Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro

| Technika

Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały się integralną częścią automatycznych systemów sterowania. Są to urządzenia, które w czasie rzeczywistym i często pod nadzorem systemu operacyjnego zbierają pomiary, wykonują programy aplikacyjne i generują sygnały sterujące.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro

Rys. 1. Przekaźnik czasowy programowalny MPC-TPA-U240-xxx

Wiele firm oferuje różne rodzaje sterowników począwszy od dużych jednostek (ponad 500 we/wy) do małych (15‒128 we/wy). W prostych układach sterowania stosuje się nanosterowniki (mniej niż 15 we/wy). Są to najczęściej kompaktowe urządzenia zawierające zwartą niemodyfikowalną budowę i funkcjonalność.

Zapotrzebowanie na mikro- i nanosterowniki rośnie, gdyż takie są najczęściej wykorzystywane w małych maszynach i prostym sterowaniu procesem. Ważna jest również prostota programowania, dopasowanie potrzeb do możliwości sterownika oraz cena.

W wielu aplikacjach, w których pracują nanosterowniki, np. Logo!24 - Siemensa, Easy - Eatona czy Need - Relpolu, możliwości sterownika nie są w pełni wykorzystane, co niepotrzebnie podwyższa cenę urządzenia końcowego.

NOWA SERIA WYROBÓW MPC-TPA-U240-XXX

Rys. 2. Interfejs graficzny aplikacji TimProg

W tak zdefiniowaną lukę wchodzi nowy swobodnie programowalny przekaźnik czasowy wprowadzony do oferty firmy Aniro Grupa Handlowa. Jest to programowalny układ czasowy oznaczony kodem MPC-TPA-U240-xxx, w którym realizowana funkcja czasowa jest definiowana przez użytkownika i ładowana do przekaźnika programowalnego za pomocą aplikacji TimProg.

Dostępne są w wykonaniach 1P/16A (...‒116) lub 2P/8A (...‒208). Jest to pierwsze tego typu urządzenie na rynku. Wyposażony jest w 8 niezależnie konfigurowanych bloków czasowych, 9 bloków warunkowych oraz 18 sekcji zmiany stanu przekaźnika wykonawczego R. Uniwersalna struktura programowa pozwala w prosty i szybki sposób konfigurować funkcje czasowe oraz sekwencyjne zdefiniowane przez użytkownika.

Rys. 3. Pole stanów wejścia sterującego S oraz przekaźnika R

Umożliwia to implementacje schematów działania niedostępnych w typowych przekaźnikach czasowych. Ładowanie programu do przekaźnika realizowane jest poprzez złącze USB z wykorzystaniem aplikacji PC. Stan przekaźnika oraz informacja o odmierzaniu czasu wskazywana jest za pomocą dwóch diod LED.

Cechy charakterystyczne nowych urządzeń to:

 • możliwość realizacji dowolnej funkcji czasowej,
 • programowanie poprzez kabel USB,
 • 8 bloków czasowych konfigurowanych od 100 ms...100 h,
 • uniwersalne napięcie zasilające 12‒240 VAC/DC,
 • montaż na szynie DIN 35 mm,
 • obudowa modułowa 17,5 mm,
 • do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia,
 • zgodny z normą PN-EN 61812-1.

Tabela 1. Zasoby programowe przekaźnika programowalnego MPC-TPA-U240-xxx

APLIKACJA TIMPROG

Rys. 4. Zapis w formie tekstowej programu sterownika

Aplikacja TimProg do programowania przekaźnika programowalnego jest bezpłatna i dostępna na stronie internetowej - www.aniro.pl . Dostępna jest również instrukcja programowania i pracy z aplikacją TimProg. Elastyczna struktura programowa pozwala na prostą i szybką implementację zarówno standardowych, jak i nietypowych funkcji czasowych, umożliwiając budowę układów sterowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Zastosowanie interfejsu USB pozwala na programowanie przekaźnika za pomocą standardowego kabla mini-USB, ułatwiając i minimalizując tym samym koszty uruchomienia urządzeń końcowych. Zasoby programowe aplikacji zostały przedstawione w tabeli 1. Aplikacja udostępnia wiele opcji, które ułatwiają opracowanie i zapis programu do sterownika.

