Kolumny sygnalizacyjne KS-Ad

| Technika

W systemach automatyki coraz większą rolę odgrywają współcześnie układy sygnalizacji stanu pracy maszyn. Ich zastosowanie podyktowane jest odpowiednimi przepisami, normami, ale też często dobrą praktyką inżynierską. W artykule zaprezentowane zostały kolumny sygnalizacyjne serii KS-Ad stanowiące alternatywę dla klasycznych wież sygnalizacyjnych.

Kolumny sygnalizacyjne KS-Ad

CO WYRÓŻNIA KOLUMNY SERII KS-AD SPOŚRÓD INNYCH KOLUMN?

Rys. 1. Zestawienie sygnałów alarmowych generowanych przez kolumny serii KS-Ad

W odróżnieniu od klasycznych wież sygnalizacyjnych kolumny KS-Ad mają wbudowane układy sterowania, dzięki czemu użytkownik może sterować pracą kolumny w uniwersalny sposób. Użytkownik ma do wyboru trzy metody sterowania, dodatkowo również opcję wyłączania sygnału ostrzegawczego, czterostopniową regulację głośności oraz funkcję testowania kolumny.

Kolejnym elementem, który odróżnia kolumny sygnalizacyjne serii KS-Ad od innych produktów, jest mechanizm, który zapobiega generowaniu przypadkowych sygnałów ostrzegawczych w wyniku błędnego sterowania (lub uszkodzenia obwodów sterowania). W przypadku gdy na zaciskach kolumny pojawią się dwa sprzeczne sygnały jednocześnie (np. sygnał optyczny koloru czerwonego i zielonego), układ wygeneruje alarm o wyższym priorytecie (sygnał optyczny koloru czerwonego).

Dodatkowo dzięki zastosowaniu diod LED, układ pobiera mniej energii niż klasyczne wieże zrealizowane z wykorzystaniem żarówek. Kolejnym atutem urządzenia są umieszczone w podstawie rozłączalne bloki przyłączeniowe, dzięki czemu możliwy jest demontaż kolumny na czas transportu maszyny bez konieczności demontażu okablowania.

GENEROWANE SYGNAŁY AKUSTYCZNO-OPTYCZNE

Kolumna sygnalizacyjna stwarza możliwość generowania optycznego, akustycznego lub akustyczno-optycznego sygnału alarmowego w zależności od potrzeb użytkownika. Alarmowy sygnał optyczny może być sygnałem ciągłym lub sygnałem o stałej częstotliwości (wzór sygnału optycznego generowany jest przez wewnętrzne układy sterowania).

Nietypowym rozwiązaniem jest możliwość generowania sygnału optycznego o zmiennej częstotliwości (nieregularny czas "błysków" - oko ludzkie nie jest w stanie zaadaptować się do sygnału optycznego, co powoduje ciągłą rejestrację sygnału przez użytkownika). Dodatkowym sygnałem alarmowym jest sygnał optyczny o modulowanej jasności, który występuje w przypadku generowania sygnału optycznego koloru zielonego.

UNIWERSALNE STEROWANIE

Rys. 2. Realizacja metod sterowania: analogowego (napięciowego oraz rezystancyjnego) oraz bezpotencjałowego

Kolumna serii KS-Ad oferuje użytkownikowi dwie główne metody sterowania: analogową (napięciową) oraz bezpotencjałową (zwieranie wejścia do potencjału masy). Metoda sterowania analogowego polega na doprowadzeniu do wejścia kolumny sygnału napięciowego (sterującego) w przedziale 0-10VDC. Napięciowy sygnał sterujący można uzyskać poprzez podłączanie do wejść kolumny odpowiedniej rezystancji lub poprzez podanie napięcia z zewnętrznego zadajnika.

W przypadku metody sterowania bezpotencjałowego, zwieranie wejść do masy można zrealizować za pomocą styków przekaźnika, jest to metoda, która doskonale sprawdza się w przypadku modyfikacji starszych maszyn. W przypadku kolumn serii KS-Ad można zrealizować również sterowanie cyfrowe (na bazie sterowania analogowego), w którym sygnałami logicznymi są napięcia 0...2VDC oraz 6...10VDC.

Wybór metody sterowania realizowany jest za pomocą mikroprzełączników umieszczonych w podstawie urządzenia. Użytkownik, mając do dyspozycji kilka metod sterowania, może bez problemów dostosować kolumnę do własnej aplikacji

OPCJE DODATKOWE

Należą do nich: opcja wyciszania dźwięku, funkcja testowania, opcja nieregularnego mrugania, regulacja głoś ności. Opcja wyciszania dźwięku wykorzystuje oddzielny zacisk urządzenia, zwarcie zacisku do potencjału masy umożliwia natychmiastowe wyłączenie dźwięku sygnału alarmowego.

Podobnie działa funkcja testu: jeżeli wejście "test" zostanie zwarte do masy, to układ generuje dla wszystkich kolorów sygnał optyczny ciągły oraz sygnał akustyczny o częstotliwości 1kHz, dzięki czemu można w prosty sposób sprawdzić działanie urządzenia bez wymuszania sygnałów sterowania na wejściach sterujących. W przypadku, gdy istnieje potrzeba stosowania kolumn w pomieszczeniach o niskim poziomie tła akustycznego, użytkownik dzięki czterostopniowej regulacji głośności może dostosować natężenie dźwięku do potrzeb własnej aplikacji.

DOSTĘPNE WERSJE WYROBU

Kolumna sygnalizacyjna serii KS-Ad produkowana jest w odmianach od 2-5 kolorów, w kolorze obudowy białym lub czarnym, z mocowaniem prostym lub kątowym. Dodatkowo należy uwzględnić występowanie modułu dźwiękowego. Więcej informacji na temat produktu można uzyskać na stronie producenta.

Szymon Ratajski