Rozwiązania firmy Rittal dla przemysłu spożywczego

| Prezentacje firmowe Obudowy, złącza, komponenty

Aby zachować konkurencyjność, producenci żywności muszą dziś spełniać wysokie wymogi w zakresie higieny, wydajności i cyfryzacji. Przedstawiciele tej branży mają do rozwiązania cały szereg ważnych wyzwań. Jakie szafy sterownicze można wykorzystać w danej strefie higienicznej? Jak zredukować emisję CO2 w produkcji? Jak zagwarantować całkowitą i bezpieczną identyfikowalność danych? Dopasowane do potrzeb rozwiązania firmy Rittal stanowią optymalny punkt wyjścia.

Rozwiązania firmy Rittal dla przemysłu spożywczego

Rittal to czołowy światowy dostawca systemowy szaf sterowniczych, systemów rozdziału mocy oraz klimatyzacji, infrastruktury IT, oprogramowania, a także serwisu. Zatrudnia 10 tys. pracowników i od ponad 50 lat oferuje innowacyjne systemy z idealnie dopasowanymi systemami szaf i obudów. Do szerokiej oferty firmy należą rozwiązania infrastruktury do modułowych i energooszczędnych centrów przetwarzania danych – od nowatorskich koncepcji bezpieczeństwa aż po fizyczne zabezpieczanie danych i systemów. Czołowi dostawcy oprogramowania, firmy EPLAN i Cideon, uzupełniają łańcuch wartości o dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania inżynieryjne. Ofertę dopełniają rozwiązania automatyzacji Rittal Automation Systems, do prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Rozwiązania systemowe Rittal znajdują zastosowanie w niemalże wszystkich branżach. W szczególności tam, gdzie występują wysokie wymagania w kontekście materiału, efektywności energetycznej i wydajnych struktur IT. Przyjrzyjmy się jednemu z takich obszarów.

Know-how do potęgi trzeciej

Wymagające warunki produkcyjne, rosnące znaczenie bezpieczeństwa produktów spożywczych i cyfryzacja stawiają wielkie wyzwania przed przemysłem spożywczym. Sterylne warunki, optymalne chłodzenie/klimatyzacja, a także zapobieganie powstawaniu drobnoustrojów, w szczególności w przypadku świeżego mięsa i drobiu, produktów mlecznych oraz owoców i warzyw, to obecnie absolutna konieczność. Obowiązujące dyrektywy wyznaczają surowe standardy. Szczególnie podczas otwartych procesów wymagane są z tego powodu instalacje i komponenty spełniające najwyższe wymogi higieniczne.

Pierwszy punkt na mapie produktów firmy Rittal, gwarantujących korzyści w obszarze branży spożywczej, stanowią oczywiście szafy sterownicze i obudowy. Innowacyjne technologie chłodzenia o niskiej emisji CO2 oraz rozwiązania do wydajnego rozdziału mocy Rittal są optymalnie chronione przez dostosowane do konkretnych potrzeb, wysokiej jakości obudowy ze stali nierdzewnej.

Jak najwyższą efektywność zapewniają klimatyzatory Blue e+, wspierane przez system dystrybucji mocy RiLine Compact. Zazwyczaj ciepłe warunki otoczenia produkcyjnego powodują zwiększoną potrzebę montażu wydajnych klimatyzatorów i dopasowanych do potrzeb systemów klimatyzacji. Dzięki zastosowaniu urządzeń z serii Blue e+ udało się już zaoszczędzić miliony ton CO₂, obniżyć zużycie energii, zmniejszyć ślad węglowy i osiągnąć niską emisję fluorowanych gazów cieplarnianych.

Kolejne korzyści zapewnia mądrze wprowadzana, szeroko rozumiana cyfryzacja, gwarantowana m.in. przez użycie rozwiązań EPLAN, interfejsów IoT, centrów danych typu Edge oraz Rittal RiMatrix S. W silnie zautomatyzowanych przedsiębiorstwach kluczowa jest wysoka dostępność instalacji i łatwość konserwacji, ponieważ wspomniane warunki otoczenia – a oprócz wysokiej temperatury są wśród nich m.in. pył oraz wilgoć – mogą wpływać negatywnie na zainstalowane urządzenia. Wysokowydajne systemy IT, Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), cyfrowe łańcuchy tworzenia wartości i przewidywanie napraw to droga do osiągnięcia w tym wymiarze założonych wskaźników.