Są to:

 • edycja konfiguracji wartości początkowych, operacji na przekaźniku R, skoków warunkowych i bloków czasowych,
 • ładowanie i odczyt programu przekaźnika,
 • podgląd bieżącego stanu pracy - aktualnego etapu, stanu styku S, stanu przekaźnika R i wartości odmierzanych czasów,
 • symulacja działania przygotowanego programu wraz z możliwością pracy krokowej bez konieczności podłączania przekaźnika,
 • zapis i odczyt z dysku funkcji czasowej zdefiniowanej przez użytkownika,
 • eksport ustawień do pliku tekstowego w celu przygotowania dokumentacji,
 • obsługa w języku polskim i angielskim,
 • szablony typowych programów funkcji czasowych w podkatalogu Functions w miejscu zainstalowania aplikacji.

Interfejs aplikacji TimProg został przedstawiony na rysunku 2. Za pomocą tego interfejsu można zdefiniować schemat działania funkcji czasowej lub sekwencyjnej przygotowanej przez użytkownika. Ikony  umożliwiają załadowanie do przekaźnika przygotowanego programu lub jego odczytanie do pamięci programu. Z kolei  służą do uruchomienia i zatrzymania podglądu pracy przekaźnika w czasie rzeczywistym.

Aktualne wartości stanów wejścia sterującego i przekaźnika wykonawczego widoczne są w dolnej części aplikacji w formie symbolu styku i lampki kontrolnej - patrz rysunek 3. Ciekawą funkcją jest możliwość programowej symulacji pracy zdefiniowanej funkcji czasowej bez konieczności podłączenia przekaźnika czasowego. Panel przycisków  umożliwia wejście w tryb symulacji i ciągłą lub krokową analizę pracy przekaźnika w tym trybie.

Aby ułatwić przygotowanie dokumentacji urządzenia, w którym pracuje sterownik programowalny, wbudowana została opcja zapisu ustawień programu do pliku tekstowego wywoływana ikoną . Przykładowy fragment pliku przedstawiono na rysunku 4. Dokładny opis definiowania i analizy funkcji czasowych zawarty jest w instrukcji obsługi oprogramowania TimProg dostępnej na stronie producenta.

PRZYKŁAD TWORZENIA PROGRAMU

Poniżej przedstawiono sposób tworzenia programu funkcji TB zdefiniowanej jako odmierzanie czasu zadziałania. Schemat takiej funkcji i jej opis przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Wykres i opis funkcji TB

PODSUMOWANIE

Przedstawione programowalne przekaźniki czasowe serii MPC-TPA-U240-xxx są pierwszymi tego typu urządzeniami na rynku.

Charakteryzują się:

 • prostym sposobem programowania,
 • dużą dostępną biblioteką programów,
 • możliwością zmiany oprogramowania na obiekcie,
 • programowaniem poprzez PC za pomocą bezpłatnej aplikacji,
 • komunikacją za pomocą standardowego złącza mini-USB,
 • możliwością symulacji działania opracowanego programu bez konieczności podłączania przekaźnika,
 • możliwością kontroli stanu pracy w czasie rzeczywistym,
 • atrakcyjną ceną

Przedstawiony w artykule przekaźnik swobodnie programowalny daje duże możliwości budowania sekwencyjnych algorytmów czasowych w oparciu o obserwacje stanu na wejściu sterującym. Jest dobrą alternatywą dla prostych układów sterowania przy opracowywaniu nowych oraz modernizacji istniejących maszyn i urządzeń.

Radosław Petluszewski
Aniro Grupa Handlowa

www.aniro.pl

Array
(
  [title] => Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro
  [date] => Poniedziałek, 26 marca 2012
  [introtext] => 

Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały się integralną częścią automatycznych systemów sterowania. Są to urządzenia, które w czasie rzeczywistym i często pod nadzorem systemu operacyjnego zbierają pomiary, wykonują programy aplikacyjne i generują sygnały sterujące.

[fulltext] =>

Rys. 1. Przekaźnik czasowy programowalny MPC-TPA-U240-xxx

Wiele firm oferuje różne rodzaje sterowników począwszy od dużych jednostek (ponad 500 we/wy) do małych (15‒128 we/wy). W prostych układach sterowania stosuje się nanosterowniki (mniej niż 15 we/wy). Są to najczęściej kompaktowe urządzenia zawierające zwartą niemodyfikowalną budowę i funkcjonalność.

Zapotrzebowanie na mikro- i nanosterowniki rośnie, gdyż takie są najczęściej wykorzystywane w małych maszynach i prostym sterowaniu procesem. Ważna jest również prostota programowania, dopasowanie potrzeb do możliwości sterownika oraz cena.

W wielu aplikacjach, w których pracują nanosterowniki, np. Logo!24 - Siemensa, Easy - Eatona czy Need - Relpolu, możliwości sterownika nie są w pełni wykorzystane, co niepotrzebnie podwyższa cenę urządzenia końcowego.

