła swoje laboratorium do testowania prowadników przewodów i przewodów, które zajmuje obecnie powierzchnię 1030m2

Wiele stanowisk jest przy tym konstruowanych i budowanych we własnym zakresie z uwagi na specyficzność testów. Spektrum możliwości laboratorium testowego rozciąga się od komór klimatyzacyjnych, kontenerów zamrażalniczych i pomiarowni akustycznych o niskim współczynniku odbicia, testów na robotach sześcioosiowych i innych skręcarkach, poprzez stanowiska próbne do symulacji dynamicznych (np. zmiana kierunku gięcia), aż po urządzenia do testów zewnętrznych dla długich przesuwów prowadników.

PONAD 10 TYS. TESTÓW ROCZNIE

Corocznie firma igus przeprowadza we własnym laboratorium technicznym ponad 10 tys. prób. Oprócz 7,5 tys. testów z polimerowymi łożyskami ślizgowymi, przegubowymi, kulkowymi i liniowymi wykonywanych jest jeszcze około 3000 testów prowadników przewodów oraz 400 testów samych przewodów (tysiąc różnych rodzajów).

Fot. 2. Prowadnik maxi "E4.350" w próbie zmęczeniowej na zewnętrznej instalacji testowej

Główny nacisk, w tych wymagających dużych nakładów badaniach, firma igus kładzie na okres użytkowania, siły rozciągające i poprzeczne, wartości w zakresie tarcia, zużycie, siły napędowe/efektywność energetyczną oraz ścieranie przy bardzo różnych prędkościach i obciążeniach, jak również przy uwzględnieniu takich czynników jak: zanieczyszczenia, warunki atmosferyczne, niskie temperatury oraz uderzenia i bicie. Celem tego jest ciągłe zwiększanie obszarów zastosowań produktów.

Niedawno zakończona została próba zmęczeniowa dotycząca okresu użytkowania, która trwała ponad dziewięć i pół roku - osiągnięto w jej czasie poziom 270 milionów pełnych cykli. Łącznie około 9 tys. wyników testów wpływa rocznie do elektronicznych banków danych. Ponadto firma igus zleca w niezależnych placówkach (Instytut Fraunhofera, TÜV) badanie i certyfikację licznych produktów pod kątem wybranych właściwości (zdatność do pracy w pomieszczeniach czystych, emisja hałasu, ESD, ochrona przeciwwybuchowa, itp.)

OKRES UŻYTKOWANIA MIERZONY W LICZBIE PEŁNYCH CYKLI ORAZ W KILOMETRACH

Rys. 1. Nowość - jedyne na świecie narzędzie do obliczeń online okresu użytkowania prowadników przewodów w oparciu o dane zarejestrowane empirycznie; przewidywany okres użytkowania jest podawany w liczbie pełnych cykli oraz w kilometrach

Dodatkowo firma igus oferuje około 25 narzędzi online do projektowania, w tym nowość: jedyne na świecie narzędzie do obliczania okresu użytkowania prowadników przewodów. Znajduje się ono na stronie www.igus.pl/longer-life. Klienci wybierają najpierw żądany prowadnik, a następnie sposób użytkowania "wolnonośny" lub "ślizgowy".

Po wprowadzeniu takich parametrów jak: dodatkowe obciążenie, droga przesunięcia, prędkość i przyspieszenie, program wylicza automatycznie - w oparciu o zarejestrowane empirycznie dane - przewidywany okres użytkowania mierzony w liczbie pełnych cykli oraz w kilometrach. Istnieje również opcja, w której można wprowadzić także wpływy zewnętrzne, takie jak: zanieczyszczenie, bicie i zmiany temperatury otoczenia.

KONFIGURACJE 3D-CAD BEZ KONIECZNOŚCI REJESTRACJI

Użytkownicy prowadników przewodów mają również możliwość indywidualnej konfiguracji dowolnego prowadnika na stronach internetowych firmy igus. W tym celu w samej tylko dziedzinie systemów zasilania do dyspozycji użytkowników pozostają modele CAD w jedenastu różnych formatach 3D-CAD, jak również osiem różnych formatów 2D-CAD.

Firma igus oferuje również możliwość szybkiego ładowania danych CAD bez konieczności rejestrowania się. Jako przykład można wymienić kolejną nowość - konfiguracje 3D-CAD do spiralnych prowadników przewodów "TwisterChain", a także konfiguracje do ruchu kołowego z odwrotnym promieniem gięcia (RBR).

igus sp. z o.o
www.igus.pl

Zobacz również