Rittal Hygienic Design

Czystość i zachowanie higieny to kluczowe słowa związane z branżą spożywczą. Chcąc spełnić te wymagania, firma Rittal opracowała standard Rittal Hygienic Design. Obejmuje on zasady projektowania konstrukcji spełniające wymagania w zakresie czystości lub łatwych w czyszczeniu konstrukcji podzespołów, maszyn i całych linii produkcyjnych. Szczegółowe wymagania odnośnie do materiałów, designu i zastosowania instalacji gwarantują, że wszystko odpowiada obowiązującym przepisom – w tym wymaganiom standardu IP69K (opracowanego zgodnie z Niemiecką Normą DIN 40050-9, stanowiącą rozszerzenie normy EN 60529).

Produkty z serii Hygienic Design to obudowy i wymienniki woda/powietrze, wykonane ze stali nierdzewnej oraz z pochyłym daszkiem, które zapewniają ochronę przed warunkami panującymi w strefie produkcji, a także umożliwiają łatwe mycie.

Dzięki skrzynkom zaciskowym, obudowom obsługi oraz systemom ramion nośnych zapewniona jest ich wysoka elastyczność.

Infrastruktura IT (serwerownia) umieszczona blisko produkcji gwarantuje stabilną i wydajną pracę wraz z chłodzeniem LCP. Z kolei chiller ulokowany poza strefą higieniczną zaopatruje wymienniki woda/powietrze znajdujące się w strefie czystej oraz LCP w serwerowni w wodę lodową.

Obudowy i szafy Hygienic Design nieusytuowane bezpośrednio w strefie higienicznej, ale narażone na wpływ czynników związanych z trudnymi warunkami pracy, chronią przed wysoką temperaturą, wilgotnością i trudnym środowiskiem pracy.

Gdy korzystamy z rozwiązań Hygienic Design, mamy zagwarantowane:

 • skrócenie czasu mycia i zwiększoną skuteczność czyszczenia dzięki produktom spełniającym standardy higieniczne;
 • zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, co przekłada się na wysoką jakość produktu;
 • uniknięcie strat w produkcji, spowodowanych pojawieniem się potencjalnych zakażeń;
 • wysoki poziom ochrony urządzeń oraz pracowników.


Podwójny zysk: wartość dodana i praktyczne korzyści

Stosując dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania firmy Rittal, zakłady produkujące artykuły spożywcze zyskują głównie na znacznym zwiększeniu efektywności produkcji. Lista korzyści jest jednak długa i obejmuje m.in.:

 • większe bezpieczeństwo w przypadku certyfikacji i kontroli;
 • szybsze i skuteczniejsze czyszczenie wpływające na zwiększenie wydajności;
 • energooszczędną klimatyzację dla neutralnej pod względem emisji CO₂ produkcji;
 • usługi serwisowe pozwalające uzyskać krótkie czasy przestojów;
 • globalną dostępność i krótki czas dostaw standardowych produktów oraz akcesoriów;
 • najlepszą na rynku jakość;
 • łatwe zaopatrzenie w części zamienne.

W przypadku przedsiębiorstw z branży budowy maszyn, dla których przemysł spożywczy stanowi trzon działalność, oferta firmy Rittal oznacza:

 • odpowiedni produkt do każdej strefy higienicznej dostępny prosto z magazynu;
 • inteligentne rozwiązania programowe dla wydajnej i kompleksowej inżynierii dzięki konfiguratorom Rittal i EPLAN Solutions;
 • obsługę scenariuszy inteligentnej konserwacji dzięki inteligentnym produktom, takim jak Blue e+, IoT, CMC III, Smart Monitoring.

Z kolei biura architektoniczne i projektowe, które chciałyby w realizacjach związanych z branżą spożywczą sięgnąć po produkty firmy Rittal, mają do dyspozycji wielokrotnie sprawdzone rozwiązania oraz systemy, dające się dopasować do konkretnego zadania projektowego, zwiększające jednocześnie kompetencje z zakresu innowacyjnej infrastruktury i gwarantujące:

 • minimalne ryzyko związane z odpowiedzialnością;
 • zgodność z normami i aktualnym stanem techniki w projektowaniu budynków;
 • wysoką jakość doradztwa, a przez to większą wartość jako partnera dla producentów żywności.

 

Rittal Sp. z o.o.
www.rittal.pl
rittal@rittal.pl

Zobacz również