DriveRadar firmy SEW-Eurodrive dla przekładni przemysłowych

| Prezentacje firmowe Obudowy, złącza, komponenty

DriveRadar oferuje kompleksowy, predykcyjny system zarządzania konserwacją, który cyfrowo gromadzi i ocenia dane oraz przewiduje zdarzenia – dotyczy to również przekładni przemysłowych.

DriveRadar firmy SEW-Eurodrive dla przekładni przemysłowych

Dzięki wybranym procesom monitorowania stanu wszystkie istotne z punktu widzenia eksploatacji zmienne fizyczne naszych przekładni przemysłowych są w systemie DriveRadar cyklicznie rejestrowane. Zebrane dane podlegają następnie analizie i interpretacji z wykorzystaniem nowoczesnych procesów analitycznych. Stałe monitorowanie informacji pomiarowych zapewnia w każdej chwili transparentność stanu przekładni. Procesy analityczne przypisują zdarzenia bezpośrednio do komponentów, w których zauważono nieprawidłowości, pokazują przebieg trendu i umożliwiają przewidywanie stanów krytycznych. W przypadku stwierdzenia zmiany stanu użytkownik zostaje natychmiast o tym poinformowany, otrzymuje pierwsze zalecenia i może na czas skorzystać z naszych usług serwisowych.

Dzięki pakietowi DriveRadar IoT Suite dla przekładni przemysłowych da się z wyprzedzeniem zaplanować działania konserwacyjne i serwisowe oraz uniknąć niepożądanych awarii systemu.

Korzyści ze stosowania systemu

Zalety wiążące się z użyciem systemu DriveRadar można podzielić na kilka podstawowych grup:

 • Wczesne ostrzeganie w przypadku krytycznych zmian stanu i nieprawidłowej eksploatacji.
 • Wykrywanie trendów, poprzez stałe monitorowanie i inteligentne przedstawianie danych.
 • Zwiększenie produktywności i unikanie nieplanowanych przestojów – dzięki transparentności stanu oraz eksploatacji przekładni.
 • Efektywne działania, zapewnione przez lepsze planowanie prac konserwacyjnych i utrzymania maszyn.
 • Oszczędność zasobów – dzięki optymalnemu wykorzystaniu okresu eksploatacji komponentów i systemów.

Przekładnie przemysłowe

Przekładnie walcowe oraz walcowo-stożkowe serii X.e

Czujniki i rejestracja danych

Jednolity, specjalnie dobrany i dostosowany pakiet czujników rejestruje parametry eksploatacyjne przekładni przemysłowej, a następnie przekazuje do EPU najważniejsze dane, dotyczące:

 • drgań,
 • prędkości wejściowej,
 • poziomu oleju,
 • lokalizacji GPS,
 • temperatury oleju przekładni,
 • temperatury otoczenia.

Edge processing unit (EPU) i przetwarzanie danych

EPU rejestruje dane z czujników i wysyła zebrane wartości w krótkich interwałach, za pośrednictwem szyfrowanego połączenia sieci komórkowej, prosto do centrum obliczeniowego SEW-Eurodrive. Wśród głównych elementów procesu znajdują się:

 • plug and play – sparametryzowane i gotowe do pracy w stanie wstępnie zmontowanym bezpośrednio na przekładni
 • komputer przemysłowy wyposażony w wejścia IEPE, analogowe i cyfrowe;
 • modem LTE z lokalizacją GPS;
 • pakiet danych do transmisji danych za pośrednictwem sieci komórkowej;
 • złącze do systemu sterowania OPC-UA (nowość).

Najważniejsze nowe funkcjonalności systemu

 1. Bezpośredni dostęp do danych poprzez złącze OPC UA. Dzięki standardowej implementacji złącza OPC UA dane pomiarowe oraz informacje o statusie mogą być bezpośrednio zintegrowane z systemem klienta.
 2. Prognoza pozostałego okresu żywotności dla łożysk tocznych i zazębienia. Monitorowanie statystycznego prawdopodobieństwa awarii jako predykcyjne uzupełnienie analizy drgań.
 3. Optymalizacja pozostałego okresu żywotności oleju i prognoza poziomu oleju. Najnowsze techniki analizy, optymalizacje funkcjonalności i udoskonalona wizualizacja oferują jeszcze bardziej niż dotąd precyzyjne wyniki analizy, także w zmiennych warunkach pracy.
 4. Rozszerzona koncepcja powiadomień o ostrzeżeniach i błędach za pośrednictwem aplikacji lub poczty elektronicznej. Dzięki indywidualnemu ustawieniu komunikatów na smartfonie lub mailowo użytkownik systemu jest zawsze na bieżąco.