NOWA SERIA WYROBÓW MPC-TPA-U240-XXX

Rys. 2. Interfejs graficzny aplikacji TimProg

W tak zdefiniowaną lukę wchodzi nowy swobodnie programowalny przekaźnik czasowy wprowadzony do oferty firmy Aniro Grupa Handlowa. Jest to programowalny układ czasowy oznaczony kodem MPC-TPA-U240-xxx, w którym realizowana funkcja czasowa jest definiowana przez użytkownika i ładowana do przekaźnika programowalnego za pomocą aplikacji TimProg.

Dostępne są w wykonaniach 1P/16A (...‒116) lub 2P/8A (...‒208). Jest to pierwsze tego typu urządzenie na rynku. Wyposażony jest w 8 niezależnie konfigurowanych bloków czasowych, 9 bloków warunkowych oraz 18 sekcji zmiany stanu przekaźnika wykonawczego R. Uniwersalna struktura programowa pozwala w prosty i szybki sposób konfigurować funkcje czasowe oraz sekwencyjne zdefiniowane przez użytkownika.

Rys. 3. Pole stanów wejścia sterującego S oraz przekaźnika R

Umożliwia to implementacje schematów działania niedostępnych w typowych przekaźnikach czasowych. Ładowanie programu do przekaźnika realizowane jest poprzez złącze USB z wykorzystaniem aplikacji PC. Stan przekaźnika oraz informacja o odmierzaniu czasu wskazywana jest za pomocą dwóch diod LED.

Cechy charakterystyczne nowych urządzeń to:

 • możliwość realizacji dowolnej funkcji czasowej,
 • programowanie poprzez kabel USB,
 • 8 bloków czasowych konfigurowanych od 100 ms...100 h,
 • uniwersalne napięcie zasilające 12‒240 VAC/DC,
 • montaż na szynie DIN 35 mm,
 • obudowa modułowa 17,5 mm,
 • do zastosowań w instalacjach niskiego napięcia,
 • zgodny z normą PN-EN 61812-1.

Tabela 1. Zasoby programowe przekaźnika programowalnego MPC-TPA-U240-xxx

APLIKACJA TIMPROG

Rys. 4. Zapis w formie tekstowej programu sterownika

Aplikacja TimProg do programowania przekaźnika programowalnego jest bezpłatna i dostępna na stronie internetowej - www.aniro.pl . Dostępna jest również instrukcja programowania i pracy z aplikacją TimProg. Elastyczna struktura programowa pozwala na prostą i szybką implementację zarówno standardowych, jak i nietypowych funkcji czasowych, umożliwiając budowę układów sterowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Zastosowanie interfejsu USB pozwala na programowanie przekaźnika za pomocą standardowego kabla mini-USB, ułatwiając i minimalizując tym samym koszty uruchomienia urządzeń końcowych. Zasoby programowe aplikacji zostały przedstawione w tabeli 1. Aplikacja udostępnia wiele opcji, które ułatwiają opracowanie i zapis programu do sterownika.

Są to:

 • edycja konfiguracji wartości początkowych, operacji na przekaźniku R, skoków warunkowych i bloków czasowych,
 • ładowanie i odczyt programu przekaźnika,
 • podgląd bieżącego stanu pracy - aktualnego etapu, stanu styku S, stanu przekaźnika R i wartości odmierzanych czasów,
 • symulacja działania przygotowanego programu wraz z możliwością pracy krokowej bez konieczności podłączania przekaźnika,
 • zapis i odczyt z dysku funkcji czasowej zdefiniowanej przez użytkownika,
 • eksport ustawień do pliku tekstowego w celu przygotowania dokumentacji,
 • obsługa w języku polskim i angielskim,
 • szablony typowych programów funkcji czasowych w podkatalogu Functions w miejscu zainstalowania aplikacji.

Interfejs aplikacji TimProg został przedstawiony na rysunku 2. Za pomocą tego interfejsu można zdefiniować schemat działania funkcji czasowej lub sekwencyjnej przygotowanej przez użytkownika. Ikony  umożliwiają załadowanie do przekaźnika przygotowanego programu lub jego odczytanie do pamięci programu. Z kolei  służą do uruchomienia i zatrzymania podglądu pracy przekaźnika w czasie rzeczywistym.

Aktualne wartości stanów wejścia sterującego i przekaźnika wykonawczego widoczne są w dolnej części aplikacji w formie symbolu styku i lampki kontrolnej - patrz rysunek 3. Ciekawą funkcją jest możliwość programowej symulacji pracy zdefiniowanej funkcji czasowej bez konieczności podłączenia przekaźnika czasowego. Panel przycisków  umożliwia wejście w tryb symulacji i ciągłą lub krokową analizę pracy przekaźnika w tym trybie.

