Przemysł spożywczy i opakowaniowy

| Prezentacje firmowe Artykuły

Przemysł spożywczy i opakowaniowy charakteryzuje się szybko zmieniającymi się wymaganiami. Są ku temu trzy powody.

Przemysł spożywczy i opakowaniowy

Po pierwsze: zmieniające się przyzwyczajenia życiowe i tendencja do indywidualizacji utrudniają długoterminowe planowanie, natomiast gusty i upodobania konsumentów rozwijają sie w sposób nieprzewidywalny.

Po drugie: sieci handlowe prowadzą intensywną walkę cenową, co z kolei wywiera nacisk na producentów. Z jednej strony muszą oni pracować niezwykle efektywnie, z drugiej zaś stawiać czoła zmieniającym się wielkościom partii i coraz krótszym okresom życia produktów, ponieważ do kampanii promocyjnych w coraz większym stopniu wymagane są wyróżniające się produkty lub pakiety produktów.

I po trzecie: zmieniają się normy prawne zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie Unii Europejskiej. W szczególności ściśle przestrzegane muszą być standardy higieniczne poszczególnych krajów. W połączeniu z innowacjami w zakresie materiałów skutkuje to zwiększeniem obowiązków dotyczących dokumentacji.

Producenci często jeszcze nie wiedzą co i w jakich ilościach trzeba będzie produkować i pakować w przyszłym tygodniu, dlatego oczekują oni rozwiązań elastycznych, o modułowej budowie, gwarantujących długi okres użytkowania. Pomimo małych wielkości partii, zmiana formatu musi odbywać się szybko i niskim nakładem kosztów.

W tym zakresie pomocne są inteligentne urządzenia z pamięcią parametrów produkcyjnych. Poprzez naciśnięcie jednego przycisku zmieniany jest proces przetwarzania z jednoczesnym zachowaniem powtarzalnej jakości. Jednocześnie sterowanie musi być na tyle proste w nastawach, aby personel mógł opanować obsługę bez pomocy ekspertów.

Nowe wielkości oraz materiały, z których wykonywane są opakowania, narzucają maszynom pakującym wymogi dotyczące możliwości ich późniejszego doposażenia w dodatkowe funkcje, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów higienicznych. Stała, kontrolowana jakość produktu jest bezwzględnym warunkiem pozwalającym na sprostanie konkurencji.

Doskonały pod względem higienicznym proces produkcyjny jest także determinowany typem stosowanych maszyn. Ich elementy muszą być łatwe do czyszczenia - nie mogą występować puste przestrzenie, w których mógłby się gromadzić brud, zaś ich powierzchnie muszą być trwale odporne na chemikalia i środki czystości.

Terminową produkcję zapewnia ciągłość dostaw, która możliwa jest dzięki krótkim przestojom linii technologicznych. Z tego samego powodu klienci oczekują również, aby maszyny były proste pod względem serwisowym, wszędzie na świecie, gdziekolwiek będą stosowane.

Kompetencja branżowa firmy Bosch Rexroth

Wysoka dynamika: wydajne rozwiązania z zakresu napędów i sterowania

Każdy artykuł spożywczy jest inny. Może być płynny lub stały, zamrożony lub gorący, kruchy lub sypki, łatwo psujący się lub trwały, odkształcalny lub twardy. Taka sama różnorodność panuje w materiałach opakowaniowych i rozmiarach. Dlatego nie ma jednej technologii, która cechowałaby przemysł spożywczy i opakowaniowy.

Chodzi tu bardziej o to, aby łączyć te komponenty, które są idealne do przetwarzania i pakowania określonego produktu. Firma Bosch Rexroth, jak żaden inny producent, opanowała wszystkie istotne technologie z zakresu napędów i sterowań. Czy to bezdotykowe przyssawki do pakowania artykułów, czy też systemy przenośników, które z milimetrową dokładnością doprowadzą plastikowe butelki do maszyn napełniających, firma Bosch Rexroth oferuje kompatybilne moduły do konstrukcji i sterowania z "jednego źródła".

