Technologia RFID na straży bezpieczeństwa - wyłączniki bezpieczeństwa Pizzato z technologią RFID

| Prezentacje firmowe Artykuły

W nowoczesnym przemyśle pojawia się mnóstwo możliwości zastosowania nowych rozwiązań technologicznych. W zakresie automatyki przemysłowej jedną z takich technologii jest RFID, czyli technika, która wykorzystuje fale radiowe w celu przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu stanowiącego etykietę (tag RFID). Obiekty są identyfikowane przez czytnik na podstawie sczytanego tagu RFID. W zależności od konstrukcji możliwy jest odczyt etykiet z odległości od kilkudziesięciu centymetrów do nawet kilku metrów. W odniesieniu do urządzeń zabezpieczających technologia ta ma ogromny potencjał, ponieważ wyklucza możliwość omijania zabezpieczeń poprzez podmienianie lub dorabianie aktywatorów.

Technologia RFID na straży bezpieczeństwa - wyłączniki bezpieczeństwa Pizzato z technologią RFID

PIZZATO RFID

Wyłączniki serii NG oraz NS to wyłączniki bezpieczeństwa z funkcją ryglowania drzwi lub osłony. Urządzenia te wyposażone są w elektroniczny system do wykrywania klucza oparty na technologii RFID. System RFID pozwala użytkownikowi programować tagi RFID, co czyni niemożliwym wysterowanie wyłącznika za pomocą nieprzypisanych do niego aktywatorów. Aktywatory przeznaczone do tej samej wersji wyłączników mogą mieć miliony różnych kombinacji kodowania i są klasyfikowane jako urządzenia blokujące o wysokim poziomie kodowania zgodnie z normą EN ISO 14119.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Rys. 1. Wyłącznik Pizzato seria NS z RFID

Wyłączniki serii NG oraz NS firmy Pizzato zostały wyposażone w specjalne układy elektroniczne oraz mogą zostać wyposażone w dodatkowe elementy, które pozwalają utworzyć aplikacje o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa PLe/SIL3 przy wykorzystaniu jednego urządzenia zabezpieczającego. Dzięki zastosowaniu takiego kompleksowego urządzenia możliwe jest ograniczenie liczby przewodów oraz komponentów układu bezpieczeństwa wokół zabezpieczonej maszyny, co ma swoje pozytywne przełożenie zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i funkcjonalnym (brak zbędnego okablowania, krótszy czas wykonania instalacji).

Na przykład zamiast zastosowania rygla oraz przycisku awaryjnego wyjścia można zastosować rygiel serii NG ze zintegrowanym grzybkiem awaryjnym. Dwa elektroniczne wyjścia bezpieczeństwa wyłączników należy podłączyć do modułu bezpieczeństwa z wejściami OSSD lub do sterownika safety PLC.

POŁĄCZENIE SZEREGOWE KILKU WYŁĄCZNIKÓW

Jedną z najistotniejszych zalet wyłączników serii NG oraz NS jest możliwość łączenia szeregowego aż do 32 wyłączników przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa PLe określonego przez normę EN 13849-1 oraz SIL 3 określonego przez normę EN62061. Połączenie szeregowe wyłączników zapewniające maksymalny poziom bezpieczeństwa można wykonać wtedy, gdy na końcu układu znajduje się moduł bezpieczeństwa podłączony do ostatniego wyłącznika serii NG/NS w szeregu. Fakt, że poziom bezpieczeństwa PLe może być zapewniony nawet przy 32 urządzeniach, potwierdza, że we wnętrzu wyłączników znajdują się zaawansowane układy bezpieczeństwa, a dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak diody LED, przyciski, aktywatory, spełniają najwyższe standardy.

POŁĄCZENIE SZEREGOWE Z INNYMI URZĄDZENIAMI

Rys. 2. Urządzenia Pizzato połączone szeregowo

Wyłączniki serii NG/NS mają dwa wejścia oraz dwa wyjścia bezpieczeństwa typu OSSD, które mogą zostać połączone szeregowo w łańcuchy do 32 urządzeń. Urządzenia serii NG/NS można również łączyć z innymi produktami firmy Pizzato. Opcja ta pozwala stworzyć układy bezpieczeństwa z zastosowaniem wielu różnych urządzeń, np. można wykonać układ składający się z bezpiecznych wyłączników zawiasowych (seria HX BEE1), czujników RFID (seria ST) oraz wyłączników bezpieczeństwa (seria NS), zachowując maksymalny poziom bezpieczeństwa PLe/SIL3.