Aby ułatwić przygotowanie dokumentacji urządzenia, w którym pracuje sterownik programowalny, wbudowana została opcja zapisu ustawień programu do pliku tekstowego wywoływana ikoną . Przykładowy fragment pliku przedstawiono na rysunku 4. Dokładny opis definiowania i analizy funkcji czasowych zawarty jest w instrukcji obsługi oprogramowania TimProg dostępnej na stronie producenta.

PRZYKŁAD TWORZENIA PROGRAMU

Poniżej przedstawiono sposób tworzenia programu funkcji TB zdefiniowanej jako odmierzanie czasu zadziałania. Schemat takiej funkcji i jej opis przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Wykres i opis funkcji TB

PODSUMOWANIE

Przedstawione programowalne przekaźniki czasowe serii MPC-TPA-U240-xxx są pierwszymi tego typu urządzeniami na rynku.

Charakteryzują się:

 • prostym sposobem programowania,
 • dużą dostępną biblioteką programów,
 • możliwością zmiany oprogramowania na obiekcie,
 • programowaniem poprzez PC za pomocą bezpłatnej aplikacji,
 • komunikacją za pomocą standardowego złącza mini-USB,
 • możliwością symulacji działania opracowanego programu bez konieczności podłączania przekaźnika,
 • możliwością kontroli stanu pracy w czasie rzeczywistym,
 • atrakcyjną ceną

Przedstawiony w artykule przekaźnik swobodnie programowalny daje duże możliwości budowania sekwencyjnych algorytmów czasowych w oparciu o obserwacje stanu na wejściu sterującym. Jest dobrą alternatywą dla prostych układów sterowania przy opracowywaniu nowych oraz modernizacji istniejących maszyn i urządzeń.

