Technologia w pełni higienicznych pomiarów w przemyśle spożywczym

| Prezentacje firmowe Pomiary

Firmy zajmujące się produkcją, przetwarzaniem lub transportem żywności są regularnie poddawane kontrolom. W tych sytuacjach decydujące jest spełnienie wymagań higienicznego wykonania już w fazie koncepcyjnej, podczas projektowania instalacji.

Technologia w pełni higienicznych pomiarów w przemyśle spożywczym

Fot. 1. Konduktometr typu SLI 03

Czyszczenie sprzętu, a zwłaszcza zamknięcie produkcji w tym czasie często wiąże się z wysokimi kosztami i utratą dochodów. Dlatego aspekt higieny odgrywa ważną rolę w planowaniu. Wszystkie elementy instalacji, jak również technologia pomiarowa podlegają wielu wymogom, takim jak:

 • materiały mające kontakt z żywnością muszą być bezpieczne dla zdrowia,
 • materiał musi być stabilny temperaturowo,
 • zgodność z EHEDG lub 3-A,
 • wysoka jakość powierzchni,
 • korzystanie z materiałów wymienionych w FDA,
 • uszczelnienia i połączenia nie mogą stwarzać zagrożenia dla higieny,
 • zaokrąglony kształt obudowy,
 • ciecze z produkcji oraz detergenty i środki dezynfekujące muszą być w stanie całkowicie wypłynąć,
 • możliwość czyszczenia CIP i SIP.

Fot. 2. Czujnik mętności typu STS 01

Technologia pomiarowa jest wykorzystywana w wielu różnych procesach produkcyjnych i nie może negatywnie wpływać na normy higieniczne i procesy czyszczenia. Dlatego też, bez względu na rodzaj pomiaru, czy jest to pomiaru temperatury, ciśnienia, poziomu, mętności czy przewodności, należy zapewnić najwyższą jakość czujników. Kolejną ważną kwestią jest szczelność sprzętu, która ma wpływ na jego awaryjność.

Wykonanie higieniczne i jego geneza

Wykonanie higieniczne opiera się na koncepcji Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) opracowanej po raz pierwszy w USA w 1959 roku w celu wyprodukowania żywności bezpiecznej dla astronautów. W 1975 roku HACCP został zaaprobowany przez WHO, a w 1980 roku Międzynarodowa Komisja ds. Wymagań Mikrobiologicznych dla Żywności WHO przedstawiła ogólne zasady i definicje systemu.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych instalacje, osprzęt, przyrządy pomiarowe, czujniki i inne urządzenia, z którymi kontakt ma żywność, muszą być wykonane w taki sposób, aby ryzyko skażeń i zanieczyszczeń było jak najniższe.

Fot. 3. Przetwornik ciśnienia SDT 03

Firma Seli oferuje w pełni higieniczne czujniki, przyrządy pomiarowe i technologię pomiarową specjalnie zaprojektowaną dla przemysłu spożywczego, produkcji napojów oraz dla browarów. Higieniczne wykonanie odgrywa bardzo ważną rolę, pozwalając obniżyć koszty produkcji i czyszczenia zakładów, a także zapewniając bezpieczeństwo zakładu zgodnie z IFS. Najwyższy stopień ochrony czujników IP69K gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną ich eksploatację.

Najważniejsze zalety przyrządów firmy Seli to:

 • w pełni higieniczne wykonanie,
 • najmniejsze obecnie produkowane przyrządy,
 • stopień ochrony IP69K,
 • modułowa konstrukcja,
 • łatwość obsługi,
 • kalibracja i rejestracja wszystkich istotnych danych,
 • identyfikowalność wszystkich danych i materiałów,
 • tabliczka znamionowa wykonana techniką laserową.

Wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Seli w Polsce jest firma AEA Technique.

AEA Technique Sp. z o.o.