Serwis predykcyjny: dowiedz się dziś, czego można spodziewać się jutro i w dalszej przyszłości

| Prezentacje firmowe Pomiary

Kontrakty serwisowe obejmujące eksplorację danych zwiększają dostępność maszyn i systemów.

Serwis predykcyjny: dowiedz się dziś, czego można spodziewać się jutro i w dalszej przyszłości

Połączenie maszyn w standardzie Przemysłu 4.0 umożliwia rejestrację i ocenę dużych ilości danych. Firma Bosch Rexroth wykorzystuje je w nowym pakiecie usług ODiN (Online Diagnostics Network), umożliwiając stałe monitorowanie warunków pracy systemów hydraulicznych. W ten sposób można z wyprzedzeniem identyfikować zmiany stanu kluczowych elementów i wykonywać niezbędną konserwację oraz naprawy zanim usterka komponentu spowoduje awarię całego systemu.

"Czytelnicy, którzy kupili tę książkę interesują się również tym artykułem."

Duże sklepy internetowe już wykorzystują eksplorację danych w swojej codziennej działalności. Mogą dzięki temu oferować indywidualne rekomendacje i tworzyć wartość dodaną dla swoich klientów. Firma Bosch Rexroth wykorzystuje to podejście w przypadku klientów przemysłowych, analizując stan systemów hydraulicznych, aby wykryć zużycie elementów z wyprzedzeniem. Każdy nowo podłączony system poszerza bazę danych, dzięki czemu serwis ODiN zwiększa swoje możliwości prognozowania zużycia, wykorzystując samouczące się algorytmy.

W ramach kontraktu serwisowego firma Bosch Rexroth rekomenduje niezbędne prace i wykonuje je. To pozwala ograniczyć koszty konserwacji, ponieważ wymieniane są tylko zużyte części. Znacznie zmniejsza się również ryzyko kosztownej awarii systemu. Ta oferta serwisowa jest szczególnie interesująca dla operatorów systemów, których przestoje wiążą się z wysokimi kosztami, np. w branży okrętowej i morskich instalacji wydobywczych, górnictwie i transporcie materiałów, metalurgii, przemyśle celulozowo-papierniczym oraz cukrowniczym.

Bezpieczeństwo danych na najwyższym poziomie

Ciągłe gromadzenie danych nie wywiera niekorzystnego wpływu na procesy. Dane są przesyłane do systemu ODiN z wykorzystaniem bezpiecznych, szyfrowanych mechanizmów. Magazynowanie i przetwarzanie danych odbywa się na serwerach firmy Robert Bosch GmbH, z zachowaniem surowych zasad zabezpieczania danych obowiązujących w Grupie.

Szeroki zakres usług

ODiN rozszerza ofertę firmy Bosch Rexroth w zakresie monitorowania stanu systemów hydraulicznych. W najprostszej formie systemy pomiarowe, takie jak liczniki cząstek stałych, sygnalizują osiągnięcie krytycznej wartości granicznej dla płynu hydraulicznego. Na kolejnym etapie usługa monitorowania systemu jest uzupełniana o ocenę dodatkowych informacji, takich jak dane napędu.

W wariancie wszechstronnym użytkownicy systemu ODiN regularnie otrzymują raport z informacjami o stanie maszyny i zalecanymi działaniami. Aktualny stan maszyny można również monitorować za pomocą portalu internetowego. Użytkownicy wiedzą zatem już dziś, czego można spodziewać się jutro i w dalszej przyszłości i mogą wykonywać konserwację z wyprzedzeniem dzięki usłudze firmy Bosch Rexroth.

źródło: Bosch