Radosław Petluszewski
Aniro Grupa Handlowa

www.aniro.pl

[extWww] => [image] => AvtimagesHelperImage Object ( [_src:AvtimagesHelperImage:private] => /images/7/2/4/116724-14793aniro_logo.jpg [_width:AvtimagesHelperImage:private] => 994 [_height:AvtimagesHelperImage:private] => 458 [_alt:AvtimagesHelperImage:private] => Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro [_emptySrc:AvtimagesHelperImage:private] => /templates/main/images/zaslepka.jpg [_screens:AvtimagesHelperImage:private] => Array ( [0] => stdClass Object ( [image] => [media] => (max-width: 575px) [w1x] => /i/images/7/2/4/d2FjPTU0NXgyLjE3_src_116724-14793aniro_logo.jpg [w15x] => /i/images/7/2/4/d2FjPTgxNy41eDIuMTc=_src_116724-14793aniro_logo.jpg [w2x] => /i/images/7/2/4/d2FjPTEwOTB4Mi4xNw==_src_116724-14793aniro_logo.jpg ) [1] => stdClass Object ( [image] => [media] => (max-width: 767px) [w1x] => /i/images/7/2/4/d2FjPTczN3gyLjE3_src_116724-14793aniro_logo.jpg [w15x] => /i/images/7/2/4/d2FjPTExMDUuNXgyLjE3_src_116724-14793aniro_logo.jpg [w2x] => /i/images/7/2/4/d2FjPTE0NzR4Mi4xNw==_src_116724-14793aniro_logo.jpg ) [2] => stdClass Object ( [image] => [media] => (max-width: 1024px) [w1x] => /i/images/7/2/4/d2FjPTk5NHgyLjE3_src_116724-14793aniro_logo.jpg [w15x] => /i/images/7/2/4/d2FjPTE0OTF4Mi4xNw==_src_116724-14793aniro_logo.jpg [w2x] => /i/images/7/2/4/d2FjPTE5ODh4Mi4xNw==_src_116724-14793aniro_logo.jpg ) [3] => stdClass Object ( [image] => 1 [media] => [w1x] => /i/images/7/2/4/d2FjPTc3MHgyLjE3_src_116724-14793aniro_logo.jpg [w15x] => /i/images/7/2/4/d2FjPTExNTV4Mi4xNw==_src_116724-14793aniro_logo.jpg [w2x] => /i/images/7/2/4/d2FjPTE1NDB4Mi4xNw==_src_116724-14793aniro_logo.jpg ) ) ) [imgSrc] => /images/7/2/4/116724-14793aniro_logo.jpg [zoomablePhoto] => 1 [externalLinkBig] => 1 [externalLinkNoFollow] => 1 [info] => Array ( [category] => Array ( [name] => Technika [link] => /technika ) ) [link] => /technika/41788-modulowy-programowalny-przekaznik-czasowy-firmy-aniro [next] => stdClass Object ( [id] => 41836 [title] => Kontrolery ViewPAC z kolorowymi ekranami 3,5" oraz 5,7" [alias] => kontrolery-viewpac-z-kolorowymi-ekranami-35-oraz-57 [categories_id] => 2413 [categories_type_id] => 457 [date_publish] => 2012-04-10 12:26:46 [categoryTitle] => Technika [dir] => next [link] => /technika/41836-kontrolery-viewpac-z-kolorowymi-ekranami-35-oraz-57 [date] => Avt\Date\Parser Object ( [day:Avt\Date\Parser:private] => 10 [month:Avt\Date\Parser:private] => 04 [year:Avt\Date\Parser:private] => 2012 [format:Avt\Date\Parser:private] => D, d M y [monthName:Avt\Date\Parser:private] => Array ( [0] => Styczeń [1] => Luty [2] => Marzec [3] => Kwiecień [4] => Maj [5] => Czerwiec [6] => Lipiec [7] => Sierpień [8] => Wrzesień [9] => Październik [10] => Listopad [11] => Grudzień ) [shortMonth:Avt\Date\Parser:private] => Array ( [0] => Sty [1] => Lut [2] => Mar [3] => Kwi [4] => Maj [5] => Cze [6] => Lip [7] => Sie [8] => Wrz [9] => Paź [10] => Lis [11] => Gru ) [weekDayName:Avt\Date\Parser:private] => Array ( [0] => Poniedziałek [1] => Wtorek [2] => Środa [3] => Czwartek [4] => Piątek [5] => Sobota [6] => Niedziela ) ) ) [prev] => stdClass Object ( [id] => 41787 [title] => Montaż bez narzędzi. Nowy system cokołów do szaf sterowniczych [alias] => montaz-bez-narzedzi-nowy-system-cokolow-do-szaf-sterowniczych [categories_id] => 2413 [categories_type_id] => 457 [date_publish] => 2012-03-26 12:28:50 [categoryTitle] => Technika [dir] => prev [link] => /technika/41787-montaz-bez-narzedzi-nowy-system-cokolow-do-szaf-sterowniczych [date] => Avt\Date\Parser Object ( [day:Avt\Date\Parser:private] => 26 [month:Avt\Date\Parser:private] => 03 [year:Avt\Date\Parser:private] => 2012 [format:Avt\Date\Parser:private] => D, d M y [monthName:Avt\Date\Parser:private] => Array ( [0] => Styczeń [1] => Luty [2] => Marzec [3] => Kwiecień [4] => Maj [5] => Czerwiec [6] => Lipiec [7] => Sierpień [8] => Wrzesień [9] => Październik [10] => Listopad [11] => Grudzień ) [shortMonth:Avt\Date\Parser:private] => Array ( [0] => Sty [1] => Lut [2] => Mar [3] => Kwi [4] => Maj [5] => Cze [6] => Lip [7] => Sie [8] => Wrz [9] => Paź [10] => Lis [11] => Gru ) [weekDayName:Avt\Date\Parser:private] => Array ( [0] => Poniedziałek [1] => Wtorek [2] => Środa [3] => Czwartek [4] => Piątek [5] => Sobota [6] => Niedziela ) ) ) [connected] => stdClass Object ( [id] => 12 [name] => ANIRO Sp. z o.o. [www] => http://www.aniro.pl [domain] => aniro [categories_id] => 2457 [categories_type_id] => 1975 [categories_options_id] => 582 [categories_address_id] => 2705 [content_id] => 41788 [categoryTitle] => Firmy / Produkty [categoryAlias] => kategorie-produktow [offers] => 1 [image] => /images/0/3/6/143036-23524aniro_logo.jpg [typeAlias] => handel [typeTitle] => Handel [address_zipcode] => 87-100 [contact_telephone] => 56 657 63 63, 56 657 63 64 [contact_fax] => [address_postcode] => [address_city] => Toruń [address_street] => B. Chrobrego [address_nr_home] => 64 [address_nr_flat] => [email] => aniro@aniro.pl [paid] => 1 [link] => /firmy/12-aniro [linkRoute] => index.php?option=com_avtcatalog&view=firm&id=12&alias=aniro&catid=2457&Itemid=423 ) [source] => [shortToc] => [navigation] => )