Paleta produktów sięga od kompaktowych, energooszczędnych serwonapędów aż po kompletne maszyny do napełniania i zamykania. Na całym świecie w ponad 50 000 rozwiązań produkcyjnych stosowane są komponenty firmy Bosch Rexroth dedykowane branży spożywczej i opakowaniowej. Klienci od dziesięcioleci polegają nie tylko na innowacyjnych systemach.

Dowiedziona niezawodność i globalna sieć serwisowa z gwarancją zaopatrzenia w części zamienne to kolejne powody do podjęcia współpracy. Producenci maszyn opakowaniowych czerpią korzyści z intensywnych badań oraz know-how wykraczającego poza granice jednej technologii. Ważne jest, aby z jednej strony przestrzegać norm ustawowych w poszczególnych krajach, a z drugiej obniżać koszty przeznaczane na rozwój. Stosowanie różnorodnych towarów, procesów produkcyjnych i innowacyjnych materiałów może znacznie podnosić koszty projektowania.

Firma Bosch Rexroth posiada duże doświadczenie w zakresie wysokich wymagań dotyczących komponentów stosowanych w przetwórstwie spożywczym, zapewniając w ten sposób szybką, oszczędną i zgodną z prawem realizację projektów. Poszczególne etapy produkcji coraz częściej łączone są w efektywne linie produkcyjne, łączące zalety rozwiązań automatyzacyjnych z elastycznością urządzeń modułowych.

Klient końcowy coraz częściej żąda dostawy takiej linii z jednej ręki, co oznacza, że w jednym systemie sterowania musi istnieć możliwość łączenia napędów poszczególnych modułów. Inteligentny system sterowania zapewnia, że przestawienie, nawet w przypadku małych wielkości partii, może odbywać się szybko i bezproblemowo.

Dzięki koncepcji Total Line Automation firma Bosch Rexroth oferuje wszystkie komponenty z jednego źródła. Całkowicie zautomatyzowany proces produkcyjny, włącznie z pakowaniem i paletyzacją do wysyłki, nie stanowi problemu. Największy nacisk kładziony jest na wymogi sanitarne i niezawodność.

Wszystkie komponenty są zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być bezproblemowo czyszczone i z łatwością serwisowane. Agresywne środki czyszczące i obciążenia codziennego użytkowania nie mogą ograniczać funkcjonalności. Dotyczy to linii do napełniania w przemyśle mleczarskim, jak również nierdzewnych cylindrów do krojenia sera lub cylindrów z dławieniem, przemieszczających opakowania chipsów na przenośniku.

Do podstawowych obszarów technologicznych firmy Bosch Rexroth stosowanych w przemyśle spożywczym i opakowaniowym należą: napędy elektryczne i sterowania, technika przemieszczeń liniowych i montażu oraz pneumatyka.

Napędy elektryczne i sterowania

Perfekcyjna współpraca: wyższa efektywność dzięki spójnym rozwiązaniom z zakresu automatyzacji

Obszerny program układów sterowania ruchem i sterowników PLC oraz inteligentnych serwonapędów z otwartymi interfejsami standardowymi, takimi jak SERCOS, zapewnia realizację najbardziej zaawansowanych zadań z zakresu automatyzacji. System sterowania Rexroth IndraMotion for Packaging może przykładowo regulować dostosowanie prędkości produkcyjnej w drodze komunikacji z układami sterowania poprzedzających maszyn.

Zawory pneumatyczne i elektryczne serwonapędy z modułami magistralowymi mogą być nie tylko centralnie sterowane, lecz również przekazują dane diagnostyczne z powrotem do układu sterowania, aby ten mógł natychmiast zareagować na odchylenia. W celu ułatwienia zmiany produktu i formatu, IndraMotion for Packaging wykorzystuje funkcję FlexProfile.

