Nowe easy800 firmy Eaton i system SmartWire-DT w praktyce

| Technika

Przekaźniki programowalne zyskały niespotykaną dotąd funkcjonalność. Już dzisiaj możliwe jest bezpośrednie podłączenie przycisku, lampki, rozrusznika silnikowego z pomiarem prądu czy wyłącznika mocy. Bez udziału dodatkowych, rozbudowanych akcesoriów dostępne są w standardzie takie informacje jak termiczny stan silnika, przyczyna wyzwolenia czy nastawy poszczególnych członów wyzwalaczy, a odpowiednie wejście pozwala monitorować wartość z licznika energii elektrycznej. Co najbardziej istotne - wykonanie zależności pomiędzy wszystkimi parametrami realizowane jest w znanym, prostym w użyciu języku programowania easy.

Nowe easy800 firmy Eaton i system SmartWire-DT w praktyce

Rys. 1. Przykładowa aplikacja z wykorzystaniem rodziny easy i systemu SmartWire-DT

W przykładowej aplikacji (rys. 1) zastosowano przekaźnik programowalny z wielofunkcyjnym wyświetlaczem MFD-80-B, klasyczny przekaźnik EASY822-DC-TC oraz nowy EASY806-DC-SWD. Wszystkie trzy elementy połączone zostały siecią easyNet. Mogą być one częścią pewnej większej aplikacji, gdyż w sieci tej można w prosty sposób połączyć 8 urządzeń, a po zastosowaniu dotykowego panelu operatorskiego XV100, który może pełnić funkcję bramki - nawet 16 urządzeń.

Dobór elementów układu sterowania w oparciu o przekaźniki programowalne rozpoczyna się w znanym już oknie konfiguracji "Projekt" (rys. 2). Wybierane są tutaj poszczególne aparaty oraz nadawane NET-ID, czyli numery sieci easyNet. Dla EASY806-DC-SWD dostępna jest tutaj dodatkowa zakładka SWD. Po jej wybraniu przechodzimy do konfiguratora sieci SmartWire-DT.

Tutaj podobnie metodą przenieś-upuść budujemy całą topologię naszego układu automatyki (rys. 3) W kolejnych podzakładkach użytkownik przegląda informacje o jednostce i parametryzuje ją. W zakładce "Informacje o urządzeniu" przedstawione są wszystkie dostępne zmienne związane z danym elementem ich rodzaj i ewentualne przyporządkowanie do wejść/wyjść/markerów easy.

Rys. 2. Okno konfiguracji "Projekt" - budowanie topologii sieci easyNet

Wskazany jest również pobierany prąd z zacisków 24 VDC AUX i POW (który wewnętrznie zamieniany jest na zasilanie 15 V dla elektroniki SW-DT), przedstawione są też założone odległości. Ma to znaczenie przy projektowaniu układu pod kątem zapewnienia odpowiedniego prądu (w zielonej taśmie może płynąć maksymalnie 3000 mA dla elementów wykonawczych i 700 mA dla elektroniki) oraz ze względu na spadki napięć.

Program easySoft-Pro na bieżąco kalkuluje i monitoruje, czy nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości. Obciążenie jest obrazowane słupkami na ikonie easy800. Kolejna zakładka "Parametry urządzenia" pozwala konfigurować jednostkę pod kątem możliwości zastąpienia modułem uniwersalnym, ilości wymienianych danych, czy aktywować blokadę całego układu w przypadku stwierdzenia braku połączenia z danym modułem ("Niezbędne urządzenie").

Wszystkie te funkcje znane były z aplikacji SWD-Assist. W programie easySoft -Pro została dodana zakładka "Przyporządkowane argumenty", w której użytkownik precyzuje, pod jakimi wejściami/ wyjściami/markerami będą znajdowały się reprezentacje danych z sieci SmartWire-DT. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że dostępne obszary zostały znacznie poszerzone względem klasycznych easy800.

Rys. 3. Okno konfiguracji "Projekt" – zakładka SWD wraz z zaprojektowaną przykładową linią SmartWire-DT

Obecnie dostępnych jest maksymalnie 87 wejść, 85 wyjść cyfrowych i po 128 markerów każdego rodzaju. Ciekawą funkcjonalnością jest możliwość wybrania przycisków automatycznego przypisania adresów, która w prosty sposób nadaje je najpopularniejszym zmiennym. Dla przycisku podświetlanego będą to stany styków NO (wejścia) i dioda sygnalizacyjna (wyjście).

Użytkownik w razie potrzeby uzupełnia o potrzebne dodatkowe stany - np. stan styku NC, informacja diagnostyczna, obecność urządzenia w sieci, czy potwierdzenie faktu, że jest on zastąpiony modułem uniwersalnym. Sam program wykonuje się tak samo jak w klasycznych easy800 - z wykorzystaniem nowych wejść/wyjść/ markerów.

W trybie symulacji można przetestować pracę przekaźnika programowalnego i systemu SmartWire-DT (rys. 4). Tryb komunikacyjny - połączenie online, dostarcza ponadto informacji diagnostycznych na temat pracy samego systemu SmartWire-DT. Opisane funkcje dostępne są od wersji 6.90 aplikacji easySoft -Pro. Aktualizację można pobrać bezpłatnie ze strony downloadcenter.moeller.net.

Rys. 4. Widok symulacji programu easySoft-Pro z obsługą SmartWire-DT

Przekaźniki programowalny w połączeniu z systemem SmartWire-DT to nowoczesny sposób budowania układów automatyki w oparciu o znane, sprawdzone i proste w obsłudze mechanizmy easy. Ciągły rozwój systemu SW-DT sprawia, że pojawiają się kolejne nowe, ciekawe funkcjonalności.

Kolejnym krokiem będzie pojawienie się układów łagodnego rozruchu sterowanych za pośrednictwem zielonej taśmy, a w dalszej przyszłości dołączą również przemienniki częstotliwości. Przekaźniki programowalne stają się zatem coraz bardziej wyrafinowanymi układami automatyki, zachowując przy tym swoją istotę prostego tworzenia aplikacji.

Jacek Zarzycki
Eaton Electric

www.moeller.pl

Zobacz również