PARAMETRY

Rys. 3. Konfigurator wyłącznika NG

Wyłączniki serii NS mają plastikową obudowę i gwarantują siłę trzymającą klucz na poziomie 2100 N. Wyłączniki serii NG natomiast posiadają metalową obudowę oraz zapewniają siłę trzymającą klucz na poziomie nawet 9750 N. Dodatkowo wyłączniki NG posiadają certyfikaty: UL, TUV oraz EAC. Wyłączniki bezpieczeństwa są wyposażone w wyjścia sygnałowe oraz wyjścia bezpieczeństwa OSSD typu PNP. Ponadto wyłączniki mają otwór przelotowy na klucz, co pozwala na uniknięcie niebezpieczeństwa gromadzenia się w otworze różnego rodzaju pyłów i kurzu.

Klucze również wyposażone są w specjalne uszczelki, które pozwalają zachować funkcjonalność w zapylonych środowiskach. Urządzenia przeszły pomyślnie testy zanurzeniowe dla stopnia ochrony IP67 wg normy IEC60529, a dzięki zastosowaniu przepustów kablowych o odpowiednim stopniu ochrony urządzenia mogą być stosowane na maszynach, które poddaje się myciu pod strumieniem wysokiego ciśnienia ciepłej wody. Wyłączniki pomyślnie przeszły testy na stopień ochrony IP69k zgodnie z normą ISO 20653, podczas których zastosowano strumienie wody o temperaturze 80°C pod ciśnieniem 100 atmosfer.

UDOGODNIENIA

Wyłączniki zawierają wiele rozwiązań usprawniających ich użytkowanie. Mają wbudowane, widoczne na frontowym panelu diody LED, które pozwalają na szybką diagnozę stanu pracy bądź awarii. Do sygnalizacji statusu każdego z wejść i wyjść wyłącznika jest przypisana jedna, konkretna dioda LED, dzięki czemu do identyfikacji błędu nie trzeba np. dekodować różnych sekwencji migania.

Pozwala to bardzo sprawnie diagnozować błędy w układzie bezpieczeństwa. Diody mogą wskazać, które drzwi są otwarte oraz jakie usterki wystąpiły wewnątrz urządzenia. Wszystkie wyłączniki serii NG oraz NS są znakowane za pomocą lasera, co sprawia, że oznaczenia nie ścierają się i nie zanikają z upływem czasu, nawet w ekstremalnych warunkach. Istnieje możliwość zakupu wyłączników serii NS oraz NG ze zintegrowanym grzybkiem awaryjnym.

MONTAŻ

Rys. 4. Wyłącznik Pizzato seria NG z grzybkiem awaryjnym

Opisywane wyłączniki oprócz zaawansowania technologicznego cechują się również prostotą montażu dzięki szeregowi udogodnień. Montaż mechaniczny nie wymaga idealnego spasowania mocowania rygla i klucza. Klucze do wyłączników bezpieczeństwa są w pewien sposób elastyczne, dzięki czemu trzpień ryglujący klucza łatwo trafia w szeroki otwór centrujący wyłącznika.

Rozwiązanie to zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzenia poprzez kolizje klucza z obudową wyłącznika oraz umożliwia zamontowanie urządzeń również na niedokładnie spasowanych drzwiach lub osłonach. Wyłączniki mają obrotowe, ale nierozłączne głowice, co pozwala dostosować urządzenia do pożądanej pozycji montażu, jednocześnie nie narażając użytkownika na zgubienie lub uszkodzenie ich elementów składowych.

POZOSTAŁE PRODUKTY

Opisane w artykule wyłączniki bezpieczeństwa z technologią RFID stanowią jedynie ułamek szerokiej gamy produktów oferowanych przez firmy INS-TOM oraz Pizzato.

Więcej informacji na temat oferty produktów firmy INS-TOM uzyskają Państwo pod adresem: cezary.florczak@instom.com.pl

INS-TOM Sp. z o.o.
www.instom.com.pl