Obliczenia i analiza danych

W centrum obliczeniowym SEW-Eurodrive dane są analizowane, interpretowane i przygotowywane. Odbywa się to w kilku obszarach.

 • Analiza drgań przy stałej i zmiennej prędkości obrotowej:
  • stan poszczególnych łożysk oraz ich komponentów,
  • stan poszczególnych części zazębienia.
 • Prognoza poziomu i zużycia oleju:
  • ocena czasu, jaki został do osiągnięcia krytycznego poziomu oleju poprzez wzrost lub obniżenie stanu napełnienia.
 • Prognoza kolejnej wymiany oleju:
  • oszacowanie terminu następnej wymiany oleju ze względu na obliczony stan oleju wynikający z jego zużycia.
 • NOWOŚĆ – prognoza pozostałego okresu żywotności dla łożysk tocznych i zazębienia:
  • monitorowanie statystycznego prawdopodobieństwa awarii jako predykcyjne uzupełnienie analizy drgań.
 • Lokalizacja GPS:
  • ustalenie położenia przekładni na mapie w przeglądzie napędu,
  • możliwość szybkiego zlokalizowania napędu w przypadku konieczności podjęcia działań.
 • Lepkość oleju
 • Czas pracy oraz czas postoju.

Driveradar IoT Suite:

DriveRadar IoT Suite może być używany jako aplikacja webowa oraz mobilna. W zależności od parametru uwzględnione w systemie wartości graniczne wynikają z wytycznych klienta, konstrukcji przekładni lub zostały wygenerowane w okresie pierwszego miesiąca eksploatacji przez samouczące się algorytmy.

W przypadku przekroczenia wartości granicznej użytkownik jest informowany przez system i otrzymuje bezpośrednie zalecenia dotyczące środków zaradczych – w wygodny sposób przez wiadomość elektroniczną lub jako powiadomienie push na aplikację.

Klient może w każdej chwili zamówić w aplikacji webowej odpowiednie usługi dla przekładni przemysłowych.

DriveRadar IoT App

IoT App zapewnia wsparcie w zakresie instalacji, uruchomienia, konserwacji oraz diagnostyki błędów. Wystarczy zeskanować etykietę produktu w formie kodu QR na produkcie lub podać numer seryjny z tabliczki znamionowej.

Twoje korzyści:

 • Dostęp do danych urządzenia, dotyczących produktów w zakresie mechaniki, elektryki i dokumentacji PDF.
 • Zarządzanie zarejestrowanymi urządzeniami w IoT APP, identyfikacja produktów firmy SEW-Eurodrive przy pomocy kodu QR, numeru seryjnego, a w przyszłości za pośrednictwem NFC oraz Bluetooth.
 • Dostęp do przewodników Step-by-Step, prezentujących kolejne kroki działania dla instalacji elektrycznej/mechanicznej oraz uruchomienia, ze szczegółowym podaniem czynności do wykonania.
 • Instrukcja konserwacji produktów, status interwałów czasowych konserwacji, ustawienia interwałów czasowych.
 • Wszystkie etapy działania są ilustrowane zdjęciami produktów i opisami, a postęp prac oraz poszczególne ustawienia zapisywane są w cyfrowym bliźniaku.

Główne korzyści

 • Aktywne monitorowanie stanu wszystkich napędów.
 • Intuicyjny i przejrzysty interfejs użytkownika.
 • Możliwość szybkiego ustalenia lokalizacji przekładni w przypadku konieczności podjęcia działań.
 • Automatyczna rejestracja historii stanu w dzienniku zdarzeń.

Szczegółowy widok przekładni

 • Jednostronicowy przegląd wszystkich parametrów i komponentów.
 • Innowacyjny system informowania w przypadku zmian systemu.
 • Jasne zalecenia działań mających na celu analizę i usuwanie przyczyn awarii.
 • Przegląd czasu eksploatacji.
 • Szybki kontakt w celu zamówienia dalszych usług serwisowych.

Analiza i prognozy

 • Zatwierdzona analiza umożliwiająca wczesne wykrywanie uszkodzeń i dokładne planowanie działań konserwacyjnych.
 • Prognoza zużycia oleju i poziomu oleju, również przy zmiennej prędkości obrotowej (klastrowanie stanów roboczych).
 • Prognoza prawdopodobieństwa awarii łożysk tocznych i zazębienia.
 • Prognoza kolejnej wymiany oleju.

 

SEW-Eurodrive Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5, 92-518 Łódź
tel. 42 293 00 00
sew@sew-eurodrive.pl
www.sew-eurodrive.pl