Na drodze do Smart Factory z oprogramowaniem zenon - COPA-DATA wprowadza na rynek nową wersję oprogramowania

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Wraz z nowymi wersjami oprogramowania do automatyki przemysłowej, zenon 7.60 i zenon Analyzer 3.10, firma COPA-DATA robi kolejny krok na drodze ku zwiększeniu ergonomii pracy inżynierów i operatorów w firmach produkcyjnych i sektorze energetycznym. Omawiamy nowości wprowadzone w obydwu pakietach oprogramowania.

Na drodze do Smart Factory z oprogramowaniem zenon - COPA-DATA wprowadza na rynek nową wersję oprogramowania

NOWE FUNKCJE W ZENON 7.60

Pełne śledzenie procesów
Ważną nowością jest moduł zenon Process Recorder, który rejestruje w pełni indywidualnie zdefiniowane procesy i przedstawia je na życzenie w późniejszym czasie. Wcześniejsze procesy można wiele razy odtworzyć, przewinąć lub cofnąć krok po kroku albo wstrzymać. Wyniki zgromadzone w związku z możliwymi przyczynami błędów można później wykorzystać do zwiększenia efektywności i jakości.

Moduł zenon Process Recorder jest przeznaczony nie tylko dla firm produkcyjnych, takich jak producenci żywności i napojów czy firmy farmaceutyczne, ale jest również odpowiedzią na potrzeby zakładów energetycznych. Bardziej szczegółowe śledzenie procesu w sieciach elektroenergetycznych lub podstacjach pomaga operatorom sieci w zachowaniu niezawodności pracy całej infrastruktury.

Pakiet informacji przedstawiony w usystematyzowany sposób
Nowy ekran Context List (lista kontekstowa) pomaga użytkownikom w usystematyzowaniu ręcznie wprowadzonych danych i informacji. Wpisy dokonywane przez różnych użytkowników można skoordynować z nowymi listami kontekstowymi, co jest szczególnie korzystne dla efektywnej analizy przyczyn alarmu. Jednolite, wstępnie zdefiniowane opisy pozwalają na dogłębną ocenę przyczyn alarmu, np. przy użyciu zenon Analyzer, a następnie mogą być wykorzystane do zarządzania jakością.

Szybka lokalizacja statusów i błędów
Inżynierzy projektu mogą łatwo zintegrować modele 3D w projekcie wizualizacji, korzystając z nowego narzędzia 3D Tool w zenon. Trójwymiarowy widok maszyn produkcyjnych ułatwia obsługę i zapewnia intuicyjną pracę. W modelu można połączyć lub utworzyć zmienne, które wywołują szczegóły ekranu i pozwalają spojrzeć w poszczególne części maszyny, co pozwala na szybsze zlokalizowanie określonych statusów.

zenon 7.60 oferuje również nową możliwość łączenia danych z informacji geograficznej (GIS) z wizualizacjami w oprogramowaniu zenon. Sieci energetyczne przedstawione są w wizualizacji zenon bezpośrednio na mapach geograficznych dzięki opcjom GIS Editor i GIS Control. Aktualne statusy (takie jak alarmy) wyświetlają się bezpośrednio na mapie, dzięki czemu użytkownicy mogą umiejscowić wybrane stany i zdarzenia bardziej precyzyjnie i skuteczniej odpowiedzieć na alarmy.

Kolejna nowa opcja w oprogramowaniu zenon to lokalizacja awarii w oparciu o impedancję. Jest to wyjątkowo ważna funkcjonalność w automatyzacji branży energetycznej. Zmierzona impedancja (opór prądu przemiennego) jest wykorzystywana do lokalizowania miejsca w sieci z dużą dokładnością. Umożliwia to szybką i precyzyjną reakcję pracowników firmy dostarczającej energię, znacznie skracając przerwy w dostawach energii.

Efektywne planowanie, przejrzysta dokumentacja i pełna analiza
Nowa funkcja zenon Shift Management, czyli zarządzanie zmianowym trybem pracy w zenon, pozwala na lepsze planowanie prac w firmach produkcyjnych działających w zmianowym systemie pracy. Kalendarz zmian to sposób na rozplanowanie i udokumentowanie procesów produkcji w oparciu o system pracy zmianowej w zakładach.

W zenon Analyzer można również przeprowadzić analizy produkcji na podstawie systemu zmianowego. Zarządzanie zmianami jest zintegrowane z modułem Message Control oprogramowania zenon, co pozwala na stworzenie efektywnego łańcucha komunikacji w razie wystąpienia problemu, ponieważ tylko osoby odpowiedzialne za daną zmianę zostają poinformowane i zobligowane do podjęcia działań.

Łatwa integracja rozszerzeń
Wraz z oprogramowaniem zenon 7.60, Microsoft Visual Studio tworzy środowisko programistyczne służące do łatwego i profesjonalnego tworzenia rozszerzeń dla zenon Editor i zenon Runtime. Microsoft Visual Studio to nowoczesna i przyszłościowa platforma do programowania własnych funkcjonalności, efektywnie wspierająca automatyczną inżynierię.

NOWE FUNKCJE W ZENON ANALYZER 3.10

Ergonomiczna konfiguracja raportu
Projekt interfejsu użytkownika zenon Analyzer Management Studio (ZAMS) został zupełnie zmieniony. Pojawiło się ergonomiczne menu wstążkowe, które zastąpiło tradycyjne menu i pasek narzędzi. Program daje również możliwość szybszego tworzenia raportów dzięki intuicyjnym funkcjonalnościom. Oprogramowanie krok po kroku prowadzi osobę tworzącą raport przez proces konfiguracji. Ponadto szablony raportów można dowolnie zestawiać zgodnie z wymaganiami użytkownika. Różne rodzaje raportów można łączyć ze sobą w jeden czytelny arkusz. W ten sposób użytkownicy uzyskują natychmiastowy podgląd do wszystkich ważnych danych liczbowych, wykresów, tabel i grafik.

Lepsza dostępność urządzeń i maszyn
W zenon 7.60 wprowadzono nowy ekran Context List (lista kontekstowa), który umożliwia usystematyzowanie w jednolity sposób przyczyn alarmów. Szczegółowo można je ocenić w zenon Analyzer, co zdecydowanie usprawnia zarządzanie jakością. Dzięki ustaleniom dotyczącym powtarzających się błędów i ich przyczyn użytkownicy mogą działać w sposób bardziej ukierunkowany, ograniczyć źródła błędów oraz zwiększyć dostępność sprzętu.

Elastyczny benchmarking
W nowej wersji oprogramowania można łatwo i zgodnie z indywidualnymi potrzebami tworzyć raporty porównawcze. Pozwalają one na porównanie przedziałów czasowych, partii lub zmian. I tak na przykład aktualne wartości można porównać z "najlepszymi" wartościami uzyskiwanymi w przeszłości. Na podstawie takiej analizy danych można optymalizować procesy i zmniejszać koszty.

Międzynarodowa współpraca i komunikacja
Etykiety i opisy zawarte w raportach można teraz szybko przetłumaczyć, korzystając z modułu Language Table. Wcześniej przygotowane opisy (teksty) można również w dowolnym momencie zmieniać lub rozszerzać. Aby dokonać tłumaczenia, listę słów lub wyrażeń można wyeksportować w formacie XML do translatora lub przesłać do biura tłumaczeń, a następnie przetłumaczoną wersję ponownie zaimportować.

COPA-DATA Polska Sp. z o.o.
www.copadata.com