W ten sposób, poprzez naciśnięcie jednego przycisku, dla każdej osi może być ustalony przebieg ruchu. Bazę stanowi biblioteka zawierająca ponad 30 zdefiniowanych ruchów. Dzięki temu zmiany produktu lub formatu mogą być realizowane bez ponoszenia dodatkowych nakładów na software lub programowanie. Przy uruchomieniu projektu ustalane są istotne parametry, a podstawowy kod programu generowany jest automatycznie.

Technika przemieszczeń liniowych

Systemy mechaniczne zapewniają tempo i bezpieczne zatrzymanie. Mechanizmy śrubowo-toczne lub prowadnice szynowe kulkowe łączą dynamikę z niezawodnością, a więc właściwości, które są niezbędne w przemyśle spożywczym.

Występują one pojedynczo lub łączone są w osie liniowe, prowadzące artykuły spożywcze lub opakowania przez proces produkcyjny. Dla wrażliwego obszaru higienicznego dostępne są prowadnice szynowe kulkowe w wykonaniu ze stali nierdzewnej, odporne na korozję i prowadnice toczne kulkowe zapewniające precyzyjny ruch.

Technika montażowa

Pneumatyka firmy Bosch Rexroth pracuje szybko, ekonomicznie i działa niezawodnie nawet w warunkach ekstremalnych

Aby w przetwórstwie wszystko bezpiecznie dotarło z punktu A do punktu B, VarioFlow S zapewnia ekonomiczne rozwiązania w zakresie transportu. Prosta i szybka budowa, możliwość łatwego czyszczenia i bezobsługowość wyróżniają łańcuchowe systemy transportowe firmy Bosch Rexroth spośród produktów konkurencyjnych.

Artykuły spożywcze, dzięki certyfikatom FDA, mogą być ustawiane bezpośrednio na  powierzchni łańcucha, a otwarte profile zapewniają łatwe czyszczenie. Ekonomiczność systemu jest określana przez długie trasy z ograniczoną ilością napędów oraz przez opatentowane moduły zakrętów o niskim współczynniku tarcia.

Czy to trasy pionowe, czy poziome, czy płynnie zmieniane prędkości transportowania - dzięki VarioFlow S można rozwiązać każde zadanie transportowe. Aby sprostać najwyższym wymaganiom dotyczącym higieny i czystości, firma Bosch Rexroth oferuje, obok wykonania z aluminium, również warianty ze stali nierdzewnej.

Pneumatyka

Siła powietrza pomaga w przetwarzaniu i pakowaniu artykułów spożywczych. Pneumatyka firmy Bosch Rexroth pracuje szybko, ekonomicznie i działa niezawodnie, nawet w warunkach ekstremalnych. Komponenty mogą długotrwale pracować z produktami głęboko mrożonymi lub gorącymi, nie są wrażliwe na wilgoć i pył.

Wszystkie komponenty pneumatyczne są łatwe w utrzymaniu, szybkie w czyszczeniu i bezproblemowe w obsłudze. W celu zapobieżenia zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu, cylindry pneumatyczne ICS spełniają wszystkie wymagania pod względem odporności na korozję w kontakcie z wodą, środkami czyszczącymi, kwasami i innymi chemikaliami.

Konstrukcję spełniającą normy sanitarne wyróżniają gładkie powierzchnie i łatwe w czyszczeniu, zlicowane z powierzchnią uszczelki. Do smarowania stosowane są wyłącznie smary nietoksyczne, dopuszczone do kontaktu z artykułami spożywczymi. Pneumatyczne wyspy zaworowe CL03 (Clean Line) idealnie pasują do maszyn mających bezpośredni kontakt z artykułami spożywczymi.

Specjalne materiały w wykonaniu higienicznym bez fug lub szczelin zapobiegają osadzaniu się zabrudzeń i pozwalają na czyszczenie z zastosowaniem wysokiego ciśnienia i wysokich temperatur odpowiednio do klasy ochrony IP69K.

Bosch Rexroth
www.boschrexroth.pl