Napęd serwokrokowy Ezi-SERVO-II-Plus-E z pozycjonerem sterowany przez EtherNET

| Prezentacje firmowe Silniki i napędy

Ezi-SERVO-II-Plus-E to napędy serwokrokowe (zwane również hybrydowymi) pracujące w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego, która zapewnia doskonałą powtarzalność pozycjonowania. Daje ona jednocześnie gwarancję braku gubienia kroku przez silnik nawet przy nagłych zmianach obciążenia. Algorytm programowego tłumienia wibracji gwarantuje natomiast bardzo wysoką kulturę pracy silnika. Producentem opisywanych napędów jest koreańska firma Fastech.

Napęd serwokrokowy Ezi-SERVO-II-Plus-E z pozycjonerem sterowany przez EtherNET

Wbudowany pozycjoner posiada pamięć 256 wierszy zorganizowaną w postaci tabeli pozycji. Programując kolejne sekwencje napędu za pomocą bezpłatnego oprogramowania narzędziowego Ezi-MOTION Plus-E, należy podać m.in. pozycję zadaną, prędkość, przyspieszenie, ilość powtórzeń czy numer wiersza, jaki ma być wykonywany jako następny.

Te i pozostałe parametry ruchu podawane w każdej linii tabeli pozycji umożliwiają samodzielną pracę napędu bez konieczności stosowania nadrzędnego systemu sterowania.

Pomimo popularności wbudowanego pozycjonera należy pamiętać, że największe możliwości daje sterowanie napędem w trybie ciągłym poprzez port EtherNET. Obok wszystkich funkcjonalności dostępnych z poziomu oprogramowania Ezi-MOTION Plus-E (łącznie z możliwością tworzenia, usuwania i edycji tabeli pozycji), dodatkowo możliwa jest zmiana parametrów ruchu "w locie".

Komendy przesyłane są do napędu w postaci znaków ASCII. Producent napędów udostępnia również biblioteki DLL, które umożliwiają stworzenie aplikacji w języku C++. W sieci może pracować do 254 napędów.

W pamięci FLASH-ROM sterownika zapisane są domyślne wartości parametrów opisujących ruch, dynamikę napędu, metody bazowania oraz inne stałe parametry (np. logika wejść/wyjść). Wszystkie można oczywiście odczytywać oraz edytować poprzez EtherNET.

Tabela 1. Wejścia cyfrowe programowalne

Zadawanie pozycji może odbywać się względem ustalonego punktu bazowego (tryb absolutny) za pomocą rozkazów z grupy "ABS" lub względem aktualnej pozycji napędu o określoną wartość (tryb lokalny) za pomocą rozkazów z grupy "INC". W obu tych trybach istnieje możliwość zmiany pozycji zadanej i prędkości, z jaką ma być realizowany najazd, nawet podczas trwania ruchu, czyli w tzw. "locie".

Napędy Ezi-SERVO-II-Plus-E posiadają funkcję kontroli momentu na wale silnika. Korzystając z niej użytkownik musi zdefiniować alternatywne do normalnego trybu pracy parametry ruchu (procentowa wartość momentu znamionowego, pozycja docelowa oraz prędkość obrotowa).

Funkcja kontroli momentu wykorzystywana jest w aplikacjach takich jak: dokręcanie, zakręcanie czy dociskanie z określoną, stałą siłą (np. w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym). Umożliwia ona również bardzo wygodne bazowanie napędu bez konieczności stosowania dodatkowych czujników.

W napędach Ezi-SERVO-II-Plus-E oprócz 3 dedykowanych wejść i 1 wyjścia, do dyspozycji jest 9 programowalnych wejść i 9 wyjść. Dedykowane wejścia przeznaczone są do podłączenia 2 wyłączników krańcowych (Limit+ i Limit-) oraz czujnika pozycji bazowej (Origin).

Tabela 2. Wyjścia cyfrowe programowalne

Dedykowane wyjście cyfrowe można wykorzystać do synchronizacji napędu z zewnętrznym układem sterowania. Pozostałym wejściom i wyjściom można przypisać jedną z funkcji przedstawionych w tabelach 1 i 2.

Ezi-SERVO to dzisiaj jedne z najpopularniejszych napędów serwokrokowych (hybrydowych) na polskim rynku. Użytkownicy doceniają precyzję i powtarzalność pozycjonowania. Ponadto producent napędów, firma Fastech, dba o ciągły rozwój produktu wprowadzając nowe funkcje i interfejsy komunikacyjne.

W ostatnim czasie napęd Ezi-SERVO-II-Plus-E z interfejsem EtherNET szczególnie przypadł do gustu użytkownikom ze względu powszechność tego standardu. Został również doceniony w konkursie na produkt roku organizowanym przez miesięcznik naukowo techniczny Napędy i Sterowanie.

Eldar