Heartbeat Technology - większa kontrola nad procesem produkcyjnym dzięki autodiagnostyce urządzeń pomiarowych

| Energetab 2019 Pomiary

Wyobraź sobie proces produkcyjny, w którym urządzenia kontrolują się same – wysyłają ostrzeżenia za każdym razem, gdy dochodzi do sytuacji nietypowej, a następnie rekomendują użytkownikowi, a nawet samodzielnie inicjują działania naprawcze. Wyjdźmy poza sferę marzeń. Dzięki Heartbeat Technology zarządzanie procesem oparte na autodiagnostyce urządzeń stało się rzeczywistością. Funkcjonalność ta jest dostępna w rodzinie urządzeń pomiarowych Endress+Hauser, m.in. w przetwornikach Liquiline do analizy fizykochemicznej cieczy.

Heartbeat Technology - większa kontrola nad procesem produkcyjnym dzięki autodiagnostyce urządzeń pomiarowych

CZYM JEST HEARTBEAT TECHNOLOGY?

Wartości pomiarowe, na których można polegać, są niezbędne dla utrzymania efektywności, bezpieczeństwa oraz miarodajności prowadzonych procesów produkcyjnych. Dzięki nowoczesnej technologii sposobem na podwyższenie rzetelności oraz zaufania w uzyskiwane wartości mierzone jest Heartbeat Technology.

Urządzenia Endress+Hauser wyposażone w Heartbeat Technology zapewniają:

  • rozszerzone testy autodiagnostyczne z przejrzystymi rekomendacjami usprawnienia (moduł "Diagnostyka"),
  • łatwą weryfikację urządzeń podczas ich normalnej pracy (moduł "Weryfikacja"),
  • dane procesowe, które ułatwiają optymalizację obsługi i samych procesów (moduł "Monitoring").

Określenia: Diagnostyka, Weryfikacja i Monitoring, opisują trzy różne funkcje Heartbeat Technology. Decydując się na zakup urządzenia z tym oprogramowaniem, użytkownik otrzymuje pełny pakiet. By w pełni korzystać z modułu Monitoring, konieczny jest protokół cyfrowy w przetworniku pomiarowym.

W analizie fizykochemicznej cieczy rozszerzenie Heartbeat Technology obsługuje zarówno sam przetwornik pomiarowy Liquiline, jak też wszystkie podłączone do niego czujniki Memosens. Dzięki temu ewaluacja działania oraz „kondycji” podłączonych sond pomiarowych jest wykonywana nieustannie. Zawsze gdy stan czujnika spada poniżej ustalonego limitu, użytkownik otrzymuje jasną wiadomość diagnostyczną z propozycjami środków zaradczych.

Kompletna pętla pomiarowa może zostać w łatwy sposób zweryfikowana – bez przerywania pomiaru. Raport z weryfikacji jest generowany automatycznie z jednoznacznym statusem "OK" lub "niepowodzenie" dla przetwornika Liquiline oraz podłączonych czujników.

Dodatkowo Heartbeat Technology dostarcza dane pomiarowe i procesowe, które umożliwiają identyfikację trendów. Na tej podstawie użytkownik może utworzyć strategię przewidywalnej, zorientowanej na faktyczny stan urządzeń koncepcji okresowej obsługi lub zoptymalizować proces produkcyjny pod względem produktywności, jakości i bezpieczeństwa, z jednoczesną redukcją kosztów operacyjnych. Informacje diagnostyczne, dostępne dzięki Heartbeat Technology na wyświetlaczu przetwornika Liquiline czy w generowanych raportach weryfikacji, mogą być również przesyłane w celach monitoringu poprzez cyfrowy protokół komunikacyjny do systemu DCS.

HEARTBEAT TECHNOLOGY W PRAKTYCE

Funkcja Heartbeat Technology jest dostępna nie tylko w układach do analizy fizykochemicznej cieczy, ale w całej rodzinie urządzeń Endress+ Hauser – m.in. w przepływomierzach Proline oraz radarowych sondach poziomu Micropilot i Levelflex. Jako użytkownik tych urządzeń wydłużysz okresy między kalibracjami, zweryfikujesz pomiar w dowolnym momencie, otrzymasz raport ze sprawdzenia bezpośrednio z przetwornika, a także zsynchronizujesz terminy przeglądów z remontami zaplanowanymi w zakładzie produkcyjnym.


Endress+Hauser
http://www.pl.endress.com/heartbeat